RelativeSourceMode Výčet

Definice

Popisuje umístění zdroje vazby vzhledem k pozici cíle vazby.

public enum class RelativeSourceMode
public enum RelativeSourceMode
type RelativeSourceMode = 
Public Enum RelativeSourceMode
Dědičnost
RelativeSourceMode

Pole

FindAncestor 3

Odkazuje na nadřazený řetězec elementu vázaného na data. Můžete ho použít k vytvoření vazby na nadřazený typ nebo jeho podtřídy. Jedná se o režim, který používáte, pokud chcete zadat AncestorType a/nebo AncestorLevel.

PreviousData 0

Umožňuje vytvořit vazbu předchozí datové položky (nikoli ovládací prvek obsahující položku dat) v seznamu zobrazených datových položek.

Self 2

Odkazuje na prvek, na kterém nastavujete vazbu, a umožňuje vytvořit vazbu jedné vlastnosti tohoto prvku na jinou vlastnost na stejném prvku.

TemplatedParent 1

Odkazuje na prvek, na který se použije šablona (ve které existuje prvek vázané na data). Podobá se nastavení TemplateBindingExtension a platí pouze v případě, že Binding je v šabloně.

Příklady

Podívejte se RelativeSource na příklady.

Poznámky

Použití textu XAML

Informace o XAML najdete v tématu RelativeSource MarkupExtension.

Platí pro

Viz také