RelativeSourceMode Výčet

Definice

Popisuje umístění zdroje vazby vzhledem k pozici cíle vazby.

public enum class RelativeSourceMode
public enum RelativeSourceMode
type RelativeSourceMode = 
Public Enum RelativeSourceMode
Dědičnost
RelativeSourceMode

Pole

FindAncestor 3

Odkazuje na nadřazený prvek v nadřazeném řetězci prvku vázaného na data. Můžete ji použít k vytvoření vazby k nadřazenému objektu konkrétního typu nebo jeho podtříd. Tento režim použijete, pokud chcete zadat AncestorType a/nebo AncestorLevel .

PreviousData 0

Umožňuje vytvořit vazbu předchozí datové položky (nikoli ovládacího prvku, který obsahuje datovou položku) v seznamu zobrazených datových položek.

Self 2

Odkazuje na prvek, na kterém nastavujete vazbu, a umožňuje svázat jednu vlastnost tohoto prvku s jinou vlastností stejného prvku.

TemplatedParent 1

Odkazuje na prvek, na který je použitá šablona (ve které existuje prvek vázaný na data). To se podobá nastavení a platí jenom v TemplateBindingExtension případě, Binding že se nachází v šabloně.

Příklady

Příklady RelativeSource najdete v tématu .

Poznámky

Použití textu XAML

Informace o XAML najdete v tématu RelativeSource MarkupExtension.

Platí pro

Viz také