DispatcherObject.VerifyAccess Metoda

Definice

Vynucuje, aby volající vlákno má k tomuto DispatcherObjectpřístupu přístup .

public:
 void VerifyAccess();
public void VerifyAccess ();
member this.VerifyAccess : unit -> unit
Public Sub VerifyAccess ()

Výjimky

volající vlákno nemá přístup k tomuto DispatcherObject.

Příklady

Následující příklad používá VerifyAccess k určení, zda vlákno má přístup k vláknu, na které Button byl vytvořen. Pokud volající vlákno nemá přístup, vyvolá se chyba InvalidOperationException .

// Check if this thread has access to this object.
theButton.VerifyAccess();

// Thread has access to the object, so update the UI.
UpdateButtonUI(theButton);
' Check if this thread has access to this object.
theButton.VerifyAccess()

' Thread has access to the object, so update the UI.
UpdateButtonUI(theButton)

Poznámky

Přístup k němu může získat pouze vlákno Dispatcher , na které DispatcherObjectbylo vytvořeno .

Jakékoli vlákno může zkontrolovat, zda má přístup k tomuto DispatcherObject.

Rozdíl mezi CheckAccess a VerifyAccess je, že CheckAccess vrátí logickou hodnotu, která určuje, zda má volající vlákno přístup k tomuto DispatcherObject a VerifyAccess vyvolá výjimku, pokud volající vlákno nemá přístup k tomuto DispatcherObject.

Platí pro