DispatcherObject.VerifyAccess Metoda

Definice

Vynutilo, aby volající vlákno měl přístup DispatcherObject .

public:
 void VerifyAccess();
public void VerifyAccess ();
member this.VerifyAccess : unit -> unit
Public Sub VerifyAccess ()

Výjimky

volající vlákno nemá k tomu přístup DispatcherObject .

Příklady

Následující příklad používá VerifyAccess k určení, zda má vlákno přístup k vláknu, v němž Button byl vytvořen. Pokud volající vlákno nemá přístup, InvalidOperationException je vyvolána výjimka.

// Check if this thread has access to this object.
theButton.VerifyAccess();

// Thread has access to the object, so update the UI.
UpdateButtonUI(theButton);
' Check if this thread has access to this object.
theButton.VerifyAccess()

' Thread has access to the object, so update the UI.
UpdateButtonUI(theButton)

Poznámky

Přístup k se dá jenom v vlákně, Dispatcher ve kterém byl vytvořený DispatcherObject .

Jakékoli vlákno může zjistit, zda k němu má přístup DispatcherObject .

Rozdíl mezi CheckAccess a VerifyAccess je, který CheckAccess vrací logickou hodnotu, která určuje, zda má volající vlákno přístup k tomuto DispatcherObject a VerifyAccess vyvolá výjimku, pokud volající vlákno nemá přístup k tomuto DispatcherObject .

Platí pro