CodeGenerationManager.GetService(Type) Metoda

Definice

Poskytuje přístup k objektu služby zadaného typu.

public:
 virtual System::Object ^ GetService(Type ^ serviceType);
public object GetService (Type serviceType);
abstract member GetService : Type -> obj
override this.GetService : Type -> obj
Public Function GetService (serviceType As Type) As Object

Parametry

serviceType
Type

Požadované Type .

Návraty

Object

Objekt služby zadaného typu.

Implementuje

Poznámky

Tuto metodu nelze přepsat.

Platí pro