XamlMember.PreferredXamlNamespace Vlastnost

Definice

Získá jeden identifikátor URI oboru názvů XAML, který identifikuje primární obor názvů XAML XamlMemberpro tento.Gets the single XAML namespace URI that identifies the primary XAML namespace for this XamlMember.

public:
 property System::String ^ PreferredXamlNamespace { System::String ^ get(); };
public string PreferredXamlNamespace { get; }
member this.PreferredXamlNamespace : string
Public ReadOnly Property PreferredXamlNamespace As String

Hodnota vlastnosti

Identifikátor primárního oboru názvů XAML pro this XamlMember, jako řetězec.The identifier for the primary XAML namespace for this XamlMember, as a string.

Poznámky

Vlastnost poskytuje stejnou hodnotu jako volání GetXamlNamespaces a následně získává první hodnotu řetězce ze seznamu vrácených. PreferredXamlNamespaceThe PreferredXamlNamespace property provides the same value as calling GetXamlNamespaces and then getting the first value string from the returned list. Upřednostňovaný obor názvů XAML by měl být použit při zápisu členů zpět do textu nebo jiných reprezentace, které uchovávají informace v oboru názvů XAML.The preferred XAML namespace should be used when writing the member back to text or other representations that preserve XAML namespace information.

Platí pro