Klíčová slova jazyka C#

Klíčová slova jsou předdefinovaná rezervovaná identifikátory, které mají zvláštní významy kompilátoru. Nelze je použít jako identifikátory v programu, pokud je nezahrnou @ jako předponu. Je například platný identifikátor, ale if není to proto, @if že if je klíčovým slovem.

První tabulka v tomto tématu obsahuje klíčová slova, která jsou vyhrazená identifikátory v libovolné části programu jazyka C#. Druhá tabulka v tomto tématu obsahuje kontextová klíčová slova v jazyce C#. Kontextová klíčová slova mají zvláštní význam pouze v omezeném kontextu programu a lze je použít jako identifikátory mimo tento kontext. Obecně platí, že při přidání nových klíčových slov do jazyka C# se přidávají jako kontextová klíčová slova, aby nedocházelo k zásadním programům napsaným v dřívějších verzích.

Kontextová klíčová slova

Kontextové klíčové slovo se používá k zadání konkrétního významu v kódu, ale nejedná se o vyhrazené slovo v jazyce C#. Některá kontextová klíčová slova, například partial a where, mají speciální významy ve dvou nebo více kontextech.

Viz také