Konfigurace ověřování portálu Dynamics 365

V aplikaci portálu je ověřený uživatel portálu přiřazen buď pomocí kontaktu aplikace Dynamics 365, nebo k uživateli systému. Výchozí konfigurace portálů je založena na kontaktu. Aby bylo možné přihlášení, musí mít kontakt nakonfigurovány vhodné informace pro webové ověřování. Uživatelé portálu musí být přiřazeni webovým rolím pro získání oprávnění mimo neověřené uživatele. Chcete-li konfigurovat oprávnění pro webovou roli, konfigurujte přístup k jeho webové stránce a pravidla pro řízení webového přístupu.

Nejnovější metoda ověřování používaná na portálu umožňuje uživatelům přihlásit se pomocí zvoleného místního účtu na základě poskytovatele členství pro kontakty nebo externímu účtu na základě identity ASP.NET.

  • Místní ověřování: Místní ověřování je běžným ověřováním na základě formulářů, které k ověřování využívá záznamy kontaktů organizace aplikace Dynamics 365. S cílem vytvořit vlastní ověřování mohou vývojáři využívat rozhraní ASP.Net Identity API k vytvoření vlastních přihlašovacích stránek a nástrojů.
  • Externí ověřování: Externí ověřování poskytuje rozhraní API identity ASP.NET. V tomto případě je správa pověření a hesel účtu prováděna poskytovatelem identit třetích stran. To zahrnuje poskytovatele na základě OpenID, jako například Yahoo! a Google, či poskytovatele na základě OAuth 2.0, jako je Twitter, Facebook a Microsoft. Uživatelé se mohou zaregistrovat k portálu výběrem externí identity pro registraci na portálu. Po registraci bude mít externí identita přístup ke stejným funkcím jako místní účet.

Obě registrace místního i externího účtu mohou k registraci využívat kódy pozvánek a také pracovní postup s e-mailovým potvrzením. Navíc se mohou správci portálu rozhodnout, zda povolí nebo zakáží jakoukoli kombinaci možností ověřování prostřednictvím nastavení portálového webu.

Registrace účtu

Správci portálu mají několik možností pro řízení chování při registraci účtu. Otevřená registrace je nejméně omezující konfigurací registrace, v rámci níž portál umožňuje registraci uživatelského účtu jednoduchým zadáním identity uživatele. Alternativní konfigurace mohou vyžadovat, aby uživatelé zadali kód pozvánky nebo platnou e-mailovou adresu při registraci na portálu. Bez ohledu na konfiguraci registrace jsou místní i externí účet rovnocennou součástí pracovního postupu registrace. To znamená, že uživatelé mají možnost se rozhodnout, jaký typ účtu chtějí registrovat.

Otevřená registrace

Během registrace má uživatel možnost vytvořit místní účet (se zadáním uživatelského jména a hesla) nebo vybrat externí identitu ze seznamu poskytovatelů identit. Pokud je vybrána externí identita, je uživatel povinen přihlásit se prostřednictvím vybraného poskytovatele identit, aby prokázal, že vlastní externí účet. V obou případech je uživatel okamžitě zaregistrován a ověřen na portálu. Po registraci je v organizaci aplikace Dynamics 365 vytvořen nový záznam kontaktu.

Je-li povolena otevřená registrace, nemusí uživatelé poskytnout kód pozvánky, aby mohl být proces registrace dokončen.

Viz také

Přidání dynamického obsahu a vytvoření vlastních šablon
Nastavení identity ověřování pro portál
Definování formulářů entit a vlastní logiky v rámci portálu Dynamics 365 Konfigurace kontaktu pro použití na portálu
Pozvání kontaktů na vaše portály