Konfigurace nastavení webu pro portály

Nastavení webu je konfigurovatelná pojmenovaná hodnota, kterou využívá kód webu ke změně chování nebo vizuálního stylu portálu. Když vývojář vytvoří kód webu, budou obvykle nastavení webu pro různé součásti umožňovat koncovému uživateli měnit hodnoty nastavení za účelem úpravy webu bez nutnosti měnit kód, znovu kompilovat a znovu nasazovat web.

Při instalaci portálů Dynamics 365 jsou k dispozici ukázkové portály, které obsahují několik konfigurovatelných nastavení webu pro různé styly sloužící k úpravě mnoha vizuálních prvků v rámci webu, jako je například styl pozadí, barva textu a šířka rozložení.

Správa nastavení webu v aplikaci Dynamics 365

 1. Přihlaste se do aplikace Dynamics 365
 2. Přejděte na Portály > Nastavení webu
 3. Chcete-li vytvořit nové nastavení: klikněte na volbu Nový
 4. Chcete-li upravit stávající nastavení: poklepejte na položku Nastavení webu v mřížce
 5. Určete hodnoty pro uvedená pole:
  • Název: Popisek, na který odkazuje kód webu za účelem načtení příslušného nastavení. Název by měl být jedinečný pro přidružený web, protože kód načítající nastavení vezme první záznam nalezený s odpovídajícím názvem.
  • Web: Přidružený web.
  • Hodnota: Nastavení.
  • Popis: Účel nastavení nebo zvláštní pokyny.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít

Viz také

Jak zřídit portál
Konfigurace portálu Dynamics 365
Konfigurace ověřování portálu Dynamics 365
Konfigurace portálu Dynamics 365
Konfigurace ověřování portálu Dynamics 365
Definice formulářů entit a vlastní logiky v rámci portálu Dynamics 365