Vytvoření příspěvků fóra na portálu

Příspěvek ve fóru je zpráva odeslaná uživatelem uzavřená do bloku obsahujícího podrobnosti o uživateli a datum a čas odeslání. Členové jsou smějí upravovat nebo odstraňovat vlastní příspěvky. Příspěvky jsou obsaženy ve vláknech fóra, kde se zobrazí jako pole za sebou. První příspěvek začíná vlákno. Nazývá se původní příspěvek (OP). Příspěvky, které následují ve vlákně, jsou určeny k tomu, aby se v nich rozvíjela diskuse o příspěvku nebo aby reagovaly na jiné odpovědi. Běžně se stává, že se diskuse odkloní od tématu.

Vytváření příspěvků fóra

Editor příspěvků fóra se automaticky zobrazí, když se uživatel úspěšně přihlásí k portálu a přejde na stránku vlákna fóra, a to za předpokladu, že vývojář implementoval tuto funkci začlenil do šablony stránky vlákna na fóru.

  1. Přihlaste se k portálu.
  2. Přejděte do části vlákno fóra.
  3. Vytvořte odpověď v editoru formátovaného textu.
  4. Vyberte položku Odeslat.

Vztahy mezi atributy

Následující tabulka vysvětluje mnohé z atributů příspěvků fóra používaných portály. Je důležité si uvědomit, že zobrazování atributů ohledně obsahu/zobrazení je řízeno použitou šablonou stránky.

Jméno Popis
Jméno Popisný název záznamu. Tato hodnota se použije jako název příspěvku. Toto pole je povinné.
Vlákno fóra Vlákno fóra, kterého se příspěvek týká.
Autor Záznam kontaktu spojeného s uživatelem, který vytvořil příspěvek.
Datum Datum a čas, kdy byl vytvořen příspěvek.
Obsah Text nebo zpráva příspěvku.
Odpověď? Zaškrtnutí políčka značí, že příspěvek je identifikován jako odpověď na otázku vlákna.

Viz také

Nastavení a moderování fór
Správa vláken fóra
Moderování fór
Přihlášení se k odběru upozornění