Sledování odpovědi na marketingovou kampaň pomocí marketingu v aplikaci (Sales)

Zaznamenejte odpovědi získané od potenciálních zákazníků v reakci na konkrétní marketingovou kampaň a ujistěte se, že váš tým se podle nich bude chovat. Stanovte úspěšnost konkrétních aktivit kampaně podle míry odpovědí. Odpovědi na kampaň můžete vytvořit ručně nebo je můžete nechat vygenerovat automaticky aplikací Dynamics 365 for Sales.

Ruční vytvoření odpovědí na kampaň

  1. Přejděte na Marketing > Kampaně.

  2. Zvolte kampaň, ke které chcete přidat odpověď na kampaň, a v části Odpovědi klikněte na tlačítko PřidatTlačítko Přidat.

  3. Přidejte informace do formuláře Odpověď na kampaň.

  4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Automatické vytváření odpovědí na kampaň

  1. Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

    Kontrola vaší role zabezpečení

  2. Přejděte na Nastavení > Správa.

  3. Klikněte na Nastavení systému > karta Marketing.

  4. Nastavte možnost Vytvořit odpovědi na kampaň pro příchozí e-mail na hodnotu Ano.

Poznámka

Pokud existuje od zákazníka několik e-mailových odpovědí na e-mail odeslaný z aktivity kampaně, je v kampani sledována pouze první odpověď jako odpověď na kampaň.

Viz také

Dialogové okno Nastavení systému – karta Marketing
Seznámení s marketingem v aplikaci
Vytvoření marketingového seznamu pomocí marketingu v aplikaci
Vytvoření nebo úprava kampaně pomocí marketingu v aplikaci
Vytvoření rychlé kampaně pomocí marketingu v aplikaci
Přidání aktivity ke kampani pomocí marketingu v aplikaci
Přidání marketingového seznamu, prodejní dokumentace nebo produktu ke kampani pomocí marketingu v aplikaci
Vytvoření nebo úprava šablony kampaně pomocí marketingu v aplikaci