Finanční sestavy rozvah

Tento článek popisuje výchozí sestavy pro rozvahy. Popisuje také stavební bloky, které jsou přidruženy k těmto sestavám.

Výchozí finanční sestavy rozvah

Existují dvě výchozí finanční sestavy rozvah. V jedné sestavě jsou oddíly nad sebou. Ve druhé jsou oddíly vedle sebe.

Výchozí sestava Jak funguje
Rozvaha – výchozí Poskytuje přehled finanční pozice organizace pro rok.
Rozvaha vedle sebe – výchozí Poskytuje přehled finanční pozice organizace pro rok. Aktiva a pasiva a jmění akcionářů jsou vedle sebe.

Stavební bloky

Finanční sestavy rozvahy používají následující stavební bloky.

Výchozí sestava Definice řádku Definice sloupce
Rozvaha – výchozí Rozvaha – výchozí Od začátku roku a odchylka – výchozí
Rozvaha vedle sebe – výchozí Rozvaha vedle sebe – výchozí Sloupec od začátku roku – výchozí

Definice řádku

Definice řádku pro obě sestavy rozvahy obsahují oddíly pro každou součást tradiční rozvahy. Sestava vedle sebe obsahuje zalomení sloupce, takže odpovědnosti a vlastní jmění společnosti se zobrazují vedle majetku. Dimenze kategorie hlavního účtu se používá k vytvoření obou definic řádku. Z toho vyplývá, že každý může generovat sestavy bez nutnosti provádět změny.

Definice sloupce

Definice sloupců obsahují různé typy sloupců, které poskytují různé úrovně podrobností a finanční údaje.

 • Od začátku roku a odchylka – výchozí typy sloupce:
  • DESC – popis z definice řádku
  • FD – Finanční data od začátku roku pro aktuální rok
  • FD – Finanční data od začátku roku pro minulý rok
  • CALC – odchylky od odečtení minulého roku z tohoto roku
 • Sloupec od začátku roku – výchozí:
  • DESC – popis z definice řádku
  • FD – Finanční data od začátku roku pro aktuální rok

Další zdroje

Finanční výkaznictví

Zobrazení finančních sestav

Blog o finančním výkaznictví v Dynamics