Zpracování hlavního deníku

Tento článek popisuje možnosti v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, které usnadňují zpracování deníku hlavní knihy a které lze také použít k zaručení správnosti pořízených dat a dodržení interní kontroly.

Názvy deníků

Jednou z nejdůležitějších oblastí nastavení jsou názvy deníků. Je vhodné definovat konkrétní názvy pro každý účel, například mezipodnikové, úprava časového rozlišení a opravy chyb. Můžete přizpůsobit každý název deníku pro rychlé a bezpečné zvýšení zadávání dat pro každý účel.

Na stránce Názvy deníků můžete nastavit následující prvky:

 • Schválení workflowu – Chcete-li zlepšit interní kontrolu, definujte workflowy deníků, které stanovují limity významnosti pro kroky kontroly a schvalování na základě kritérií, jako je například celková částka na straně Má dáti. Workflowy pro hlavní deníky můžete nastavit na stránce Workflowy hlavní knihy.
 • Výchozí hodnoty – vyberte výchozí hodnoty pro protiúčty, měnu a finanční dimenze.
 • Kontrola deníku – lze nastavit omezení pro společnost a typ účtu a rovněž pro hodnoty segmentů.

Příklady

Název deníku lze použít pouze pro úpravy. V tomto případě můžete určit, že pouze typ účtu Hlavní kniha je platný napříč všemi společnostmi. Typy účtů kontroly deníku

Název deníku lze použít pouze pro konkrétní segment nebo pro rozsah u hlavních účtů. Segment kontroly deníku

Možnost Automatické storno je k dispozici v hlavních denících. Například máte úpravu časového rozlišení, u které skutečný dokument dosud nebyl zpracován, jak je uvedeno v následujícím obrázku. Stornování hlavního deníku

Doplněk Microsoft Excel pro položku deníku poskytuje další úroveň automatizace a usnadňuje zadávání dat. Akce Otevřít řádky v aplikaci Excel je k dispozici na stránkách Hlavní deník a Doklad deníku.

Na stránce Periodické deníky můžete nastavit opakující se deníky pro automatizaci zpracování deníků.

Šablony dokladů lze použít kdykoli. Na stránce Hlavní deníky najdete akce Uložit a Vybrat šablonu dokladu na stránce Doklad deníku v oblasti Funkce pro řádky dokladu.

Následující nastavení není specifické pro hlavní deníky, pomůže vám však zajistit správné a snadné zadávání dat.

Hlavní účet

Nastavení hlavního účtu poskytuje mnoho možností pro zpracování hlavního deníku:

 • Požadavek DC/CR – tuto možnost použijte, pokud je hlavní účet omezený na transakce typu Má dáti nebo Dal. Nastavení se kontroluje při ověření nebo zaúčtování deníku.
 • Výchozí protiúčet
 • Pozastaveno – pozastaví hlavní účet pro zadávání dat napříč všemi společnostmi nebo pro určité společnosti či právnické osoby.
 • Nepovolit ruční zadávání – zabrání uživatelům ručně zadat hodnotu pro účet v denících.
 • Výchozí/ověření měny
 • Přepsání právnické osoby – toto nastavení je specifické pro definovanou společnost / právnickou osobu:
  • Výchozí/ověření DPH
  • Výchozí dimenzeNestanoveno nebo Pevná hodnota. Pevná hodnota vám pomůže zajistit, aby všechna zaúčtování pro tento hlavní účet vždy použila jakoukoli hodnotu dimenze, která je nastavena jako Pevná.
 • Ověření zaúčtování
  • Ověření uživatele – tato možnost určuje, kteří uživatelé mohou účtovat do hlavního účtu.
  • Ověření typu zaúčtování – tato možnost určuje, které typy zaúčtování jsou povolené pro hlavní účet.

Účetní struktury a struktury rozšířených pravidel

Účetní struktury a struktury rozšířených pravidel jsou velice důležité pro zajištění toho, aby byla data potřebná pro finanční vykazování a sledování výkonu zachycována během zpracování hlavního deníku a jakékoli dokumentace. Účetní struktury a struktury rozšířených pravidel vám umožní přizpůsobit zadávání dat. Můžete povolit zadávání dat pouze pro finanční dimenze, které jsou relevantní v každé situaci a také můžete vynutit požadavek, aby byla vždy zaznamenána povinná a správná data.

Další informace naleznete v následujících tématech: