Sazby DPH na základě polí Základ marže a Metody výpočtu

Toto téma vysvětluje, jak hodnoty v poli Základ marže a Metoda výpočtu určují sazby daně v prodejních a nákupních transakcích.

Základ marže na pevné záložce Výpočet na stránce Kódy DPH určuje částku, která je použita k výběru odpovídající sazby daně ze sazeb na stránce Hodnoty kódu DPH. Typ částky v poli Základ marže v kombinaci s metodu v poli Metoda výpočtu určuje logiku, podle které je hledána správná sazba daně pro transakci.

Různé kombinace hodnot v těchto polích poskytují velmi rozdílné výpočty DPH, jak je uvedeno v následujících příkladech. V příkladech jsou použity stejné hodnoty daňového období, jaké se nastavují pro každý kód DPH na stránce Hodnoty kódů DPH. Tuto stránku otevřete kliknutím na možnosti Kód prodejní daně > Hodnoty na stránce Kódy DPH.

Důležité

Je-li základ marže některého kódu DPH založen na částkách nebo jednotkách řádku, je nutné v poli Metoda výpočtu na stránce Parametry hlavní knihy nastavit hodnotu Řádek. |

Čistá částka za řádek

Tuto možnost vyberte k určení sazeb DPH na základě čisté částky na řádcích faktury bez jakýchkoliv jiných daní.

Příklad

Sazby DPH jsou nastaveny v následujících intervalech.

Intervaly pro částky Daňová sazba
0–50 30 %
50–100 20 %
100 - 0 (> 100) 10 %

Poznámka

Horní limit 0 v posledním intervalu značí zahrnutí všech částek větších než 100 do intervalu.

Základ marže: Čistá částka podle řádku

Způsob výpočtu: Interval

Koupíte 8 lamp po 25,00 za kus.

Čistá částka řádku faktury je 200,00.

Daň se vypočítá následovně:

Celková DPH = 50 x 30 % + 50 x 20 % + 100 x 10 % = 15 + 10 + 10 = 35,00

Celková fakturovaná částka = 200,00 + 35,00 = 235,00

Odchylka

Pokud má faktura dva řádky se čtyřmi položkami na každém řádku, čistá částka na každém řádku je 100 a DPH se vypočítá následovně:

DPH – řádek 1 = 50 x 30 % + 50 x 20 % = 15 + 10 = 25,00

DPH - řádek 2 = 50 x 30 % + 50 x 20 % = 15 + 10 = 25,00

Celková DPH = 25,00 + 25,00 = 50,00

Celková fakturovaná částka = 200,00 + 50,00 = 250,00

Čistá částka za jednotku

Tuto možnost vyberte k určení sazeb DPH na základě hodnoty jednotlivých jednotek bez jakýchkoliv jiných daní. Je-li vybrán základ marže vycházející z jednotek, je nutné určit jednotku také pro kód DPH.

Příklad

Sazby DPH jsou nastaveny v následujících intervalech.

Částka Daňová sazba
0–50 30 %
50–100 20 %
100 - 0 (> 100) 10 %

Základ marže: Čistá částka podle jednotky

Metoda výpočtu: Celková částka

Koupíte 8 lamp po 25,00 za kus.

Čistá částka řádku faktury je 200,00.

Daň se vypočítá takto: DPH za jednotku = 25,00 x 30 % = 7,50 Celková DPH = 7,50 x 8 jednotek = 60,00 Celková fakturovaná částka = 200,00 + 60,00 = 260,00

Čistá částka zůstatku faktury

Tuto možnost vyberte k určení sazeb DPH na základě celkové hodnoty faktury bez jakýchkoliv jiných daní.

Příklad

Sazby DPH jsou nastaveny v následujících intervalech.

Částka Daňová sazba
0–50 30 %
50–100 20 %
100 - 0 (> 100) 10 %

Základ marže: Čistá částka zůstatku faktury

Metoda výpočtu: Interval Prodejní faktura obsahuje 2 řádky se 4 zářivkami na jednotlivých řádkách pro 25,00 ks. Čistá částka zůstatku faktury je 4 x 25,00 + 4 x 25,00 = 200,00. Daň se vypočítá takto: Celková DPH = 50 x 0,30 + 50 x 0,20 + 100 x 0,10 = 15 + 10 + 10 = 35,00 Celková fakturovaná částka = 200,00 + 35,00 = 235,00

Hrubá částka za řádek

Tuto možnost vyberte k určení sazeb DPH na základě hodnoty řádku včetně jakýchkoliv jiných daní pro daný řádek.

Poznámka

Ve skupině DPH může být s touto hodnotou v poli Základ marže uveden pouze jeden kód DPH.

Příklad

Sazby DPH jsou nastaveny v následujících intervalech.

Částka Daňová sazba
0–50 30 %
50–100 20 %
100 - 0 (> 100) 10 %

Základ marže: Hrubá částka za řádek Metoda výpočtu: Interval Dále je zde vypočítán jiný kód daně pro zvláštní clo 5,00 na každou lampu. Toto clo je k čisté částce přidáno před výpočtem DPH. Koupíte 8 lamp po 25,00 za kus. Čistá částka řádku faktury je 200,00. Hrubá částka řádku faktury je 8 x 25,00 + 8 x 5,00 = 240,00. Daň se vypočítá takto: Celková DPH = 50 x 0,30 + 50 x 0,20 + 140 x 0,10 = 15 + 20 + 14 = 39,00 Celkové clo = 5,00 x 8 = 40,00 Celková fakturovaná částka = 200,00 + 39,00 + 40,00 = 279,00

Odchylka

Pokud dojde k vytvoření faktury pomocí dvou řádků se čtyřmi položkami na každém řádku, čistá částka na řádek je 100,00. Hrubá částka (včetně cla 4 x 5,00) na každém řádku faktury by byla 120,00 a DPH se vypočte následujícím způsobem: DPH pro řádek faktury 1 = 50 x 0,30 + 50 x 0,20 + 20 x 0,10 = 15 + 10 + 2 = 27,00 DPH pro řádek faktury 2 = 50 x 0,30 + 50 x 0,20 + 20 x 0,10 = 15 + 10 + 2 = 27,00 Celková DPH = 27,00 + 27,00 = 54,00 Celkové clo = 5,00 x 8 = 40,00 Celková fakturovaná částka = 200,00 + 54,00 + 40,00 = 294,00

Hrubá částka za jednotku

Tuto možnost vyberte k určení sazeb DPH na základě hodnoty jednotky včetně jakýchkoliv jiných daní.

Poznámka

Ve skupině DPH může být s touto hodnotou v poli Základ marže uveden pouze jeden kód DPH.

Příklad

Sazby DPH jsou nastaveny v následujících intervalech.

Částka Daňová sazba
0–50 30 %
50–100 20 %
100 - 0 (> 100) 10 %

Základ marže: Hrubá částka za jednotku Je uloženo zvláštní clo 5,00 na každou lampu. Toto clo je k čisté částce přidáno před výpočtem DPH. Koupíte 8 lamp po 25,00 za kus. Hrubá částka na jednotku je 30,00. Daň se vypočítá takto: DPH za jednotku = 30 x 30 % = 9,00 Celková DPH = 9,00 x 8 = 72,00 Celkové clo= 5,00 x 8 = 40,00 Celková fakturovaná částka = 200,00 + 72,00 + 40,00 = 312,00

Celková fakturovaná částka, včetně částek DPH

Tuto možnost vyberte k určení sazeb DPH na základě celkové hodnoty faktury včetně jakýchkoliv jiných daní.

Poznámka

Ve skupině DPH může být s touto hodnotou v poli Základ marže uveden pouze jeden kód DPH.

Příklad

Sazby DPH jsou nastaveny v následujících intervalech.

Částka Daňová sazba
0–50 30 %
50–100 20 %
100 - 0 (> 100) 10 %

Základ marže: Faktura celkem včetně částek DPH metoda výpočtu: Interval
Pro každou lampu existuje speciální clo ve výši 5,00 eur. Toto clo je k čisté částce přidáno před výpočtem DPH. Koupíte 8 lamp po 25,00 za kus. Čistá částka faktury je 200,00. Hrubá částka faktury je 200,00 + (8 x 5,00) = 240,00. Daň se vypočítá takto: Celková DPH = 50 x 0,30 + 50 x 0,20 + 140 x 0,10 = 15 + 10 + 14 = 39,00 Celkové clo = 5,00 x 8 = 40,00 Celková fakturovaná částka = 200,00 + 39,00 + 40,00 = 279,00

Další informace viz Možnost Celková částka a Interval výpočtu pro kódy DPH a Metody výpočtu DPH v poli Zdroj.