Registrace zařízení se systémem Windows do IntuneEnroll your Windows device in Intune

Pokud vaše společnost nebo škola používá Microsoft Intune, můžete svoje zařízení s Windows zaregistrovat a získat tak přístup k e-mailům, souborům a dalším prostředkům společnosti.If your company or school uses Microsoft Intune, you can enroll your Windows device to get access to company email, files, and other resources. Když svoje zařízení zaregistrujete, dokáže vaše organizace uchovat firemní data v bezpečí.When you enroll your devices, your organization can keep corporate data secure. Další informace o registraci najdete v tématu Co se stane, když nainstaluji aplikaci Portál společnosti a zaregistruji zařízení v Intune a v tématu Co má a nemá firemní podpora oprávnění vidět na vašem zařízení.To learn more about enrollment, see What happens if you install the Company Portal app and enroll your device in Intune? and What your company support can and can't see on your device

K registraci použijte odkaz odpovídající zařízení, které používáte:To enroll, use the link that corresponds to the device that you are using: