Registrace zařízení s Windows 10 v IntuneEnroll your Windows 10 devices in Intune

Registrace zařízení v Microsoft Intune umožňuje zařízením s Windows 10 získat přístup k zabezpečeným datům vaší organizace, včetně e-mailů, souborů a dalších prostředků.Enrolling your devices into Microsoft Intune allows your Windows 10 devices to get access to your organization’s secure data, including email, files, and other resources. Platí to pro zařízení s desktopovou verzí Windows 10 i zařízení s Windows 10 Mobile.This is true for both Windows 10 desktop and Windows 10 Mobile devices. Registrace zařízení pomáhá zabezpečit přístup pro vás i vaši organizaci a udržovat pracovní data odděleně od osobních dat.Enrolling your devices helps secure this access for both you and your organization, and helps keep your work data separate from your personal data.

Chcete se dozvědět více?Want to know more? Zjistěte, co se stane, když zařízení zaregistrujete v Intune, a co to znamená pro informace v zařízení.Find out what happens when you enroll your device in Intune and what that means for the information on your device.

Zařízení s Windows 10 DesktopWindows 10 Desktop devices

 1. Přejděte na Start.Go to Start.

 2. Do panelu vyhledávání zadejte „informace o počítači“ a pak zvolte Informace o počítači.Type the phrase "about your PC" into the search bar, then select About your PC.

  nastavení vyhledávání pro informace o počítači

 3. V Nastavení uvidíte seznam informací o verzi Windows 10, která je v počítači nainstalovaná.In your Settings, you will see a list of information about the version of Windows 10 that is installed on your PC. V tomto seznamu najděte verzi.Within this list, locate the Version.

  Windows 10 Desktop – Informace o počítači

 4. Pokud máte verzi 1607 nebo vyšší, pokračujte těmito kroky.If your version is 1607 or higher, continue with these steps. Pokud máte verzi 1511 nebo nižší, pokračujte těmito kroky.If your version is 1511 or less, continue with these steps.

Zařízení s Windows 10 MobileWindows 10 Mobile devices

 1. Ve Startu přejeďte prstem na seznam Všechny aplikace a pak vyberte aplikaci Nastavení.On Start, swipe over to the All apps list, then select the Settings app.
 2. Klepněte na Systém a pak na Informace.Tap on System then About.
 3. V Informacích o zařízení klepněte na Další informace.Under Device information, tap More info. Zobrazí se seznam informací o zařízení.You will see a list of information about your device. V tomto seznamu najděte verzi.Within this list, locate the Version.
 4. Pokud máte verzi 1607 nebo vyšší, pokračujte těmito kroky.If your version is 1607 or higher, continue with these steps. Pokud máte verzi 1511 nebo nižší, pokračujte těmito kroky.If your version is 1511 or less, continue with these steps.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Jeho kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For their contact information, check the Company Portal website.