Registrace zařízení s Windows 8.1 nebo Windows RT 8.1 v IntuneHow to enroll your Windows 8.1 or Windows RT 8.1 device in Intune

Pokud vaše společnost nebo škola používá Microsoft Intune, můžete svá zařízení zaregistrovat, a získat tak přístup k e-mailům, souborům a dalším prostředkům společnosti.If your company or school uses Microsoft Intune, you can enroll your devices to get access to company email, files, and other resources. Když svoje zařízení zaregistrujete, dokáže vaše organizace uchovat firemní data v bezpečí.When you enroll your devices, your organization can keep corporate data secure. Další informace o registraci najdete v tématu Co se stane, když nainstaluji aplikaci Portál společnosti a zaregistruji zařízení v Intune a v tématu Co má a nemá firemní podpora oprávnění vidět na vašem zařízení.To learn more about enrollment, see What happens if you install the Company Portal app and enroll your device in Intune? and What your company support can and can't see on your device.

Registrace zařízení s Windows 8.1 nebo Windows RT 8.1:To enroll your Windows 8.1 or Windows RT 8.1 device:

 1. V zařízení klepněte na Nastavení > Nastavení počítače > Síť > Pracoviště.On the device, tap Settings > PC Settings > Network > Workplace.

  nav-to-workplace

 2. Zadejte e-mailovou adresu svého pracovního nebo školního účtu pro dané ID uživatele, pokud je to potřeba, a klepněte na Připojit se.Enter your work or school email for the User ID, if required, and then tap Join.

  Pokud se nevyžaduje ID uživatele, použije se e-mailová adresa, kterou jste zadali při přihlašování k tomuto zařízení.If your user ID is not required, the email address that you entered when you signed in to this device is used.

 3. Zadejte heslo pracovního nebo školního e-mailu.Enter the password for your work or school email.

  type-password

 4. V části Zapnout správu zařízení klepněte na Zapnout.Under Turn on device management, tap Turn on.

  turn-on-device-management

 5. V dialogovém okně Povolit aplikace a služby od firemní podpory zaškrtněte políčko Souhlasím a potom klepněte na Zapnout.In the Allow apps and services from company support dialog box, check the I agree box, and then tap Turn on.

  turn-on-allow-apps-services

  Po úspěšné registraci uvidíte následující obrazovku.When you have successfully enrolled, you'll see the following screen.

  enrollment-complete

Doporučujeme také nainstalovat aplikaci Portál společnosti, která vám umožní snadno identifikovat a instalovat podnikové aplikace, které jsou relevantní pro vás i vaši roli.We also recommend that you install the Company Portal app, which lets you easily identify and get the company apps that are relevant to you and your role. V závislosti na tom, jak vaše firma službu Intune nastavila, se aplikace Portál společnosti mohla nainstalovat jako součást procesu registrace.Depending on how your company set up Intune, the Company Portal app may have been installed as part of your enrollment process. Pokud chcete zjistit, jestli aplikaci máte, hledejte v seznamu aplikací aplikaci Portál společnosti.To check if you have the app, look for Company Portal in your apps list. Pokud aplikaci Portál společnosti v seznamu nenajdete, nainstalujte ji podle následujícího postupu.If you don't see the Company Portal in your list of apps, follow these steps to install it.

 1. Klepněte na Start > Store.Tap Start > Store.

 2. Klepněte na Hledat a napište portál společnosti.Tap Search, and then type company portal.

 3. V seznamu výsledků klepněte na Portál společnosti.In the list of results, tap Company Portal.

 4. Klepněte buď na Instalovat, nebo na Zdarma.Tap either Install or Free. Zobrazená možnost závisí na tom, jak vaše firma tuto aplikaci nastavila.The option shown depends on how your company set up the app.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Jeho kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For their contact information, check the Company Portal website.