Použití zařízení Windows s IntuneUsing your Windows device with Intune

Intune vám může v mnoha směrech usnadnit práci.There are a number of things you can do with Intune to make your work life easier. Tady je seznam obvyklých postupů, jejichž provedení může vaše společnost vyžadovat.Here's a list of the most common things you might be asked to do by your company.

Podporované verzeSupported versions

Intune aktuálně podporuje následující verze Windows.Intune currently supports the following versions of Windows.

  • Windows 10 (verze Home, Pro, Education, S a Enterprise)Windows 10 (Home, Pro, Education, S, and Enterprise versions)
  • Windows Phone 8.1 nebo novějšíWindows Phone 8.1 and later
  • Windows 8.1 RTWindows 8.1 RT
  • Windows 8.1Windows 8.1

Intune také podporuje některé další verze Windows, jako je například Windows 10 Holographic.There are some other versions of Windows, such as Windows 10 Holographic, that are supported by Intune as well. Tyto verze zde nejsou uvedené, protože slouží velmi specifickým účelům.These are not listed here because they are for very specific uses.

Registrace do Intune a instalace Portálu společnostiEnrolling into Intune and installing the Company Portal

Kroky, které můžete provést po registraci zařízení do služby IntuneThings you can do when your device is enrolled in Intune