Co je místní brána dat?

Poznámka

Dokumentace k místní bráně dat jsme rozdělili na obsah specifický pro Power BI a obecný obsah, který platí pro všechny služby , které brána podporuje. Teď se díváte na obsah týkající se Power BI. Pokud nám chcete poslat své názory na tento článek nebo celkové zkušenosti s dokumentací k bráně, posuňte se na konec článku.

Místní brána dat funguje jako most poskytující rychlý a bezpečný přenos dat mezi místními daty (data, která nejsou v cloudu) a několika cloudovými službami od Microsoftu. Mezi tyto cloudové služby patří Power BI, PowerApps, Power Automate, Azure Analysis Services a Azure Logic Apps. Díky používání brány můžou organizace udržovat databáze a další zdroje dat ve svých místních sítích, ale přesto tato místní data bezpečně používat v cloudových službách.

Jak brána funguje

Gateway overview

Další informace o tom, jak brána funguje, najdete v článku Architektura místní brány dat.

Typy bran

Pro jiný scénář existují tři různé typy bran:

  • Místní brána dat: Umožňuje více uživatelům připojit se k více místním zdrojům dat. Při instalaci jedné brány můžete použít místní bránu dat se všemi podporovanými službami. Tato brána je vhodná pro složité scénáře, ve kterých více lidí přistupuje k více zdrojům dat.

  • Místní brána dat (osobní režim): Umožňuje jednomu uživateli připojit se ke zdrojům a nelze ji sdílet s ostatními. Místní bránu dat (osobní režim) je možné používat jen s Power BI. Tato brána je vhodná pro scénáře, ve kterých jste jedinou osobou, která vytváří sestavy, a nemusíte sdílet žádné zdroje dat s ostatními.

  • Brána dat virtuální sítě: Umožňuje více uživatelům připojit se k více zdrojům dat zabezpečeným virtuálními sítěmi. Není nutná žádná instalace, protože se jedná o spravovanou službu Microsoftu. Tato brána je vhodná pro složité scénáře, ve kterých více lidí přistupuje k více zdrojům dat.

Použití brány

Použití brány má pět hlavních kroků:

  1. Stáhněte si bránu a nainstalujte ji na místní počítač.
  2. Nakonfigurujte bránu na základě vašich požadavků na bránu firewall a další požadavky na síť.
  3. Přidejte správce brány, kteří budou moct také spravovat další požadavky na síť.
  4. Používejte bránu k aktualizacím místního zdroje dat.
  5. Řešení potíží s bránou

Další kroky

Máte další otázky? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.