Hledání obsahu a přístup k němu pomocí Google SearchFind and access your content with Google Search

Platí pro:Applies to:

Telefon s Androidem Tablet s Androidem
Telefony s AndroidemAndroid phones Tablety s AndroidemAndroid tablets

Pomocí Google Search můžete najít a otevřít mobilní aplikaci Power BI přímo do sestavy nebo řídicího panelu, který hledáte.You can use Google Search to find and open the Power BI mobile app right to the report or dashboard you are looking for. Nemusíte aplikací procházet.You don't have to navigate through the app.

Pokud chcete otevřít konkrétní položku a nevíte, kde ji máte hledat, můžete ji najít pomocí Google Search.If you want to open a specific item and you're not sure where to look for it, you can use Google Search to find the item.

Do vyhledávacího pole Google zadejte požadavek na vyhledávání ve tvaru hledat <hledaná položka> v power bi.In the Google search box, search using the form search for <search item> in power bi. Například hledat prodeje v power bi.For example, search for sales in power bi.

  • Pokud se najde jenom jedna shoda, mobilní aplikace Power BI otevře položku, kterou jste hledali.If only one match is found, the Power BI mobile app will open the item you were looking for.
  • Pokud se najde více než jedna shoda, Power BI se otevře na obrazovce hledání, která je vyfiltrovaná podle vaší žádosti.If more than one match is found, Power BI will open to the search screen, filtered according to your request.

Výsledek hledání pomocí Google Search v mobilní aplikaci Power BI pro Android

Další krokyNext steps