Zobrazování oznámení v mobilních aplikacích Power BIGet notifications in the Power BI mobile apps

Platí pro:Applies to:

iPhone iPad Telefon s Androidem Tablet s Androidem Windows 10
iPhonyiPhones iPadyiPads Telefony s AndroidemAndroid phones Tablety s AndroidemAndroid tablets Zařízení s Windows 10Windows 10 devices

Poznámka

Podpora mobilní aplikace Power BI pro telefony s Windows 10 Mobile bude ukončena 16. března 2021.Power BI mobile app support for phones using Windows 10 Mobile will be discontinued on March 16, 2021. Další informaceLearn more

Prostřednictvím oznámení dostanete informace, které se týkají vašeho prostředí Power BI, přímo vy, a to do služby Power BI nebo na mobilní zařízení.Notifications bring information related to your Power BI experience right to you, in the Power BI service or on your mobile device. Když otevřete seznam Oznámení, uvidíte informační kanál s posloupností zpráv o výstrahách, které jste si nastavili, nových řídicích panelech, které s vámi někdo sdílí, změnách v pracovním prostoru skupiny, schůzkách a událostech Power BI a dalších věcech.When you open Notifications, you see a sequential feed of messages about alerts you've set, new dashboards that have been shared with you, changes to your group workspace, information about Power BI events and meetings, and more.

Poznámka

Na zařízení s iOS se vám při prvním přihlášení k aktualizované verzi aplikací Power BI zobrazí zpráva s dotazem, jestli vám má Power BI zasílat oznámení.On an iOS device, the first time you sign in to the updated version of the Power BI apps, you see a message asking if you'd like Power BI to send notifications. Způsob, jak vás má Power BI upozorňovat, můžete nakonfigurovat také v Nastavení svého zařízení.You can also configure how Power BI notifies you in Settings for your device.

Zobrazení oznámení na mobilním zařízeníView notifications on your mobile device

 1. Když vám na mobilní zařízení přijde oznámení, vydá Power BI ve výchozím nastavení zvuk a zobrazí banner s oznámením.When you receive notifications on your mobile device, by default Power BI makes a sound and shows a notification banner.

  Banner s oznámením

  Jestli chcete, změňte si způsob, jak vás má Power BI upozorňovat.You can change how Power BI notifies you.

 2. Pokud vám přišla oznámení a přihlásíte se na svém mobilním zařízení k Power BI, uvidíte žlutou tečku na ikoně zvonku oznámeníIf you've received notifications, when you sign in to Power BI on your mobile device you see a yellow dot on the notification bell icon Zvonek oznámení (iOS a Android) nebo na tlačítku globální navigace(iOS and Android) or on the global navigation button Tečka upozorňující na oznámení (zařízení s Windows 10).(Windows 10 devices).

 3. Pokud chcete zobrazit oznámení v centru oznámení, klepněte na zvonek oznámeníTo see notifications in the Notification center, tap the notifications bell Zvonek oznámení (iOS a Android) nebo ikonu centra oznámení(iOS and Android) or the Notifications center icon Ikona Oznámení (zařízení s Windows 10).(Windows 10 devices).

  Nejnovější oznámení se zobrazují nahoře a nepřečtené zprávy jsou zvýrazněné.Notifications are displayed with the most recent on top and unread messages highlighted. Oznámení se uchovávají 90 dnů (za předpokladu, že je neodstraníte nebo že jich není více než 100, což je maximální limit).Notifications are retained for 90 days unless you delete them or reach the maximum limit of 100.

  Seznam Oznámení v iOS

 4. Pokud chcete oznámení na zařízeních s iOS a Androidem zavřít, klepněte, podržte a potáhněte prstem.To dismiss a notification on iOS and Android devices, tap, hold, and swipe. Na zařízeních s Windows 10 klikněte pravým tlačítkem a zvolte Zavřít.On Windows 10 devices, right click and choose Dismiss.

Změna nebo vypnutí oznámení na mobilním zařízeníChange or turn off notifications on your mobile device

Způsob, jak vás má Power BI upozorňovat, si můžete změnit.You can change how Power BI notifies you.

 1. V zařízení s iOS přejděte na Nastavení > Oznámení.On an iOS device, go to Settings > Notifications.

  V telefonu s Androidem přejděte na Nastavení > Oznámení.On an Android phone, go to Settings > Notifications.

  V zařízení s Windows přejděte v Nastavení na Systém > Oznámení a akce.On a Windows device, in Settings go to System > Notifications & actions.

 2. V seznamu aplikací vyberte Power BI.In the list of apps, select Power BI.

 3. Tady můžete oznámení úplně vypnout, nebo si vybrat jen požadovaná oznámení.Here you can turn notifications off completely or choose which notifications you want.

  Na iPhonuOn an iPhone

  Výběr možností oznámení

  Na telefonu s AndroidemOn an Android phone

  Výběr možností oznámení

  Na zařízení s Windows 10On a Windows 10 device

  Výběr možností oznámení

Další krokyNext steps