Kurz: Začínáme vytvářet sestavy a řídící panely ve službě Power BI

PLATÍ PRO:❌ ✔️ Power BI Desktop služba Power BI

Tento kurz představuje úvod k některým funkcím služby Power BI. Naučíte se připojovat k datům, vytvořit sestavu a řídicí panel a pokládat otázky na data. Služba Power BI toho nabízí ještě mnohem více – kurz slouží jen jako malá ochutnávka. Pokud chcete zjistit, jak služba Power BI zapadá do dalších nabídek Power BI, projděte si článek Co je Power BI.

Nejste tvůrci ale spíše čtenáři sestavy? Dobrým výchozím bodem je pro vás téma Navigace ve službě Power BI.

Snímek obrazovky s ukázkovým finančním řídicím panelem

V tomto kurzu dokončíte následující kroky:

 • Přihlásíte se k účtu Power BI Online, nebo si ho vytvoříte, pokud ho ještě nemáte.
 • Otevřete službu Power BI.
 • Získáte nějaká data a otevřete je v zobrazení sestav.
 • Použijete tato data k vytvoření vizualizací a uložíte je jako sestavu.
 • Připnutím dlaždic ze sestavy vytvoříte řídicí panel.
 • Přidejte do řídicího panelu další vizualizace pomocí nástroje pro přirozené jazyky Q&A.
 • Změníte velikost, uspořádání a upravíte podrobnosti na dlaždicích řídicího panelu.
 • Odstraněním datové sady, sestavy a řídicího panelu vyčistíte prostředky.

Registrace ke službě Power BI

K vytvoření obsahu v Power BI potřebujete licenci Power BI Pro nebo Premium na uživatele (PPU). Pokud nemáte účet Power BI a plánujete vytvářet obsah, zaregistrujte si bezplatnou zkušební verzi Power BI Premium na uživatele 60 dní, než začnete. Dokončete průvodce a získejte bezplatnou licenci, otevřete služba Power BI (app.powerbi.com), vyberte ikonu a zvolte buď Koupit Pro, nebo Vyzkoušejte placené funkce zdarma.

Snímek obrazovky s výběrem možnosti Koupit nebo Vyzkoušet

Krok 1: Získat data

Když chcete vytvořit sestavu Power BI, často začnete v Power BI Desktop. Power BI Desktop nabízí větší výkon. Než začnete navrhovat sestavy, můžete data transformovat, tvarovat a modelovat. Tentokrát si ji ale ve službě Power BI vytvoříme úplně od začátku.

V této lekci získáme data z jednoduchého souboru Microsoft Excelu. Chcete si ukázku projít s námi? Stáhněte si ukázkový finanční soubor.

 1. Nejprve v prohlížeči otevřete službu Power BI (app.powerbi.com).

  Nemáte účet? Nemusíte se bát, můžete si zaregistrovat bezplatnou Power BI Premium na uživatele 60denní zkušební verze.

 2. V navigačním podokně vyberte Můj pracovní prostor.

 3. V podokně Můj pracovní prostor vyberte Nový>Nahrát soubor.

  Otevře se stránka Získat data.

 4. V části Vytvořit nový obsah vyberteMístní souborsoubory> a pak vyberte umístění, kam jste excelového souboru uložili.

  Snímek obrazovky s možností Vytvořit nové soubory obsahu >

 5. Přejděte k souboru na počítači a zvolte Otevřít.

 6. Pro účely tohoto kurzu vyberte Importovat a přidejte excelový soubor jako datovou sadu, kterou pak můžete použít k vytvoření sestav a řídicích panelů. Pokud vyberete Nahrát, nahraje se do Power BI celý excelový sešit, který můžete otevřít a upravit v Excelu Online.

  Snímek obrazovky s volbou Importovat

 7. Až bude datová sada připravená, vyberte vedle datové sady Financial Sample další možnosti (...) a pak vyberte Vytvořit sestavu a otevřete editor sestavy.

  Snímek obrazovky se sestavou Vytvoření veškerého obsahu >

  Plátno sestavy je prázdné. Na pravé straně vidíme podokna Filtry, Vizualizace a Pole.

  Snímek obrazovky s prázdným plátnem sestavy

  Tip

  V levém horním rohu vyberte globální navigační tlačítko, kterým sbalíte navigační podokno. Na plátně tak bude více místa.

  Tlačítko globální navigace

 8. Právě jste v zobrazení pro úpravy. Na panelu nabídek si všimněte možnosti Zobrazení pro čtení.

  Snímek obrazovky s možností Zobrazení pro čtení

  V zobrazení pro úpravy můžete sestavu upravovat, protože jste jejím vlastníkem a autorem. Když ale budete sestavu sdílet se svými spolupracovníky, často ji budou moci používat jenom v zobrazení pro čtení. Stanou se uživateli sestav ve vašem pracovním prostoru.

Krok 2: Vytvoření grafu v sestavě

Teď, když jste se připojili k datům, můžete začít prozkoumávat. Když najdete něco zajímavého, můžete to uložit na plátno sestavy. Pak můžete vizualizaci připnout na řídicí panel, abyste ji mohli sledovat a pozorovat její vývoj v čase. Ale první věci

 1. V editoru sestav nejprve vytvoříte vizualizaci. Začněte v podokně Pole na pravé straně stránky. Vyberte pole Gross Sales (Hrubý prodej ) a pak pole Date (Datum ).

  Snímek obrazovky se seznamem polí

  Power BI analyzuje data a vytvoří vizualizaci v podobě sloupcového grafu.

  Poznámka

  Pokud místo pole hrubých tržeb vyberete nejprve pole s datem, zobrazí se tabulka. Nic se neděje. Vizualizaci změníme v dalším kroku.

  U některých polí jsou symboly sigma, protože řešení Power BI zjistilo, že obsahují číselné hodnoty.

  Pole se symboly sigma

 2. Teď přepneme na jiný způsob zobrazování těchto dat. Vizuály v podobě spojnicových grafů se hodí k zobrazování hodnot v čase. V podokně Vizualizace vyberte ikonu spojnicového grafu.

  Snímek obrazovky s editorem sestav a vybraným spojnicovým grafem

 3. Tento graf vypadá zajímavé, takže ho připneme na řídicí panel. Najeďte myší na vizualizaci a vyberte ikonu připínáčku, která se zobrazí nad ní nebo pod ní.

  Screenshot ikony špendlíku

 4. Protože je tato sestava nová, zobrazí se výzva k jejímu uložení. Teprve pak bude možné vizualizaci připnout na řídicí panel. Pojmenujte sestavu (například Ukázková finanční sestava) a pak ji Uložte.

  Teď se díváte na sestavu v zobrazení pro čtení.

 5. Znovu vyberte ikonu Připnout.

 6. Vyberte Nový řídicí panel a pojmenujte ho třeba Financial Sample dashboard (Ukázkový finanční řídicí panel).

  Snímek obrazovky s názvem řídicího panelu

  V pravém horním rohu se zobrazí zpráva, že vizualizace byla úspěšně přidána jako dlaždice na řídicí panel.

 7. Výběrem možnosti Přejít na řídicí panel zobrazte váš nový řídicí panel se spojnicovým grafem, který jste připnuli jako dlaždici.

  Snímek obrazovky s dialogovým oknem Připnuto na řídicí panel

  Když tuto vizualizaci připnete, uloží se na řídicí panel. Data zůstanou aktuální, abyste mohli rychle zjistit nejnovější hodnotu. Pokud ale změníte typ vizualizace v sestavě, vizualizace na řídicím panelu se nezmění.

  Snímek obrazovky řídicího panelu s připnutou vizualizací

 8. Na řídicím panelu vyberte novou dlaždici. Power BI vás vrátí do sestavy v zobrazení pro čtení.

 9. Pokud chcete přepnout zpět do zobrazení pro úpravy, vyberte v řádku > nabídek Upravit další možnosti (...).

  Snímek obrazovky s vybranou možností Upravit pro úpravu sestavy

  V tomto zobrazení můžete dále zkoumat a připínat dlaždice.

Krok 3: Prozkoumání pomocí Q&A

Pokud chcete rychle prozkoumat data, zkuste položit otázku do pole otázky Q&A. Q&A umožňuje dotazovat se na data v přirozeném jazyce. Na řídicím panelu je v horní části pole Q&A (Položte otázku ohledně vašich dat) v řádku nabídek. V sestavě je na horním řádku nabídek (Zadat dotaz).

 1. Výběrem možnosti Pracovní prostor na černém panelu záhlaví Power BI se vrátíte zpět na řídicí panel.

  Snímek obrazovky s volbou pro návrat do pracovního prostoru

 2. V Pracovním prostoru vyberte svůj řídicí panel.

  Snímek obrazovky s výběrem řídicího panelu

 3. Vyberte možnost Položte otázku související s vašimi daty. Q&A automaticky nabízí řadu návrhů.

  Snímek obrazovky s plátnem Q&A

 4. Některé návrhy vrátí jenom jednu hodnotu. Vyberte například , co je průměrný prodej.

  Q&A vyhledá odpověď a zobrazí ji ve formě vizualizace karty .

 5. Vyberte Připnout vizuál a připněte vizualizaci na řídicí panel Financial Sample.

  Snímek obrazovky s připnutým vizuálem

 6. Zpět do Q& A a zadejte celkový zisk podle země.

  Snímek obrazovky s celkovým ziskem po zemích

 7. Mapu také připněte na řídicí panel Financial Sample.

 8. Na řídicím panelu vyberte právě připnutou mapu. Uvidíte, jak se Q A znovu otevře&?

 9. Umístěte kurzor za zemi do pole Q&A a zadejte ho jako pruh. Power BI vytvoří pruhový graf s výsledky.

  Snímek obrazovky s vizualizací pruhového grafu

 10. Také pruhový graf připněte na řídicí panel Financial Sample.

 11. Výběrem možnosti Ukončit Q&A se vraťte na řídicí panel, kde se zobrazí nové dlaždice, které jste vytvořili.

  Vidíte, že i když jste mapu změnili na pruhový graf v Q&A, tato dlaždice zůstala mapou, protože se jednalo o mapu, když jste ji připnuli.

  Snímek obrazovky řídicího panelu s připnutými vizuály Q&A

Krok 4: Změna umístění dlaždic

Abyste jeho prostor využili na maximum, můžete měnit umístění dlaždic.

 1. Přetáhněte pravý dolní roh dlaždice spojnicového grafu Gross Sales nahoru, dokud se přichytí ke stejné výšce jako dlaždice Average of Sales (Průměr prodeje ) a pak ji uvolněte.

  Snímek obrazovky při změně velikosti dlaždice

  Obě dlaždice se teď nachází ve stejné výšce.

 2. Vyberte Další možnosti (...) u podrobností o úpravách dlaždice > Average of Sales (...).

  Snímek obrazovky s nabídkou dalších možností dlaždice

 3. Do pole Název zadejte Sales AverageApply (Průměr> prodeje).

  Snímek obrazovky s dialogovým oknem pro úpravu podrobností

 4. Změňte uspořádání ostatních vizuálů, aby do sebe zapadaly.

  Takto to vypadá lépe.

  Snímek obrazovky s nově uspořádaným řídicím panelem

Vyčištění prostředků

Nyní, když jste kurz dokončili, můžete datovou sadu, sestavu a řídicí panel odstranit.

 1. Na černém panelu záhlaví Power BI vyberte Pracovní prostor.

 2. Vyberte Další možnosti (...) vedle ukázkové datové sady >Financial Sample Delete.

  Na snímku obrazovky je odstranění datové sady

  Zobrazí se upozornění, že všechny sestavy a dlaždice řídicího panelu obsahující data z této sestavy budou také odstraněny.

 3. Vyberte Odstranit.

Další kroky

Rychlé vytvoření sestavy vložením dat do služba Power BI

Prozkoumejte tyto kolekce obsahu Microsoft Learn o Power BI: