Kurz: Začínáme vytvářet sestavy a řídící panely ve službě Power BI

Tento kurz představuje úvod k některým funkcím služby Power BI. Naučíte se připojovat k datům, vytvořit sestavu a řídicí panel a pokládat otázky na data. Služba Power BI toho nabízí ještě mnohem více – kurz slouží jen jako malá ochutnávka. Pokud chcete zjistit, jak služba Power BI zapadá do dalších nabídek Power BI, projděte si článek Co je Power BI.

Nejste tvůrci ale spíše čtenáři sestavy? Dobrým výchozím bodem je pro vás téma Navigace ve službě Power BI.

Snímek obrazovky s ukázkovým finančním řídicím panelem

V tomto kurzu dokončíte následující kroky:

 • Přihlásíte se k účtu Power BI Online, nebo si ho vytvoříte, pokud ho ještě nemáte.
 • Otevřete službu Power BI.
 • Získáte nějaká data a otevřete je v zobrazení sestav.
 • Použijete tato data k vytvoření vizualizací a uložíte je jako sestavu.
 • Připnutím dlaždic ze sestavy vytvoříte řídicí panel.
 • Pomocí nástroje přirozeného jazyka služby Q&A přidáte na řídicí panel další vizualizace.
 • Změníte velikost, uspořádání a upravíte podrobnosti na dlaždicích řídicího panelu.
 • Odstraněním datové sady, sestavy a řídicího panelu vyčistíte prostředky.

Registrace ke službě Power BI

K vytváření obsahu Power BI Pro Premium (PPU) potřebujete licenci na uživatele nebo Power BI. Pokud nemáte účet na Power BI a plánujete vytváření obsahu, před zahájením práce si zaregistrujte bezplatnou zkušební verzi Power BI Premium na uživatele. Dokončete průvodce a získejte bezplatnou licenci, otevřete službu Power BI (app.powerbi.com), vyberte ikonu Me a zvolte buď Koupit Pro hned, nebo Vyzkoušet placené funkce zdarma.

Snímek obrazovky s výběrem možnosti Koupit nebo Vyzkoušet

Krok 1: Získat data

Když chcete vytvořit novou sestavu, Power BI, můžete začít v Power BI Desktop. Power BI Desktop nabízí větší výkon. Než začnete navrhovat sestavy, můžete data transformovat, tvarovat a modelovat. Tentokrát si ji ale ve službě Power BI vytvoříme úplně od začátku.

V této lekci získáme data z jednoduchého souboru Microsoft Excelu. Chcete si ukázku projít s námi? Stáhněte si ukázkový finanční soubor.

 1. Nejprve v prohlížeči otevřete službu Power BI (app.powerbi.com).

  Nemáte účet? Bez obav, můžete si zaregistrovat bezplatnou zkušební verzi Power BI Premium na uživatele na 60 dnů.

 2. V navigačním podokně vyberte Můj pracovní prostor.

 3. V podokně Můj pracovní prostor vyberte Nový > Nahrát soubor.

  Otevře se stránka Získat data.

 4. V části Vytvořit nový obsah vyberte Místní soubor souborů a pak vyberte umístění, kam jste soubor > Excel souboru.

  Snímek obrazovky s nabídkou Vytvořit nový obsah > Soubory

 5. Přejděte k souboru na počítači a zvolte Otevřít.

 6. Pro účely tohoto kurzu vyberte Importovat a přidejte excelový soubor jako datovou sadu, kterou pak můžete použít k vytvoření sestav a řídicích panelů. Pokud vyberete Nahrát, nahraje se do Power BI celý excelový sešit, který můžete otevřít a upravit v Excelu Online.

  Snímek obrazovky s volbou Importovat

 7. Až bude vaše datová sada připravená, vyberte Další možnosti (...) vedle vaší ukázkové finanční datové sady a pak výběrem možnosti Vytvořit sestavu otevřete editor sestav.

  Snímek obrazovky s volbou Veškerý obsah > Vytvořit sestavu

  Plátno sestavy je prázdné. Na pravé straně vidíme podokna Filtry, Vizualizace a Pole.

  Snímek obrazovky s prázdným plátnem sestavy

  Tip

  V levém horním rohu vyberte globální navigační tlačítko, kterým sbalíte navigační podokno. Na plátně tak bude více místa.

  Tlačítko globální navigace

 8. Právě jste v zobrazení pro úpravy. Na panelu nabídek si všimněte možnosti Zobrazení pro čtení.

  Snímek obrazovky s možností Zobrazení pro čtení

  V zobrazení pro úpravy můžete sestavu upravovat, protože jste jejím vlastníkem a autorem. Když ale budete sestavu sdílet se svými spolupracovníky, často ji budou moci používat jenom v zobrazení pro čtení. Stanou se uživateli sestav ve vašem pracovním prostoru.

Krok 2: Vytvoření grafu v sestavě

Teď, když jste se připojili k datům, můžete začít prozkoumávat. Když najdete něco zajímavého, můžete to uložit na plátno sestavy. Pak můžete vizualizaci připnout na řídicí panel, abyste ji mohli sledovat a pozorovat její vývoj v čase. Ale na prvním místě

 1. V editoru sestav nejprve vytvoříte vizualizaci. Začněte v podokně Pole na pravé straně stránky. Vyberte pole Gross Sales (Hrubé tržby) a pak pole Date (Datum).

  Snímek obrazovky se seznamem polí

  Power BI analyzuje data a vytvoří vizualizaci v podobě sloupcového grafu.

  Poznámka

  Pokud místo pole hrubých tržeb vyberete nejprve pole s datem, zobrazí se tabulka. Nic se neděje. Vizualizaci změníme v dalším kroku.

  U některých polí jsou symboly sigma, protože řešení Power BI zjistilo, že obsahují číselné hodnoty.

  Pole se symboly sigma

 2. Teď přepneme na jiný způsob zobrazování těchto dat. Vizuály v podobě spojnicových grafů se hodí k zobrazování hodnot v čase. V podokně Vizualizace vyberte ikonu spojnicového grafu.

  Snímek obrazovky s editorem sestav a vybraným spojnicovým grafem

 3. Tento graf vypadá zajímavé, takže ho připneme na řídicí panel. Najeďte myší na vizualizaci a vyberte ikonu připnutí, která se zobrazí nad vizualizací nebo pod ní.

  Screenshot ikony špendlíku

 4. Protože je tato sestava nová, zobrazí se výzva k jejímu uložení. Teprve pak bude možné vizualizaci připnout na řídicí panel. Pojmenujte sestavu (například Ukázková finanční sestava) a pak ji Uložte.

  Teď se díváte na sestavu v zobrazení pro čtení.

 5. Znovu vyberte ikonu Připnout.

 6. Vyberte Nový řídicí panel a pojmenujte ho třeba Financial Sample dashboard (Ukázkový finanční řídicí panel).

  Snímek obrazovky s názvem řídicího panelu

  V pravém horním rohu se zobrazí zpráva, že vizualizace byla úspěšně přidána jako dlaždice na řídicí panel.

  Snímek obrazovky s dialogovým oknem Připnuto na řídicí panel

  Když tuto vizualizaci připnete, uloží se na řídicí panel. Data zůstanou aktuální, abyste mohli rychle zjistit nejnovější hodnotu. Pokud ale změníte typ vizualizace v sestavě, vizualizace na řídicím panelu se nezmění.

 7. Výběrem možnosti Přejít na řídicí panel zobrazte váš nový řídicí panel se spojnicovým grafem, který jste připnuli jako dlaždici.

  Snímek obrazovky řídicího panelu s připnutou vizualizací

 8. Na řídicím panelu vyberte novou dlaždici. Power BI vás vrátí do sestavy v zobrazení pro čtení.

 9. Pokud chcete přepnout zpět na zobrazení pro úpravy, vyberte na řádku nabídek Další možnosti (...) > Upravit.

  Snímek obrazovky s vybranou možností Upravit pro úpravu sestavy

  V tomto zobrazení můžete dále zkoumat a připínat dlaždice.

Krok 3: Prozkoumání dat pomocí funkce Q&A

K rychlému průzkumu dat můžete využít zadávání dotazů v poli pro otázky Q&A. Funkce Q&A umožňuje ptát se na data v přirozeném jazyce. Pole Q&A je na řídicím panelu v horní části stránky (Položte otázku související s vašimi daty) pod řádkem nabídek. V sestavě je na horním řádku nabídek (Zadat dotaz).

 1. Výběrem možnosti Pracovní prostor na černém panelu záhlaví Power BI se vrátíte zpět na řídicí panel.

  Snímek obrazovky s volbou pro návrat do pracovního prostoru

 2. V Pracovním prostoru vyberte svůj řídicí panel.

  Snímek obrazovky s výběrem řídicího panelu

 3. Vyberte možnost Položte otázku související s vašimi daty. Funkce Q&A vám automaticky nabídne řadu návrhů.

  Snímek obrazovky s plátnem Q&A

 4. Některé návrhy vrátí jenom jednu hodnotu. Vyberte například možnost what is the average cog (jaké jsou průměrné náklady na prodané zboží).

  Q&A vyhledá odpověď a prezentuje ji ve formě vizualizace karty.

 5. Vyberte Připnout vizuál a připněte vizualizaci na řídicí panel Financial Sample.

  Snímek obrazovky s připnutým vizuálem

 6. Vraťte se zpět na stránku Q&A a vyberte Zobrazit všechny návrhy.

 7. Vyberte total profit by country (celkový zisk po zemích).

  Snímek obrazovky s celkovým ziskem po zemích

 8. Mapu také připněte na řídicí panel Financial Sample.

 9. Na řídicím panelu vyberte právě připnutou mapu. Vidíte, že se znovu otevře Q&A.

 10. V poli Q&A dejte kurzor za možnost by country (po zemích) a zadejte as bar (jako pruhový). Power BI vytvoří pruhový graf s výsledky.

  Snímek obrazovky s vizualizací pruhového grafu

 11. Také pruhový graf připněte na řídicí panel Financial Sample.

 12. Výběrem možnosti Ukončit Q&A se vraťte na řídicí panel, kde uvidíte nově vytvořené dlaždice.

  Snímek obrazovky řídicího panelu s připnutými vizuály Q&A

  Vidíte, že i když v Q&A změníte mapu na pruhový graf, zůstane na dlaždici mapa, protože při původním připnutí to byla mapa.

Krok 4: Změna umístění dlaždic

Abyste jeho prostor využili na maximum, můžete měnit umístění dlaždic.

 1. Přetáhněte pravý dolní roh dlaždice spojnicového grafu Gross Sales (Hrubý prodej) směrem nahoru, aby se přichytil do stejné výšky jako dlaždice Sales, a potom ho pusťte.

  Snímek obrazovky při změně velikosti dlaždice

  Obě dlaždice se teď nachází ve stejné výšce.

 2. Vyberte Další možnosti (...) pro dlaždici průměrných nákladů na prodané zboží > Upravit podrobnosti.

  Snímek obrazovky s nabídkou dalších možností dlaždice

 3. Do pole Název zadejte Average Cost of Goods Sold (Průměrné náklady na prodané zboží) > Použít.

  Snímek obrazovky s dialogovým oknem pro úpravu podrobností

 4. Změňte uspořádání ostatních vizuálů, aby do sebe zapadaly.

  Takto to vypadá lépe.

  Snímek obrazovky s nově uspořádaným řídicím panelem

Vyčištění prostředků

Nyní, když jste kurz dokončili, můžete datovou sadu, sestavu a řídicí panel odstranit.

 1. Na černém panelu záhlaví Power BI vyberte Pracovní prostor.

 2. Vedle datové sady Financial Sample vyberte Další možnosti (...) > Odstranit.

  Na snímku obrazovky je odstranění datové sady

  Zobrazí se upozornění, že všechny sestavy a dlaždice řídicího panelu obsahující data z této sestavy budou také odstraněny.

 3. Vyberte Odstranit.

Další kroky

umožňuje rychle vytvořit sestavu vložením dat do služby Power BI.

Prozkoumejte tyto kolekce obsahu Microsoft Learn o Power BI: