Pokyny k Power BIGuidance for Power BI

Tady najdete pokyny a doporučené postupy pro Power BI.Here you will find the guidance and recommended practices for Power BI. Pokyny budou neustále aktualizovány a doplňovány.Guidance will continue to be updated and added to.

Modelování datData modeling

PokynyGuidance PopisDescription
Vysvětlení hvězdicového schématu a jeho důležitosti pro Power BIUnderstand star schema and the importance for Power BI Popisuje návrh hvězdicového schématu a jeho důležitost pro vývoj datových modelů Power BI, které jsou optimalizované z hlediska výkonu a použitelnosti.Describes star schema design and its relevance to developing Power BI data models optimized for performance and usability.
Techniky redukce dat pro modelování importuData reduction techniques for Import modeling Popisuje různé techniky, které umožňují snížit objem dat načítaných do modelů importu.Describes different techniques to help reduce the data loaded into Import models.

DAXDAX

PokynyGuidance PopisDescription
DAX: Funkce DIVIDE vs. operátor dělení (/)DAX: DIVIDE function vs divide operator (/) Popisuje správné použití funkce DIVIDE v jazyce DAX.Describes proper use of the DIVIDE function within DAX.

Toky datDataflows

PokynyGuidance PopisDescription
Osvědčený postup pro toky datDataflows best practice Popisuje osvědčené postupy pro navrhování toků dat v Power BI.Describes best practices for designing dataflows in Power BI.

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community