Než začnete

Platí pro: Windows SBS 2008

Před zahájením instalace systému Windows SBS 2008 proveďte následující úkoly:

 1. Zkontrolujte, zda počítač splňuje minimální požadavky na hardware. To zahrnuje určení, zda je nutné přidat další hardware, a ověření, že ovladače hardwaru jsou podporovány systémem Windows Server 2008.

  Další informace naleznete v části Požadavky na systém v článku Plánování sítě systému Windows Small Business Server 2008 na tomto webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104282).

  Hardware a software kompatibilní se systémem Windows Server 2008 můžete vyhledat v katalogu Windows Server Catalog na tomto webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=80785).

 2. Připravte síť. Další informace o přípravě sítě před instalací systému Windows SBS 2008 naleznete v části Příprava sítě v článku Plánování sítě systému Windows Small Business Server 2008 na tomto webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104282).

 3. Vyplňte Instalační list systému Windows Small Business Server 2008. Pokud si uděláte čas na shromáždění informací a vyplníte Instalační list, usnadníte tím proces instalace systému Windows SBS 2008. Tento list také dokumentuje podrobnosti počáteční instalace sítě pro budoucí použití.

  Chcete-li vytisknout Instalační list, přejděte k části Instalační list systému Windows Small Business Server 2008 v článku Plánování sítě systému Windows Small Business Server 2008 na tomto webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104282).

  Informace o vyplnění Instalačního listu naleznete v části Vyplnění Instalačního listu systému Windows Small Business Server 2008 v článku Plánování sítě systému Windows Small Business Server 2008 na tomto webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104282).

 4. Určete způsob instalace systému Windows SBS.

 5. Určete, zda provedete bezobslužnou instalaci. Chcete-li provést bezobslužnou instalaci, je třeba vytvořit požadovaný soubor odpovědí. Bezobslužnou instalaci používají některé instalační programy k provedení instalace nevyžadující, aby uživatel klepal na prvky na obrazovkách instalace. Soubor odpovědí obsahuje informace nutné k provedení instalace.

  Můžete vytvořit soubor odpovědí obsahující informace o serveru, informace o společností a informace o účtu správce sítě pomocí Nástroje souboru odpovědí systému Windows Small Business Server 2008. Další informace naleznete v souboru X:\tools\answerfile.htm na prvním disku DVD systému Windows SBS 2008, X: představuje vaši jednotku CD/DVD.

  Pokud plánujete systém Windows SBS 2008 nainstalovat z disku DVD, můžete během fáze instalace operačního systému vytvořit další soubory odpovědí. Další informace naleznete v sadě Windows Automated Installation Kit, která je k dispozici na tomto webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=115422).

 6. Přečtěte si dokumentaci k verzi systému Windows SBS 2008. Dokumenty k verzi obsahují nejnovější informace, které mohou být důležité pro správnou instalaci a konfiguraci systému Windows SBS 2008. Jsou umístěny na tomto webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104289).