Přesunutí dat v systému Windows Small Business Server 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Toto je 2. verze tohoto dokumentu. Nejnovější verzi dokumentu „Moving Data Folders on Windows Small Business Server 2008“ (Přesouvání datových složek v systému Windows Small Business Server 2008) naleznete na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=91366).

Systém Windows® Small Business Server 2008 obsahuje data serveru Microsoft® Exchange Server, data služby Windows SharePoint® Services, sdílená data uživatelů, data přesměrovaných dokumentů uživatelů a data adresáře služby Windows Update. Data je možné přesunout z kteréhokoli z následujících důvodů:

  • Server byl předem nainstalován na jeden z oddílů výrobcem OEM a chcete přesunout data na samostatnou jednotku.

  • Chcete, aby byl operační systém na jiné jednotce než data, aby zálohování bylo jednodušší.

  • Chcete přesunout data na samostatný oddíl a optimalizovat tak výkon systému.

  • Na jednotce obsahující datové složky pro systém Windows SBS 2008 není dostatek místa.

  • Chcete na server přidat disk s vyšším výkonem nebo redundantní pole nezávislých disků (RAID), aby jej bylo možné používat k ukládání dat. V takovém případě je vhodné nainstalovat disky a pak přesunout datové složky na nové disky.

Přehled

Tento dokument popisuje způsob přesouvání datových složek v systému Windows SBS 2008. Můžete přesunout jednu nebo všechny datové složky. Můžete například přesunout pouze sdílená data uživatelů a žádná jiná. Datové složky není nutné přesouvat v pořadí, v němž jsou v tomto dokumentu předložena. Můžete například přesunout data služby Exchange Services v jeden den a sdílená data uživatelů v jiný den. Před přesunutím jakýchkoli dat se však doporučuje vždy dokončit a ověřit úplné zálohování.

Před dokončením postupů v tomto dokumentu zvažte následující skutečnosti:

  • Musíte být přihlášení jako člen skupiny zabezpečení správců domény.

  • Přesouváte-li data na nový disk nebo pole RAID, musí být disky již fyzicky instalovány v počítači se systémem Windows SBS 2008, musí být instalovány jednotky požadované pro disk a relevantní oddíly a svazky musí být vytvořeny a naformátovány pomocí systému NTFS.

  • Pokud není k dispozici dostatek místa na disku, přesouvání dat nebude pokračovat.

Při přesouvání nejsou data k dispozici pro prostředek, který data využívá. Při přesouvání dat služby Exchange Services nemohou uživatelé odesílat nebo přijímat e-maily. Doporučuje se přesouvat data, když uživatelé nejsou připojení k síti. Pokud je však nutné data přesunout, když jsou uživatelé připojení k síti, je třeba je vyzvat k ukončení příslušných prostředků.

Přesouvání datových složek v systému Windows SBS 2008 zahrnuje následující kroky:

  1. Příprava na přesouvání dat

  2. Přesouvání dat