Přesouvání dat

Platí pro: Windows SBS 2008

Po zajištění, že jsou data zálohována a jednotky pevného disku nainstalované a nakonfigurované jste připraveni přesunout data. Dokončete následující úlohy v libovolném pořadí:

K dispozici jsou průvodci, jejichž pomocí můžete data přesunout, nebo je můžete přesunout pomocí příkazů v prostředí Windows PowerShell. Další informace o přesouvání dat pomocí příkazů získáte v části Přesunutí dat pomocí rutiny prostředí Windows PowerShell.