Správa sítě systému Windows Small Business Server 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Toto je 1. verze tohoto dokumentu. Nejnovější verzi dokumentu „Managing Your Windows Small Business Server 2008 Network“ (Správa sítě systému Windows Small Business Server 2008) naleznete na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=115881).

Tento dokument obsahuje informace o službách, které nastavujete, a úlohách, které provádíte na stránce Připojení na kartě Síť v konzole Konzola systému Windows SBS.

Další zdroje informací

Informace o nastavení a správě vzdáleného webového pracoviště (RWW) získáte v tématu Managing Windows Small Business Server 2008 Remote Web Workplace (Správa vzdáleného webového pracoviště serveru Windows Small Business Server 2008) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=103161).

Informace o správě vzdáleného přístupu do sítě získáte v části Managing Remote Access to the Windows Small Business Server 2008 Network (Správa vzdáleného přístupu do sítě systému Small Business Server 2008) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=106200)

Další informace o správě klientských počítačů naleznete v části Deploying and Managing Windows Small Business Server 2008 Client Computers (Nasazení a správa klientských počítačů v síti serveru Windows Small Business Server 2008) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=106063).

Informace o nastavení a správě e-mailu získáte v tématu Configuring Internet Mail in Windows Small Business Server 2008 (Konfigurace internetové pošty v systému Windows Small Business Server 2008) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=106489).

Informace o řešení potíží se sítí získáte v tématu Troubleshooting (Odstraňování problémů) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=111318).