Správa IP adres

Platí pro: Windows SBS 2008

Použití statické internetové IP adresy

Internetová IP adresa se nastavuje v portu externí sítě směrovače. Je-li nutné statickou internetovou IP adresu ve směrovači nastavit nebo změnit, je třeba tak učinit v konzole pro správu směrovače. Informace o přístupu ke konzole pro správu směrovače z konzoly Konzola systému Windows SBS získáte v části Konfigurace směrovače dále v tomto dokumentu. Informace o konfiguraci směrovače získáte v dokumentaci výrobce směrovače.

Změna místní IP adresy na serveru

Při instalaci systém Windows SBS 2008 vyhledá směrovač. Pokud zjistí směrovač s platnou IP adresou, nakonfiguruje místní síťový adaptér na serveru pomocí statické IP adresy ve stejném rozsahu jako směrovač. Je-li například IP adresa interního síťového portu 192.168.1.1, IP adresa serveru pak bude 192.168.1.2. Všechny služby spojené se sítěmi se nastavují na použití IP adres ve stejném rozsahu.

Pokud je nutné z jakéhokoli důvodu změnit statickou IP adresu serveru na novou masku podsítě, je nutné změnit také statickou IP adresu interního síťového portu ve směrovači a pak spuštěním průvodce opravou sítě zajistit, že všechny síťové služby budou používat nový rozsah IP adres. Informace o spuštění průvodce získáte v části Spuštění Průvodce opravou sítě dále v tomto dokumentu.

Použití protokolu IPv6

Během instalace systému Windows SBS 2008 je na serveru automaticky konfigurována statická adresa internetového protokolu verze 6 (IPv6). Protože je spousta aplikací naprogramována na používání protokolu IPv4, systém Windows SBS 2008 spustí protokoly IPv4 a IPv6 ve stejné síti, kabelové nebo bezdrátové. Systém Windows SBS 2008 také nakonfiguruje službu DHCP a DNS pro protokol IPv6. Aby server mohl k přístupu na Internet používat protokol IPv6, potřebujete bezstavový automaticky konfigurovaný směrovač IPv6 připojující místní síť k Internetu.

Poznámka

Exchange Server a e-mailové služby vyžadují, abyste nadále používali protokol IPv4 v místní síti.

Použití reverzní zóny DNS

Služba DNS přeloží známý název domény nebo název hostitele na IP adresu. Reverzní zóna DNS přeloží známou IP adresu na název domény nebo hostitele. Chcete-li například znát název hostitele IP adresy 192.168.1.2, použijete reverzní zónu DNS, která může přeložit adresu na server.contoso.com.

Jedna z aplikací reverzní zóny DNS v Internetu funguje jako filtr spamů. Reverzní zóna DNS například rozpozná, zda uživatel se zlými úmysly používá IP adresu, která není platná a nepřekládá se na název domény. Program vyhledání reverzní zóny DNS kontroluje IP adresy příchozích zpráv na základě databáze DNS. Pokud neexistuje platný název odpovídající IP adrese, server tuto zprávu zablokuje.

Většina poskytovatelů služeb internetu (ISP) podporuje reverzní zóny DNS, pokud od nich zakoupíte statickou IP adresu. Chcete-li napomoci průchodu e-mailových zpráv antispamovými filtry, požádejte poskytovatele ISP o nastavení reverzní zóny DNS pro název domény.