Změna oprávnění pro přístup k počítači u uživatelských účtů

Platí pro: Windows SBS 2008

Po přidání uživatelských účtů do sítě můžete uživatelskému účtu povolit oprávnění místního správce k více počítačům nebo povolit přístup více uživatelských účtů jako místních správců ke konkrétnímu počítači.