Správa vzdáleného přístupu

Platí pro: Windows SBS 2008

Vzdálené webové pracoviště

Windows SBS 2008 Vzdálené webové pracoviště uživatelům umožňuje přístup k síťovým funkcím bez ohledu na to, zda jsou v kanceláři nebo mimo ni. Pomocí vzdáleného webového pracoviště mohou uživatelé kontrolovat e-mail a kalendáře, připojovat se k počítačům v zaměstnání a přecházet na interní web společnosti. Pomocí příslušných oprávnění mohou uživatelé také provádět určité úlohy správy.

Uživatelé mohou na vzdálené webové pracoviště přistupovat z webového prohlížeče v jakémkoli počítači připojeném k Internetu (například z domácího nebo přenosného počítače) přechodem na externí adresu počítače se systémem Windows SBS 2008. Touto externí adresou může být URL adresa (například https://remote.contoso.com) nebo externí IP adresa sítě.

Informace o nastavení a správě vzdáleného webového pracoviště v systému Windows SBS 2008 získáte v tématu Správa vzdáleného webového pracoviště serveru Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=131600).

Virtuální privátní síť

Virtuální privátní síť (VPN) je vzdálené připojení k serveru organizace přes Internet. Připojení VPN rozšiřuje privátní síť, aby mohli uživatelé přistupovat k síťovým prostředkům ze vzdáleného počítače, jako kdyby byli v kanceláři.

Důležité

Síť VPN doporučujeme nastavit pouze v případě, že potřebám vaší organizace nevyhovuje Vzdálené webové pracoviště. Vzdálené webové pracoviště sice poskytuje vzdálený přístup k některým síťovým prostředkům, ale některé firemní aplikace vyžadují, aby byl počítač připojen k síti. V těchto situacích můžete použít virtuální privátní síť.

Síť VPN není povolována během instalace systému Windows SBS 2008. Před povolením sítě VPN je třeba nejprve nastavit internetovou adresu pomocí úlohy v části Začínáme.

Systém Windows SBS 2008 nekonfiguruje připojení pomocí telefonického modemu. Uživatelé musí mít širokopásmové připojení k Internetu pro přístup na server pomocí připojení VPN.