Visual Studio Icon Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2019 verze 16.3Komunita | vývojářů Požadavky | na systém Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Licenčních podmínek | Blogy | Nejnovější verze – známé problémy | Novinky v dokumentaci k aplikaci Visual Studio


Po kliknutí na tlačítko si můžete stáhnout nejnovější verzi sady Visual Studio 2019. Pokyny k instalaci a aktualizaci sady Visual Studio 2019 najdete v článku o aktualizaci sady Visual Studio 2019 na nejnovější verzi. Podívejte se také na pokyny k instalaci offline.

Community Download Button Professional Download Button Enterprise Download Button


Novinky v sadě Visual Studio 2019 verze 16.3

Vydání sady Visual Studio 2019 verze 16.3

Archivní zpráva k vydání verze

Blog o sadě Visual Studio 2019

Blog o sadě Visual Studio 2019 je oficiální zdroj informací o produktu, které poskytuje tým technických specialistů sady Visual Studio. Podrobné informace o vydaných verzích sady Visual Studio 2019 najdete v těchto příspěvcích:


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.3.10 New release icon

Vydáno 20. listopadu 2019

Hlavní problémy opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.3.10


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.3.9

Vydáno 12. listopadu 2019

Hlavní problémy opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.3.9


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.3.8

Vydáno 5. listopadu 2019

Hlavní problémy opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.3.8


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.3.7

Vydáno 29. října 2019

Hlavní problémy opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.3.7


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.3.6

Vydáno 22. října 2019

Hlavní problémy opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.3.6

 • Automatický převod souborů ANSI .rc na UTF8 (nežádoucí!)
 • Opravili jsme nepřesnou chybovou zprávu, když se vývojáři pokusili publikovat aplikace .NET Core 3.0 do Azure.
 • Zlepšili jsme stabilitu při obnovení msbuild/dotnet, když se pro obnovení podle ověřených kanálů používají moduly plug-in.

Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.3.5

Vydáno 15. října 2019

Hlavní problémy opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.3.5

 • Aktualizace VS 2019 poškozuje instalaci
 • Opravili jsme další problém, který způsoboval, že selhávala instalace u podnikových uživatelů vytvářejících si offline mezipaměti a u offline uživatelů.

Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.3.4

Vydáno 10. října 2019

Hlavní problémy opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.3.4


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.3.3

Vydáno 8. října 2019

Hlavní problémy opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.3.3


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.3.2

Vydáno 1. října 2019

Hlavní problémy opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.3.2

 • Byl vyřešen problém s podporou pro Xcode 11.

Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.3.1

Vydáno 25. září 2019

Hlavní problémy opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.3.1


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.3.0

Vydáno 23. září 2019

Shrnutí novinek v sadě Visual Studio 2019 verze 16.3

Hlavní problémy opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.3.0


Podrobnosti novinek v sadě Visual Studio 2019 verze 16.3.0

.NET Framework 4.8

Byly přidány vývojové nástroje .NET Framework 4.8 pro podporu cílení na rozhraní .NET Framework 4.8. .NET Framework 4.8 nabízí několik nových funkcí a vylepšení a také celou řadu oprav v oblasti spolehlivosti, stability, zabezpečení a výkonu. Další podrobnosti o rozhraní .NET Framework 4.8 najdete v oznámení na blogu rozhraní .NET Framework 4.8.

Produktivita .NET

 • Vývojáři teď můžou při přejmenování rozhraní, výčtu nebo třídy přejmenovat soubor. Umístěte kurzor do názvu třídy a stisknutím (CTRL + R, R) otevřete dialog Přejmenovat a zaškrtněte políčko Přejmenovat soubor.
Rename containing file when renaming a class
Přejmenování obsahujícího souboru při přejmenování třídy
 • U projektů s více cíli je teď dostupná podpora funkce Upravit a pokračovat, která zahrnuje moduly načítané vícekrát v rámci stejného procesu, a to v různých doménách nebo kontextech načítání. Kromě toho můžou vývojáři upravovat zdrojové soubory i v případě, že obsahující projekt není načtený nebo že je aplikace spuštěná.
 • Posloupnosti volání rozhraní Fluent teď můžete zalomit s refaktoringem. Umístěte kurzor na posloupnost volání a stisknutím kláves (Ctrl+. ) aktivujte nabídku Rychlé akce a refaktoringy. Vyberte buď Zalomit posloupnost volání, nebo Zalomit a zarovnat posloupnost volání.
Wrap call chain
Zalomení posloupnosti volání
 • Uživatelé teď můžou zavést místní proměnnou hned po zápisu jejího inicializátoru. Nejprve napište výraz. Umístěte kurzor na jeho název a stisknutím (Ctrl+. ) aktivujte nabídku Rychlé akce a refaktoringy. Vyberte možnost pro zavedení místní proměnné.
Introduce a local variable
Zavedení lokální proměnné po zápisu inicializátoru
 • K dispozici je teď nástrojová podpora v .NET Core pro analyzátory. Uživatelé můžou doporučený balíček analyzátoru přidat kliknutím pravým tlačítkem myši na název projektu v Průzkumníkovi řešení a výběrem možnosti Vlastnosti. Výběrem možnosti Analýza kódu nainstalujte balíček analyzátoru a nakonfigurujte, kdy se má spustit analýza kódu.
.NET Core Tooling Analyzer Support
Nástrojová podpora analyzátorů v .NET Core
 • Už dříve jsme přidali dokončování IntelliSense pro neimportované typy. Tato funkce nabízela možnost vypnutí pro uživatele, kteří nechtěli, aby se neimportované typy do IntelliSense dosazovaly pokaždé. Pro uživatele, kteří si dokončování neimportovaných typů vypnuli, je teď mnohem jednodušší si ho znovu zapnout v seznamu pro doplňování, a to pomocí nového filtru importovaných typů, který byl přidán do přepínačů IntelliSense.
IntelliSense completion list expander
Nástroj pro rozbalení seznamu pro doplňování v IntelliSense
IntelliSense completion list expander triggered
Aktivovaný nástroj pro rozbalení seznamu pro doplňování v IntelliSense
 • Nyní je u komentářů XML k dispozici podpora pro styly v okně s rychlými informacemi. Umístěte kurzor na název metody. Okno s rychlými informacemi pak nad kódem zobrazí podporované styly z komentářů XML.
Quick info style support for XML comments
Podpora pro styly u komentářů XML v okně s rychlými informacemi

Nástroje WPF/UPW

Zákazníci, kteří vytvářejí aplikace WPF/UPW, uvidí v nástrojích XAML sady Visual Studio následující vylepšení:

Návrhář:

 • Návrhář WPF je teď pro projekty WPF .NET Core plně (obecně) dostupný: Návrhář XAML pro aplikace WPF .NET Core je teď obecně dostupný všem zákazníkům bez nutnosti příznaku funkce Preview. Návrhář XAML pro aplikace WPF .NET Core se v některých chováních a funkcích mírně liší od Návrháře WPF .NET Framework – je to ale záměrné. Chceme tak zákazníky povzbudit, aby prostřednictvím zpětnovazební funkce sady Visual Studio hlásili případné problémy nebo omezení, na které narazí.
WPF .NET Core XAML Designer
Návrhář XAML pro aplikace WPF .NET Core

Nástroje pro ladění XAML:

 • K Opětovnému načítání XAML za provozu byla přidána podpora změn slovníků prostředků WPF: Opětovné načítání XAML za provozu teď podporuje aktualizaci slovníků prostředků WPF při aktualizacích v reálném čase v aplikaci. Dříve byla tato funkce dostupná jenom pro Univerzální platformu Windows (UPW), ale teď je podporovaná pro aplikace WPF .NET Framework, WPF .NET Core a UPW. Mezi podporované akce patří přidání nové definice oddílu prostředků a přidání, odstranění a aktualizace nových nebo existujících oddílů prostředků.
 • Panel nástrojů v aplikaci se teď dá přesunout: Panel nástrojů v aplikaci jsme vylepšili, aby se dal ve spuštěné aplikaci WPF/UPW přesunout. Vývojáři ho můžou v aplikaci přetáhnout doleva nebo doprava a odblokovat tak uživatelské rozhraní aplikace. Pozice, na kterou je panel nástrojů přesunutý, se mezi relacemi neukládá. Po restartování aplikace se panel nástrojů vrátí do výchozí pozice.
In-app toolbar movable
Panel nástrojů v aplikaci se dá přesunout

Podepisování balíčků UWP

 • Vrácení možnosti vytvářet a importovat soubory podpisových certifikátů (.pfx) prostřednictvím Manifest Designeru.
UWP signing
 • Představili jsme možnost vytvářet a importovat podpisové certifikáty prostřednictvím průvodce balením a zjednodušili tak proces podepisování.
UWP signing packaging wizard

Nástroje .NET

 • Podpora přidávání nových odkazů na služby Open API a GRPC do projektů .NET Core 3.0
 • Publikování projektů pracovních procesů .NET Core 3.0 v Azure Container Registry, na DockerHubu atd.
 • V dialogovém okně Nový projekt se objeví šablony .NET Core 3.0 pro pracovní proces, gRPC, knihovny tříd Razor a Blazor.
 • V sadě Visual Studio se také zobrazí případné aktualizace šablon .NET Core 3.0 přes rozhraní příkazového řádku .NET.

C++

 • Vývojáři v C++ teď můžou komentáře na řádcích přepínat pomocí klávesové zkratky Ctrl + K, Ctrl + / .
 • Seznamy členů IntelliSense se teď filtrují na základě kvalifikátorů typů, například const std::vector nyní odfiltruje metody, jako je push_back.
 • Do standardní knihovny C++20 ve verzi Preview (s /std:c++latest) byly přidány následující funkce:
  • P0487R1: Oprava pro operator>>(basic_istream&, CharT*)
  • P0616R0: Použití move() v <numeric>
  • P0758R1: is_nothrow_convertible
  • P0734R0: Rozšíření C++ pro koncepty
  • P0898R3: Koncepty standardní knihovny
  • P0919R3: Heterogenní vyhledávání pro neseřazené kontejnery
 • Nové kontroly zásad pro C++ Core, včetně nových sad pravidel výčtu a dalších pravidel const, enum a type
 • Díky novému výchozímu schématu sémantického zabarvení uživatelé snáze a jedním pohledem porozumí kódu. Kromě toho se dá okno zásobníku volání nakonfigurovat tak, aby skrývalo argumenty šablony a funkce C++ IntelliCode je ve výchozím nastavení zapnutá.
 • Cíle ladění a vlastní úlohy můžete konfigurovat pomocí proměnných prostředí s použitím CMakeSettings.json nebo CppProperties.json nebo nové značky env u jednotlivých cílů a úloh v launch.vs.json a tasks.vs.json.
 • Uživatelé teď můžou u chybějících balíčků vcpkg použít rychlou akci pro automatické otevření konzoly a instalaci výchozího balíčku vcpkg.
 • Vzdálené kopírování hlaviček, které prováděly projekty Linuxu (CMake a MSBuild), je optimalizované a nyní běží paralelně.
 • Nativní podpora sady Visual Studio pro WSL teď podporuje paralelní sestavování pro projekty Linuxu přes MSBuild.
 • Uživatelé teď můžou zadat seznam místních výstupů sestavení, které se nasadí do vzdáleného systému pomocí projektů se souborem pravidel pro Linux.
 • Popisy nastavení v Editoru nastavení CMake teď nabízejí více kontextu a odkazy na užitečnou dokumentaci.

Nástroje pro kontejnery

 • Vývojáři, kteří sestavují Azure Functions (v2), teď můžou do svých projektů C# přidat podporu kontejnerů Docker (jenom Linux). To můžete udělat tak, že kliknete na název projektu v Průzkumníkovi řešení pravým tlačítkem myši a vyberete Přidat --> Podpora Dockeru. Kromě přidání souboru Dockerfile do projektu se cíl ladění nastaví na Docker. To znamená, že ladění kódu pro Functions bude probíhat uvnitř běžícího kontejneru. Uživatelé budou moct používat zarážky, kontrolovat proměnné a využívat všechny výkonné funkce ladění, které nabízí Visual Studio.
Debug Azure Functions running in Linux containers.
Ladění Azure Functions běžících v kontejnerech Linuxu

Profilace databáze pro projekty .Net Core

Tato verze zahrnuje nový nástroj v sadě nástrojů pro výkon a diagnostiku, které jsou k dispozici prostřednictvím profileru výkonu (AlT+F2). Nový nástroj databáze poskytne podrobné informace o dotazech z projektů .Net Core, které využívají ADO.Net nebo Entity Framework. Nástroj poskytuje možnost přejít ke zdroji kvůli propojení se zdrojovým kódem a poskytuje podrobnosti časování pro každý dotaz spuštěný během relace profilování. Tento nástroj může fungovat souběžně s jinými nástroji v profileru výkonu. Při použití ve spojení s nástrojem Využití procesoru získá jeden z nich podrobné informace o vlastnostech výkonu kódu .Net Core, který využívá databázi.

Ladicí program

 • Okno Paralelní zásobníky nabízí vylepšenou vizualizaci úloh a jejich závislostí v procesu, aby bylo snazší diagnostikovat problémy v asynchronním kódu.
Tasks visualization in parallel stacks window
Vylepšená vizualizace úloh v okně Paralelní zásobníky

F# a nástroje F#

Tato verze zahrnuje podporu pro F# 4.7, což je nejnovější verze jazyka F#.

Velká část verze F# 4.7 se zaměřila na změny základní infrastruktury, které nám umožňují efektivněji doručovat funkce jazyka F# ve verzi Preview. Obsahuje ale také další skvělé nové funkce.

Jazyk F# a základní knihovna

Přidali jsme podporu podverze jazyka F# 4.7, která obsahuje infrastrukturu kompilátoru povolující funkce ve verzi Preview, abychom mohli získat zpětnou vazbu k návrhům funkcí v dřívější fázi procesu vývoje.

Úplná sada funkcí F# 4.7 zahrnuje tyto funkce:

Tato verze zahrnuje kromě sady funkcí F# 4.7 i podporu pro následující funkce jazyka F# ve verzi Preview:

 • Podpora pro výrazy nameof
 • Podpora pro otevírání statických tříd

Tuto možnost můžete povolit nastavením <LangVersion>preview</LangVersion> v souboru projektu.

Tato verze obsahuje také následující opravy chyb a vylepšení kompilátoru F#:

 • Byl vyřešen dlouhodobý problém, kdy kompilátor F# způsoboval přetečení zásobníku v důsledku rozsáhlých záznamů, struktur nebo jiných typů (#7070)
 • Byl vyřešen problém, kdy určení neplatného vloženého IL mohlo způsobit chybové ukončení sady Visual Studio (#7164)
 • Vyřešení problému, kdy zkopírování struktury se neprovedlo, pokud bylo definováno v C# a mutováno ve volání člena (#7406)
 • Kryptografická hodnota hash přenositelného obsahu PDB vytvořeného kompilátorem není zahrnutá v ladicím adresáři PE, ve výchozím nastavení je konfigurovatelná hodnota hash nastavená na SHA-256 (#4259, #1223)
 • Chybu, při které objekt LeafExpressionConverter ignoroval ValueType a předpokládal System.Tuple, opravil (#6515) Kevin Malenfant
 • Chybu, při které objekt List.transpose místo vyvolání výjimky zahodil data, opravil (#6908) Patrick McDonald
 • Chybu, kdy objekt List.map3 při použití v seznamech různých délek zobrazoval zavádějící chybu, opravil (#6897) reacheight

Nástroje jazyka F#

Tato verze obsahuje také několik vylepšení nástrojů F# pro Visual Studio:

 • Záznamy jsou formátovány tak, aby se více podobaly kanonickým deklaracím a hodnotám v popisech a F# Interactive (#7163)
 • Vlastnosti teď v popisech určují, jestli podporují pouze operaci get, pouze operaci set, nebo operace get a set (#7007)
 • Byl odstraněn problém, kdy funkce Přejít k definici a další funkce nebyly vždy funkční, pokud se v souborech používala lomítka (#4446, #5521, #4016), s opravou pomohl chadunit
 • Byly vyřešeny problémy s anonymními záznamy a laděním (#6728, #6512)
 • Byla opravena chyba, kdy direktivy s prázdnou hodnotou hash ve zdroji mohly způsobit zdánlivě náhodnou změnu barvy zdrojového textu (#6400, #7000)

Integrované vývojové prostředí (IDE)

 • Vyhledávací pole v úvodním okně umožňuje rychlé vyhledání naposledy použitých projektů, řešení a složek. Kromě toho se tyto kontejnery kódu MRU integrují s globálním vyhledáváním v sadě Visual Studio, aby je vývojáři mohli najít přes vyhledávacího pole této sady.
Start window MRU search
Hledání v seznamu posledních projektů v úvodním okně
 • Vylepšení rozhraní dialogového okna instalačního programu v rámci integrovaného vývojového prostředí sady Visual Studio usnadňuje identifikaci konkrétních úloh přidaných do této sady.
 • Hledání ve VS bude podporovat možnost hledat typy a členy pomocí C# a VB a také hledat soubory pro všechny jazyky. Výsledky se zobrazují už ve chvíli, kdy uživatelé zadávají svůj vyhledávací dotaz, a také ve vyhrazené skupině Kód, která je dostupná pomocí klávesových zkratek nebo kliknutí myší.
 • Nově nainstalované šablony projektů jsou označené popiskem Nové, který umožňuje jejich rychlou identifikaci, a filtry zobrazují vybrané hodnoty v dialogovém okně Nový projekt. Kromě toho můžou vývojáři uspořádávat nedávno použité šablony jejich připnutím, odepnutím nebo odebráním ze seznamu.
New Project Dialog
Zobrazení nově nainstalovaných projektů a vybraných filtrů a připnutí šablon v dialogovém okně Nový projekt
 • V dialogovém okně Nový projekt můžete vyhledávat šablony pomocí pokročilejšího přibližného hledání, které zvýrazní odpovídající klíčové slovo i v případě překlepů nebo tvarů množného čísla a seřadí výsledky na základě relevance při vyhledávání a filtrování.
New Project Dialog template search
Vyšší přesnost vyhledávání a zvýrazňování při hledání šablon projektů

Instalační program

 • Pro zajištění vyšší produktivity přechází integrované vývojové prostředí (IDE) i Instalační program pro Visual Studio na režim „jedno kliknutí“.
 • Komponenty instalačního programu sady Visual Studio pro .NET Core 2.1 a 2.2 dříve obsahovaly jen modul runtime. Od této verze Preview budou vedle modulu runtime obsahovat i šablony.
 • Vyhledávací pole na kartě Jednotlivé komponenty v Instalačním programu pro Visual Studio umožňuje rychlé vyhledání všech dostupných komponent pro instalaci.
Installer components search
Vyhledávání jednotlivých komponent v Instalačním programu pro Visual Studio

IntelliCode

 • Základní model pro C++ je ve výchozím nastavení aktivovaný.
  • Toto nastavení můžete změnit tak, že přejdete na Nástroje > Možnosti > IntelliCode.
 • Zahrnuli jsme funkci Opakované úpravy pro C#, která vyhledává opakující se změny v místních úpravách a určuje v rámci stejného souboru další místa, kde může být potřeba provést stejnou změnu.
  • Navrhované opakované úpravy se zobrazují v okně Seznam chyb a jako upozornění v souboru s kódem.

JavaScript/TypeScript

 • Klasifikace pro JavaScript a TypeScript (obvykle označované jako „barevné zvýrazňování syntaxe“) se rychleji aplikují na velké soubory. Rychleji se bude zobrazovat také seznam oprav kódu JavaScript a TypeScript a refaktoringy (tj. žárovky).
 • K dispozici je teď podpora editoru pro TypeScript 3.6.
 • Po úpravě nebo změně souboru tsconfig.json teď Visual Studio aktualizuje projekt rychleji.

Testy v Pythonu

 • Vývojáři v Pythonu teď můžou spouštět testy pomocí oblíbeného prostředí pytest, a to v projektech v Pythonu i ve scénářích pracovních prostorů „Otevřít složku“.
 • Pokud chcete u projektů v Pythonu povolit pytest a unittest, klikněte pravým tlačítkem myši na název řešení projektu a vyberte Vlastnosti. V tomto okně vyberte kartu Test a pak možnosti testování. Všimněte si, že pro unittest je nutné zadat adresář pro testy (výchozí nastavení je kořenový adresář) a také vzor pro názvy testovacích souborů. Zjišťování testů se spustí hned po uložení změn na kartě Test.
pythontest_project
Konfigurace projektu v Pythonu pro zjišťování pytestů nebo testů napsaných přes unittest. Všimněte si, že při výběru možnosti Zobrazit výstup z: Testy v okně Výstup si můžou uživatelé zobrazit informace o protokolování přidružené k testovacím běhům, a to pro neúspěšné i úspěšné testy.
 • Řešení testovacího prostředí unittest bylo změněno tak, aby teď uživatel musel testy pro projekty v Pythonu i v pracovních prostorech „Otevřít složku“ nakonfigurovat ručně, protože tyto testy se už automaticky nezjišťují:
 • Pokud chcete povolit testy pro složky Pythonu, klikněte na Show All Files ikonu pro zobrazení všech souborů v Průzkumníku řešení. V tomto okně klikněte na soubor PythonSettings.json umístěný ve složce Místní nastavení (pokud tam žádný soubor není, vytvořte ho). V tomto souboru můžete zadat rozhraní TestFramework, které chcete použít, i vzory názvů testovacích souborů a adresář, který bude vaše testy obsahovat (obě možnosti platí i pro unittest):
pythontest_folder
 • Testovací ladění bylo aktualizováno tak, aby používalo PTVSD 4, ale pokud uživatelé chtějí dál používat starší verzi ladicího programu nebo narazí při použití nového ladicího programu na problémy, můžou ho povolit v nabídce Nástroje > Možnosti > Python > Ladění > Používat starší verzi ladicího programu (povolí ho zaškrtnutím tohoto políčka).
 • V sadě Visual Studio 2019 teď také bude pro uživatele s už existujícími projekty a v pracovních prostorech „Otevřít složku“, které obsahují testovací soubory, snazší rychle pokračovat v práci na kódu. Když uživatelé otevřou projekt, který obsahuje testovací konfigurační soubory (třeba soubor .ini pro pytest), ale pytest nemají nainstalovaný nebo nepovolený, zobrazí se jim výzva k instalaci potřebných balíčků a jejich konfiguraci pro prostředí Python, ve kterém pracují:
pytest infobar
Kdykoli se otevře projekt nebo složka v Pythonu obsahující testovací soubory, které nejsou nakonfigurované, zobrazí se uživatelům výzva k tomu, aby nainstalovali potřebný testovací balíček, kterým je v tomto příkladu pytest.
 • Podobně se u testovacích souborů unittest v projektu nebo v pracovním prostoru „Otevřít složku“ zobrazí uživatelům výzva k instalaci nebo povolení testovacího rozhraní. V obou scénářích mají vývojáři možnost zprávu ignorovat a nakonfigurovat rozhraní ručně.

Profiler výkonu v sadě Visual Studio

 • Nástroj Využití procesoru v profileru výkonu při otevření stromu volání automaticky zobrazí indikátor „kritická cesta“ s ikonou rudého plamene. To vám při běžném prošetřování výkonu a využití procesoru ušetří jedno kliknutí. Nástroje týkající se využití procesoru jsou dostupné pomocí klávesové zkratky Alt-F2 nebo z nabídky Ladění.
 • Navigaci dopředu a dozadu v integrovaném vývojovém prostředí Visual Studio teď využívá i profiler výkonu. Jak vývojáři přecházejí do různých zobrazení nástrojů v profileru výkonu, ukládají se navigační body spolu s dalšími navigačními položkami. Dají se použít kliknutím na navigační tlačítka nebo pomocí navigačních příkazů v sadě Visual Studio.
Forward/Backward Navigation Image
Navigace dopředu a dozadu v profileru

Webové nástroje

 • Závislosti aplikací v profilech publikování snadno nakonfigurujete pomocí nového průvodce přidáním závislosti. V současné době podporuje přidávání závislostí do služby Azure SignalR Service, Azure SQL Server a Azure Storage, což uživatelům umožňuje zřizovat nové instance nebo vybrat existující, aniž by museli opustit integrované vývojové prostředí (IDE).
 • Tým ASP.NET runtime povolil podporu pro poskytování statického obsahu z knihoven tříd Razor, a to kvůli oblíbenosti tohoto postupu a poptávce po něm. Tým v této verzi Preview sady Visual Studio přidal nástrojovou podporu pro tento scénář.

Xamarin

Tato verze zahrnuje následující aktualizace sady Xamarin SDK:

 • Xamarin.iOS 13
  • Přidává podporu pro Xcode 11 pro sestavování a ladění aplikací pro iOS 13, tvOS 13 a watchOS 6. Podívejte se na náš úvod do iOS 13 s podrobnými informacemi o nově dostupných funkcích.
 • Xamarin.Android 10
  • Aplikace pro Android teď můžou cílit na Android 10 nastavením položky Zkompilovat pomocí verze Androidu: (cílová architektura) na Android 10.0 (Q) , a to na kartě Aplikace na stránce vlastností projektů. Android 10 představuje funkce, jako je například tmavý motiv, navigace gesty a optimalizace pro sklápěcí zařízení. Další informace o těchto nových funkcích najdete na naší stránce o Androidu 10 s Xamarinem.
android q
Nastavení položky Zkompilovat pomocí verze Androidu: (cílová architektura) na Android 10.0 (Q)

Tato verze také obsahuje několik nových funkcí a vylepšení nástrojů:

 • V této verzi je k dispozici verze Public Preview Opětovného načítání XAML za provozu pro Xamarin.Forms. Opětovné načítání XAML za provozu umožňuje provádět rychlé iterace v uživatelském rozhraní a zároveň ladit vaši aplikaci na emulátoru, simulátoru nebo fyzickém zařízení. Jednoduše upravte XAML a potom soubor uložte, abyste viděli změny, které se okamžitě projeví ve spuštěné aplikaci. Pokud chcete povolit Opětovné načítání XAML za provozu, přejděte na Nástroje > Možnosti > Xamarin > Opětovné načítání za provozu.
xaml hot reload
Opětovné načítání XAML za provozu pro Xamarin.Forms
 • Prohlížeč náhledů XAML pro Xamarin.Forms teď vykresluje návrhy materiálů pro iOS i Android při použití vizuálu Xamarin.Forms.
 • Xamarin Designer pro iOS má nový způsob práce s omezeními. Když vyberete omezitelné zobrazení, objeví se na panelu nástrojů vedle selektoru režimu připnutí omezení ikona se třemi tečkami. Kliknutím na tři tečky zobrazíte překryvné okno, které umožňuje úpravy omezení ve vybraném zobrazení.
new ios constraints editor
Nové překryvné okno editoru omezení pro iOS
 • Nyní můžete archivovat a publikovat aplikace pro iOS ze sady Visual Studio ve Windows. Vytvořte archiv při párování s počítačem Mac tak, že nastavíte konfiguraci na Verze|iPhone, v Průzkumníku řešení klikněte pravým tlačítkem na projekt pro iOS a vyberte možnost nabídky Archivovat. Ve správci archivu můžete uložit soubor .ipa na disk pro distribuci ad-hoc nebo ho nahrát do App Store Connect a publikovat aplikaci v App Storu.
 • Když na soubor .plist kliknete v Průzkumníku řešení pravým tlačítkem, najdete zde nové možnosti pro jeho rychlé otevření pomocí obecného návrháře souborů plist nebo editoru XML.
new plist options
Nové možnosti pro otevírání souborů. plist

Známé problémy

Pokud se chcete podívat na všechny známé problémy a dostupná řešení pro Visual Studio 2019 verze 16.3, použijte následující odkaz.

Visual Studio 2019 Known Issues


Názory a návrhy

Chceme znát váš názor. O problémech nás můžete informovat prostřednictvím možnosti Nahlásit problém v pravém horním rohu instalačního programu nebo v samotném integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio. Rozhraní Feedback Icon Ikona se nachází v pravém horním rohu. Na stránce komunity vývojářů sady Visual Studio můžete posílat návrhy k produktu a sledovat svoje nahlášené problémy. Můžete tu pokládat otázky, hledat odpovědi a navrhovat nové funkce. Naše podpora na živém chatu vám navíc poskytne bezplatnou pomoc s instalací.


Blogy

Využijte přehledů a doporučení, které najdete na webu Blogy o vývojářských nástrojích, abyste si udržovali přehled o všech nových vydaných verzích a měli k dispozici podrobné příspěvky popisující širokou škálu funkcí.


Historie zpráv k vydání verzí pro Visual Studio 2019

Další informace o předchozích verzích sady Visual Studio 2019 najdete na stránce s historií zpráv k vydání verzí pro Visual Studio 2019.


Na začátek stránky