Povrchový šmoutek


Šmoutek na povrchu v MRTK (Mixed Reality Toolkit) pro Unity

MRTK poskytuje skripty a příklady scén pro techniku filmování povrchu. Povrchový senzor můžete použít s různými typy vstupů, jako jsou ruční paprsky, pohledy a ovladače pohybu.Viz také

Povrchový šmoutek

Povrchový svět umožňuje umístit holografické objekty na reálné fyzické povrchy. Když orientaci objektu zarovnáte s reálným povrchem, můžete pro uživatele vytvořit imerzivní a přirozenější prostředí.