Posuvník

Posuvník

Posuvník je komponenta uživatelského rozhraní, která se používá k nastavení hodnoty. Poskytuje vizuální indikaci upravitelného obsahu a aktuální nastavení v celkovém rozsahu obsahu. Zobrazuje se jako stopa s možnostmi na obou stranách. Ovladač nebo ovladač se přetáhnou na jeden nebo druhý konec, aby bylo možné provést výběr označující aktuální hodnotu. Posuvník špendlíku můžete přesunout tak, že posuvník uchopíte přímo nebo na dálku. Posuvníky pracují s různými typy vstupu, jako je pohled a klepnutí ve vzduchu a ovladač pohybu.Posuvník v MRTK (Mixed Reality Toolkit) pro UnityViz také