XAML (eXtensible Application Markup Language)

Naučte se používat XAML k definování uživatelských rozhraní Xamarin.Forms.