Opsætning af anlægsaktiver

Før du kan arbejde med anlægsaktiver, skal du angive et par ting:

  • Hvordan du forsikrer, vedligeholder og afskriver anlægsaktiver.
  • Hvordan du registrerer omkostninger og andre værdier i finansregnskabet.

Tabellen nedenfor indeholder links til flere oplysninger. Når du konfigureret disse ting, kan du begynde på forskellige aktiviteter. Du kan finde flere oplysninger under Anlægsaktiver.

Bemærk

Du kan registrere anlægstransaktioner i vinduet Anlægskassekladde eller vinduet Anlægskladde, afhængigt af, om transaktionerne, der er til finansiel rapportering eller intern administration. Hjælp for Anlæg beskriver kun, hvordan du bruger vinduet Anlægskassekladde.

Når du vælger en anlægsaktivitet i afsnittet Finansintegration i vinduet Afskrivningsprofilkort, bruges vinduet Anlægsfinanskladde til at bogføre transaktioner for aktiviteten.

Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne.

Hvis du vil Se
Konfigurer standardfinanskonti, allokeringsnøgler, kladdetyper og -navne for bogføringen af anlægsaktiver og definere anlægsarter og -grupper, f.eks materielle og immaterielle. Fremgangsmåde: Angive generelle oplysninger om anlægsaktiver
Oprette afskrivningsprofiler, definere forskellige afskrivningsmetoder, integrere med finansregnskabet og muliggøre kopiering af poster i flere afskrivningsprofiler. Fremgangsmåde: Konfigurere afskrivning af anlægsaktiver
Aktivere forsikring af anlæg, angive generelle forsikringsoplysninger, oprette forsikringskort pr. police, og klargøre kladder til at bogføre forsikringsomkostninger. Fremgangsmåde: Konfigurere forsikring af anlægsaktiver
Udføre reparation af anlægsaktiver, angive generelle reparationsoplysninger, oprette bogføringskonti for reparation og definere typer af vedligeholdelsesarbejde. Fremgangsmåde: Konfigurere reparation af anlægsaktiver
Få mere at vide om forskellige afskrivningsmetoder for anlægsaktiver. Afskrivningsmetoder

Se også

Anlægsaktiver
Finans
Velkommen til Microsoft Dynamics NAV
Arbejde med Dynamics NAV