Logføring af ændringer i Business Central

Du kan aktivere ændringsloggen i Business Central, så du har en oversigt over aktiviteter. Loggen er baseret på ændringer, der er foretaget i de tabeller, som du sporer. I ændringsloggen registreres posterne i kronologisk rækkefølge og viser de ændringer, der er foretaget i felterne på de angivne tabeller. Ændringsloggen indsamler alle ændringer, der foretages i tabellen.

Arbejde med ændringsloggen

Et almindeligt problem i mange økonomisystemer er at finde årsagen til fejl og ændringer i data. Det kan være alt fra et forkert kundetelefonnummer til en forkert postering i regnskabet. Du kan bruge funktionaliteten i ændringsloggen til at spore alle direkte modifikationer, som en bruger foretager af data i databasen. Du skal for hver tabel og hvert felt angive, hvad der skal registreres i loggen. Derefter skal du aktivere ændringsloggen.

Du aktiverer og deaktiverer ændringsloggen i vinduet Opsætning af ændringslog. Når du aktiverer eller deaktiverer ændringsloggen, logføres denne aktivitet, så du altid kan se, hvilken bruger der har deaktiveret eller aktiveret ændringsloggen. Denne funktion kan ikke deaktiveres.

Hvis du i vinduet Opsætning af ændringslog vælger handlingen Tabeller, kan du angive, hvilke tabeller du vil spore ændringer for, og hvilke ændringer du vil spore. Business Central sporer også en række systemtabeller.

Når du har konfigureret ændringsloggen, aktiveret den og ændret data, kan du få vist og filtrere ændringerne i vinduet Ændringslogposter. Hvis du vil slette poster, kan du gøre det i vinduet Slet ændringslogposter, hvor du kan angive filtre baseret på datoer og tidspunkter.

Se også

Ændring af grundlæggende indstillinger
Sortering
Brug af Søg efter side eller rapport
Administrere brugere og deres rettigheder
Arbejde med Business Central