Importér løntransaktioner

For at tage højde for lønbetalinger og relaterede transaktioner, skal du importere og bogføre finansielle transaktioner, der er foretaget af din lønningssystemudbyder i finansbogholderiet. For at gøre dette skal du først importere en fil, som du modtager fra lønningsystemudbyderen, i vinduet Finanskladde. Derefter knytter du de eksterne konti i lønningslistefilen til de relevante finanskonti. Til sidst skal du bogføre lønningstransaktionerne i overensstemmelse med kontotilknytningen.

Bemærk

Hvis du vil bruge denne funktion, skal en udvidelse til import af løn være installeret og aktiveret. Importudvidelserne Ceridian løn og Quickbooks-lønfil er forudinstalleret i Business Central. Du kan finde flere oplysninger i Tilpasse Business Central ved hjælp af udvidelser.

Sådan importereres en lønningslistefil

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Finanskladder, og vælg derefter det relaterede link.

  2. I den relevante finanskladdekørsel skal du vælge handlingen Importér løntransaktioner. En assisteret opsætningsvejledning åbnes.

  3. Udfør trinnene i vinduet Importér løntransaktioner.

    Tip

    I trinnet for tilknytning af de eksterne lønposter til dine finanskonti vil de tilknytninger, du foretager, blive husket, næste gang de samme poster importeres. Derved sparer du tid, da du ikke behøver at udfylde feltet Kontonr. manuelt i finanskladden, hver gang du har indlæst gentagne løntransaktioner.

    Når du vælger knappen OK i den assisterede opsætningsvejledning, udfyldes vinduet Finanskladde med linjer, der repræsenterer de transaktioner, som lønningslistefilen indeholder, og de relevante konti udfyldt på forhånd i Finanskonto-felterne i overensstemmelse med de tilknytninger, du har foretaget i vejledningen.

  4. Rediger eller bogfør kladdelinjerne som for alle andre finanstransaktioner. Du kan finde flere oplysninger i Bogføre transaktioner direkte i finansregnskabet.

Se også

Finans
Tilpasse Business Central ved hjælp af udvidelser
Arbejde med finanskladder