Fremgangsmåde: Rapportere moms til en skattemyndighed

Dette emne beskriver rapporterne i Business Central, som du kan bruge til at indsende oplysninger om momsbeløb for salg og indkøb til skattemyndigheder i dit område.

Du kan bruge følgende rapporter:

 • Rapportlisterne Oversigt over EU-salg fra det Europæiske Fællesskab (EU) viser de momsbeløb, du har indsamlet for salg til momsregistrerede debitorer i EU-lande.
 • Rapporten Momsangivelse inkluderer moms for salg og køb til debitorer i alle lande, der bruger moms.

Du kan få vist en komplet oversigt over momsposter ved hver bogføring, der indebærer moms, hvor der oprettes en post på siden Momsposter. Disse poster bruges til at beregne momsafregningsbeløb, f.eks. betaling og refusion, for en bestemt periode. Når du vil se momsposter, skal du vælge ikonet Elpære, der åbner funktionen Fortæl mig, angive Interaktionslogposter og derefter vælge det relaterede link.

Om rapporten Oversigt over EU-salg

I Storbritannien skal alle virksomheder, der sælger varer og tjenester til momsregistrerede kunder, herunder kunder i andre EU-lande, sende en elektronisk udgave af rapporten Oversigt over EU-salg i XML-format via HMRC-webstedet (Her Majesty's Revenue and Customs). Rapporten Oversigt over EU-salg kan kun bruges til EU-lande.

Rapporten indeholder én linje for hver type transaktion med kunden og viser det samlede beløb for hver transaktionstype. Rapporten kan indeholde tre typer transaktioner:

 • B2B-varer
 • B2B-tjenester
 • B2B triangulerede varer

B2B-varer og -tjenesteydelser angiver, om du har solgt en vare eller en tjeneste, og de styres af indstillingen EU-service i momsbogføringsopsætningen. B2B-triangulerede varer angiver, om du har drevet handel med tredjepart, og styres af indstillingen Trekantshandel i salgsdokumenter, f.eks. salgsordrer, fakturaer, kreditnotaer osv.

Når skattemyndighederne gennemser rapporten, sender de en e-mail til kontaktpersonen for virksomheden. I Business Central angives kontaktpersonen på siden Virksomhedsoplysninger. Før du sender rapporten, skal du kontrollere, at der er valgt en kontaktperson.

Om rapporten Momsopgørelse

Du kan bruge denne rapport til at sende moms for salgs- og købsdokumenter, f.eks. købs- og salgsordrer, fakturaer og kreditnotaer. Oplysningerne i rapporten er opstillet på samme måde som i listeangivelsen fra SKAT.

Moms beregnes på basis af momsbogføringsopsætningen og de momsbogføringsgrupper, du har oprettet.

For momsopgørelsen kan du angive, at posterne skal omfatte:

 • Send kun åbne transaktioner, eller åbne og lukkede. Dette er f.eks. nyttigt, når du forbereder din endelige årlige momsopgørelse.
 • Send kun poster fra de angivne perioder, eller medtag også poster fra tidligere perioder. Dette er nyttigt for at opdatere en momsopgørelse, som du allerede har sendt, f.eks. hvis en leverandør sender dig en forsinket faktura.

Sådan opretter du forbindelse til din skattemyndigheds webtjeneste

Business Central indeholder serviceforbindelser til skattemyndighedernes websteder. Hvis du f.eks. befinder dig i Storbritannien, kan du aktivere serviceforbindelsen GovTalk for at sende rapporterne Oversigt over EU-salg og Momsopgørelsen elektronisk. Hvis du vil sende rapporten manuelt, for eksempel ved at indtaste dataene på skattemyndighedens websted, er dette ikke påkrævet.

Når du vil rapportere moms til en skattemyndighed elektronisk, skal du forbinde Business Central med skattemyndighedens webtjeneste. Dette kræver, at du opretter en konto hos skattemyndighederne. Når du har en konto, kan du aktivere en tjenesteforbindelse, som vi leverer i Business Central.

 1. Vælg ikonet Elpære, der åbner funktionen Fortæl mig, angiv Serviceforbindelser, og vælg derefter det relevante link.

 2. Udfyld de påkrævede felter. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

  Bemærk

  Det er en god ide at kontrollere forbindelsen. For at gøre dette skal du vælge afkrydsningsfeltet Testtilstand. Forbered og send derefter momsrapporten, som beskrevet i afsnittet Sådan forbereder og sender du en momsrapport. I Testtilstand kontrollerer tjenesten, om skattemyndighederne kan modtage rapporten, og statussen for rapporten angiver, om testafsendelsen blev udført. Det er vigtigt at huske, at det ikke er en faktisk afsendelse. For at sende rapporten rigtigt skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Testtilstand og derefter gentage afsendelsesprocessen.

Sådan opsættes momsrapporter i Business Central

 1. Vælg ikonet Elpære, der åbner funktionen Fortæl mig, angiv Momsrapportopsætning, og vælg derefter det relaterede link.
 2. For at vil lade brugerne ændre rapporten og sende den igen skal du markere afkrydsningsfeltet Modificer sendte rapporter.
 3. Vælg den nummerserie, der skal bruges til hver rapport.

Sådan forbereder og sender du en momsrapport

 1. Vælg ikonet Elpære, der åbner funktionen Fortæl mig, angiv Oversigt over EU-salg eller Momsangivelse, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Vælg Ny, og udfyld de påkrævede felter. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

 3. For at generere oplysningerne i rapporten skal du vælge handlingen Foreslå linjer.

  Bemærk

  For rapporten Oversigt over EU-salg kan du gennemse transaktionerne i rapportlinjerne, inden du sender rapporten. Det gør du ved at vælge linjen og derefter vælge handlingen Vis momsposter.

 4. Hvis du vil validere og forberede rapporten til afsendelse, skal du vælge handlingen Frigiv.

  Bemærk

  Business Central kontrollerer, om rapporten er konfigureret korrekt. Hvis valideringen ikke lykkes, vises fejlene under Fejl og advarsler, så du ved, hvad du skal rette. Hvis meddelelsen typisk drejer sig om en manglende indstilling i Business Central, kan du klikke på meddelelsen for at åbne siden med de oplysninger, der skal rettes.

 5. Du sender rapporten ved at vælge handlingen Send.

Når du sender rapporten, overvåger Business Central tjenesten og registrerer din kommunikation. Feltet Status angiver, hvor rapporten er i processen. F.eks. når myndighederne behandler rapporten, ændres status for rapporten til Fuldført. Hvis skattemyndighederne finder fejl i den rapport, du har sendt, bliver status for rapporten Mislykkedes. Du kan se fejlene under Fejl og advarsler, rette dem og derefter sende rapporten igen. For at få vist en liste over alle EU-salgslisterapporter, skal du gå til siden Rapporter over EU-salg.

Visning af kommunikationen med skattemyndighederne

I nogle lande udveksler du meddelelser med skattemyndighederne, når du sender rapporter. Du kan få vist først og sidste meddelelse, du har sendt eller modtaget, ved at vælge handlingerne Download afsendelsesmeddelelse og Download svarmeddelelse.

Sende momsrapporter manuelt

Hvis du bruger en anden metode til at sende rapporten, f.eks. ved at eksportere XML-filen og overføre den til en skattemyndighedens websted, kan du vælge Marker som sendt for at afslutte rapporteringsperioden. Når du har markeret rapporten som udgivet, kan den ikke redigeres. Hvis du har brug for at ændre rapporten efter, at den er markeret som udgivet, skal du åbne den.

Momsafregning

Du skal med jævne mellemrum betale nettomomsen til skattemyndighederne. Når du skal afregne moms jævnligt, kan du udføre kørslen Afregn moms for at lukke de åbne momsposter og overføre købs- og salgsmomsbeløb til momsafregningskontoen.

Når du overfører momsbeløb til afregningskontoen, bliver købsmomskontoen krediteret, og salgsmomskontoen debiteres de beløb, der er beregnet for den angivne periode. Nettobeløbet krediteres eller debiteres momsafregningskontoen, hvis købsmomsbeløbet er større. Du kan bogføre afregningen med det samme eller udskrive en kontrolrapport først.

Bemærk

Når du bruger kørslen Afregn moms, hvis du ikke angiver en Momsvirksomhedsbogf.gruppe og en Momsproduktbogf.gruppe, medtages poster med alle virksomhedsbogføringsgrupper og produktbogføringsgruppekoder.

Konfigurere dine egne momsrapporter

Du kan bruge standard-EU-salgslisterapporten, men du kan også oprette dine egne rapporter. Dette kræver, at du opretter et par kodeenheder. Hvis du har brug for hjælp til dette, skal du kontakte en Microsoft-partner.

I følgende tabel beskrives kodeenheder, du skal oprette til rapporten.

Codeunit Dette skal den gøre
Foreslå linjer Hente oplysninger fra tabellen Momsposter og vise dem i linjerne i momsrapporten.
Indhold Kontrollere rapportens format. F.eks. om det er XML eller JSON. Formatet afhænger af kravene i din skattemyndigheds webtjeneste.
Afsendelse Styre, hvordan og hvornår du sender rapporten ud fra skattemyndighedernes krav.
Svarhandler Håndtere skattemyndighedernes returnering. Der kan f.eks. blive sendt en e-mail til kontaktpersonen i din virksomhed.
Annuller Sende en annullering af en momsrapport, der tidligere blev sendt til skattemyndighederne.

Bemærk

Når du opretter kodeenheder til rapporten, skal du være opmærksom på værdien i feltet Momsrapportversion. Dette felt skal afspejle versionen af den rapport, der blev/bliver krævet af skattemyndighederne. Du kan f.eks. angive 2017 i feltet for at angive, at rapporten opfylder kravene for dette år. For at finde den aktuelle version skal du kontakte skattemyndighederne.

Se også

Konfigurere beregnings- og bogføringsmetoder for moms
Arbejde moms af salg og køb
Konfigurere salg
Fakturere salg