Konfigurere eller ændre kontoplanen

Kontoplanen viser de finanskonti, hvor dine finansielle data er gemt. Business Central indeholder en standardkontoplan, der er klar til at understøtte din virksomhed. Men du kan ændre standardkontiene, og du kan tilføje nye konti.

Tilføjelse eller ændring af konti

Fra kontoplanen kan du åbne hver finanskonto og tilføje eller ændre indstillinger for hver konto.

Bemærk

Du kan slette en finanskonto. Men før du sletter den, skal følgende være opfyldt:

  • Saldoen på kontoen skal være nul.
  • Feltet Tillad sletning af finanskonti før skal være indstillet i vinduet Opsætning af Finans, og der må ikke bogføres poster på kontoen på eller efter den pågældende dato.
  • Hvis feltet Kontroller brug af finanskonto i vinduet Opsætning af Finans er markeret, må kontoen ikke bruges i nogen bogføringsgrupper eller bogføringsopsætning.

Business Central forhindrer, at du kan slette en finanskonto, der indeholder data, der skal bruges i kontoplanen.

Se også

Finans- og kontoplanen
Håndtere bankkonti
Arbejde med dimensioner
Import af data fra andre økonomisystemer(across-import-data-configuration-packages.md)
Arbejde med kontoskemaer
Arbejde med Business Central

Starte en gratis prøveversion!