Sammenkæde kontakter med debitorer, kreditorer og bankkonti

Hvis du har en kontakt og enten en debitor, kreditor eller bankkonto til samme virksomhed, kan du knytte de to poster til hinanden. Når du knytter de to poster til hinanden, kan du synkronisere data, som er fælles, så det er de samme i begge steder.

  1. Åbn den kontakt, du vil tilknytte.

  2. Vælg handlingen Opret kæde til eksist., og vælg derefter Debitor, Kreditor eller Bank.

  3. Vælg den debitor, kreditor eller bankkonto, der skal oprettes en tilknytning til.

    I Aktuelle overord. felter kan du angive, hvilke felter der skal have prioritet i tilfælde af uoverensstemmende oplysninger i felter, som er fælles for kontakten og debitoren, kreditoren eller kontoen. Hvis sælgerkoden f.eks. ikke er ens for kontakten og debitoren, kan du ved at markere Kontakt bestemme, at det er oplysningerne for kontakten, som skal bruges.

Se også

Synkronisering af kontakter med debitorer, kreditorer og bankkonti
Oprette og administrere kontakter
Arbejde med Business Central