Synkronisering af kontakter med debitorer, kreditorer og bankkonti

Hvis nogle af dine kontakter også er debitorer, kreditorer eller bankkonti, kan du synkronisere kontaktoplysningerne med den relaterede debitor, kreditor eller bankkonto. Synkroniseringen gør oplysninger, der er fælles for kontakter og debitorer, kreditorer eller bankkonti, ens.

Du skal angive en forretningsrelationskode for debitorer, kreditorer eller bankkonti i vinduet Marketingopsætning, før du kan synkronisere kontakter med disse. Du kan finde flere oplysninger under Konfigurere Relationsstyring.

Forskellige måder at synkronisere kontakter med debitorer, kreditorer og bankkonti

Du kan synkronisere kontakter med debitorer, kreditorer eller bankkonti på tre måder:

Resultater af synkronisering

Hvis kontakten synkroniseres med debitoren, kreditoren, bankkontoen:

  • Du behøver kun opdatere oplysninger ét sted. Ændrer du f.eks. telefonnummeret på kontakten, opdateres telefonnummeret automatisk med samme ændring på debitoren, kreditoren eller bankkontoen.
  • Hvis du har angivet en nummerserie til kontakter, og du opretter et debitor-, kreditor- eller bankkontokort, oprettes der automatisk et kontaktkort for den pågældende debitor, kreditor eller bankkonto.
  • Du kan oprette salgstilbud og -ordrer og købsrekvisitioner og -ordrer ud fra kontakten.
  • Du kan automatisk få registreret dine interaktioner, når du udfører handlinger, f.eks. udskriver ordrer, rammeordrer, opretter serviceordrer, sender mails osv.
  • Hvis du sletter en kontakt, som er knyttet sammen med en debitor, kreditor eller bankkonto, er det kun kontakten, som bliver slettet. Debitor, kreditor eller bankkonto slettes ikke.
  • Hvis du sletter en debitor, kreditor eller bankkonto, som er knyttet til en kontakt, forbliver kontakten.

Bemærk

Visse detaljer, som fakturerings og bogføringsoplysninger, vises ikke på kontaktkortet. Derfor kan du tilføje dem manuelt på debitorkortet, kreditorkortet eller bankkontokortet, når du opretter kontakter som debitorer, kreditorer eller bankkonti.

Se også

Administrere kontakter
Arbejde med Business Central