Definere objektformularer og brugerdefineret logik i Dynamics 365-portalen.

Ved hjælp af en dynamisk konfiguration, der gør det muligt for brugerne at tilføje en formular til indsamling af data på portalen, uden at en udvikler skal sørge for, at formularen vises på portalen, oprettes der objektformularer i Dynamics 365, som placeres på websider på portalen eller bruges sammen med undergitre og objektlister til opbygning af fuldstændige webprogrammer. Flere oplysninger: Tilføje en webside, der gengiver en liste over poster

Kontakt os-formular

Tilføjelse af en formular på portalen

Objektformularen indeholder relationer til websider og yderligere egenskaber til styring af initialiseringen af formularen på portalen. Relationen til websider giver mulighed for dynamisk at hente formulardefinitionen for en given sidenode på webstedet.

Få at få vist eksisterende objektformularer eller oprette nye objektformularer skal du gå til Portaler > Objektformularer.

Når du opretter en ny objektformular er det første trin at vælge det Objekt og Navn på formular , som du vil gengive, samt tilstanden: Indsæt, Rediger eller Skrivebeskyttet. Den valgte tilstand bestemmer, om du skal oprette en ny post fra portalen, redigere en eksisterende post eller bare vise oplysninger om en post på portalen.

Bemærk

  • En Objektformular skal være tilknyttet en webside for et givet websted, hvis formularen skal kunne ses på webstedet.
  • Undergitre for objektet Forbindelse understøttes ikke i objektformularer. Hvis du føjer et undergitter for objektet Forbindelse til formularen ved hjælp af Formulardesigner, vises der fejlmeddelelser, når du får vist formularen på portalen og bruger objektet Forbindelse.

De websider, der er knyttet til objektformularen, kan ses ved at vælge linket Websider, der er angivet i de Relateret-navigationslinks i menuen yderst til venstre.

Når du opretter eller redigerer en webside, kan en Objektformular angives i opslagsfeltet, der findes på formularen Webside.

De forskellige mastersider, der bruges af portalen, og som findes i installationsmappen til Dynamics 365-portaler, indeholder angivelser af serverkontrolelementet EntityForm. Når den webside, der indeholder enten sideskabelonen Side (~ / Pages/Page.aspx) eller Hel side (~ / Pages/FullPage.aspx), gengives, bestemmer kontrolelementerne, om objektformularopslaget skal indeholde en værdi. Hvis det skal det, gengives formularen.

Sikring af formularer

Hvis du vil beskytte dine formularer, skal du oprette objekttilladelser, der bestemmer adgang og ejerskab til posterne i Dynamics 365 i henhold til webroller. Hvis en bruger lander på en objektformular og ikke har tilladelser, modtager de en fejlmeddelelse. Hvis du vil aktivere tilladelser til en objektformular, skal du indstille Aktiver objekttilladelser til sand. Flere oplysninger: Oprette webroller til portaler.

Konfiguration af geoplacering for objektformularer

En administreret formular kan konfigureres, så der vises et kortkontrolelement, der enten angiver en eksisterende placering som en fastgørelse på et kort, eller giver brugeren mulighed for at angive en placering. Se Tilføje geoplacering.

Formularens kortkontrolelementet kræver yderligere konfiguration, som angiver, hvad id'erne for de forskellige placeringsfelter er, for at det kan tildele værdier til dem eller hente værdier fra dem. Objektformularposten i Dynamics 365 har en konfigurationssektion, der definerer disse felttilknytninger, som du skal angive. Feltnavnene afhænger af det skema, du har oprettet.

Geoplaceringsdata i objektformular

Bemærk

  • Adressefeltet i en skrivebeskyttet objektformular erstattes med kortet, når geoplacering er aktiveret.
  • Geoplaceringssektionen er ikke synlig i det tyske suveræne skymiljø. Hvis en bruger har aktiveret geoplacering ved hjælp af en anden formular, vises den ikke under gengivelse på portalen.

Se også

Konfigurere en Dynamics 365-portal
Webformularegenskaber for portaler
Webformulartrin for portaler
Webformularmetadata til portaler
Konfiguration af webformularundergitter for portaler
Konfigurere noter til objektformularer og webformularer på portaler