Definere objektformularer og brugerdefineret logik i Dynamics 365-portalen.

En databaseret konfiguration, der giver slutbrugerne mulighed for at tilføje en formular til at indsamle data på portalen, uden at en udvikler behøver at bringe formularen til overfladen på portalen. Objektformularer oprettes i Dynamics 365 og placeres derefter på websider i portalen eller bruges sammen med undergitre og objektlister til at færdiggøre bygningen af komplette webprogrammer. Flere oplysninger: Tilføje en webside, der gengiver en liste over poster.

Kontakt os-formular

Tilføjelse af en formular på portalen

Objektformularen indeholder relationer til websider og yderligere egenskaber for at styre initialiseringen af formularen på portalen. Relation til Webside giver mulighed for dynamisk at hente formulardefinitionen for en given sidenode på webstedet.

Få at få vist eksisterende objektformularer eller oprette nye objektformularer skal du navigere til Portaler > Objektformularer

Når du opretter en ny objektformular er det første trin at vælge det Objekt og Navn på formular , som du vil gengive, samt tilstanden: Indsæt, Rediger eller Skrivebeskyttet. Den valgte tilstand bestemmer, om du opretter en ny post fra portalen, redigerer en eksisterende post eller bare viser oplysninger om en post på portalen.

Bemærk

En Objektformular skal være tilknyttet en webside for et givet websted, hvis formularen skal kunne ses på webstedet.

De websider, der er knyttet til objektformularen, kan ses ved at klikke på linket Websider, der er angivet i de Relateret-navigationslinks i menuen yderst til venstre.

Når du opretter eller redigerer en webside, kan en Objektformular angives i opslagsfeltet, der findes på formularen Webside.

De forskellige mastersider, der bruges af portalen, og som findes i installationsmappen til Dynamics 365-portaler, indeholder angivelser af serverkontrolelementet EntityForm. Når den webside, der indeholder enten sideskabelonen Side (~ / Pages/Page.aspx) eller Hel side (~ / Pages/FullPage.aspx), gengives, bestemmer kontrolelementerne, om opslaget Objektformular skal indeholde en værdi, og derefter gengives formularen.

Sikring af formularer

Hvis du vil beskytte dine formularer, skal du oprette objekttilladelser, der bestemmer adgang og ejerskab til posterne i Dynamics 365 i henhold til webroller. Hvis en bruger lander på en objektformular og ikke har tilladelser, modtager de en fejlmeddelelse. Sådan aktiverer du tilladelser for en objektformular: Indstil Aktivér objekttilladelser til true. Flere oplysninger: Oprette webroller til portaler.

Konfiguration af noter til objektformular

Objektformularnoter konfigureres mere eller mindre som webformularnoter. Først skal du oprette en metadatapost for trin i objektformularen, der har noter, og tilføje konfigurationsmetadata. Processen er beskrevet her.

Konfiguration af geoplacering for objektformular

En administreret formular kan konfigureres, så der vises et kortkontrolelement, der enten angiver en eksisterende placering som en fastgørelse på et kort, eller giver brugeren mulighed for at angive en placering. Se Tilføje geoplacering.

Formularens kortkontrolelement kræver yderligere konfiguration, som angiver, hvad id'erne for de forskellige placeringsfelter er, for at tildele eller hente værdier til/fra dem. Objektformularposten i Dynamics 365 har en konfigurationssektion, der definerer disse felttilknytninger, som du skal angive. Feltnavnene afhænger af det skema, du har oprettet.

Geoplaceringsdata i objektformular

Bemærk
  • Adressefeltet i en skrivebeskyttet objektformular erstattes med kortet, når geoplacering er aktiveret.
  • Geoplaceringssektionen er ikke synlig i det tyske suveræne skymiljø. Hvis en bruger har aktiveret geoplacering ved hjælp af en anden formular, vises den ikke under gengivelse på portalen.

Se også

Konfigurere en Dynamics 365-portal
Webformularegenskaber for portaler
Webformulartrin for portaler
Webformularmetadata til portaler
Konfiguration af webformularundergitter for portaler
Konfiguration af noter i webformularer for portaler