Vigtige ændringer, der kommer i Dynamics 365 Customer Engagement

Meddelelser og udfasninger, der er beskrevet i dette emne, gælder for Dynamics 365 Customer Engagement fra og med version 9. Administratorer og it-fagfolk kan bruge disse oplysninger til at forberede kommende udgivelser af Dynamics 365. Customer Engagement henviser til de programmer, der udgør CRM-delen af Dynamics 365, som indeholder programmerne Sales, Customer Service, Field Service og Project Service Automation.

"Udfases" betyder, at vi har til hensigt at fjerne denne funktion eller egenskab i en kommende overordnet udgave af Dynamics 365. Denne funktion eller egenskab fungerer fortsat og er fuldt understøttet, indtil den fjernes officielt. Denne meddelelse om udfasning kan strække sig over et par år. Efter fjernelsen fungerer funktionen eller egenskaben ikke længere. Vi underretter dig nu, så du har tilstrækkelig tid til at planlægge og opdatere koden, før funktionen eller egenskaben fjernes.

Du kan finde oplysninger om tidligere udfasninger i:

Dynamics 365 til Outlook (Outlook-tilføjelsesprogram) er udfaset

Important

Fra og med 29.01.2018, på basis af overvældende kundefeedback og vores ønske om fortsat at understøtte vores kunder, har vi besluttet ikke at udfase Dynamics 365 til Outlook (Outlook-tilføjelsesprogram). Læs dette blogindlæg for at få flere oplysninger.

Dynamics 365-app til Outlook, der blev introduceret i Dynamics CRM 2016 (version 8.0), er vores nyeste tilbud for parring af Dynamics 365 med Microsoft Outlook. Med Dynamics 365-app til Outlook kan du se kontekstafhængige oplysninger fra Dynamics 365 direkte i din Outlook-bakke. Med et enkelt klik kan du knytte en Outlook-mailbesked eller en aftale til en bestemt Dynamics 365 post. Dynamics 365-app til Outlook virker sammen med synkronisering på serversiden.

Det gamle Outlook-tilføjelsesprogram – Dynamics 365 til Outlook – udfases i Dynamics 365 (online), version 9.0 og vil blive fjernet i en fremtidig overordnet version. Denne udfasning omfatter offlinetilstand og synkronisering i Dynamics 365 til Outlook.

Arbejde med Avanceret søgningFlere oplysninger:

Planlægning af service i Dynamics 365 for Customer Service udfases

Løsningen Unified Resource Scheduling er inkluderet i Dynamics 365 for Field Service. Med denne løsning kan du automatisk konfigurere systemet til at planlægge flere reservationskrav på tilbagevendende basis. Dette minimerer den overordnede rejsetid og optimerer effektiv brug af alle ressourcer. Der tages højde for mange begrænsninger som f.eks. ressourcetilgængelighed, krævede kvalifikationer, arbejdstid, varighed og tidsrammer for at optimere planlægningen.

Den eksisterende funktionaliteten af serviceplanlægning ved hjælp af serviceaktiviteten udfases og vil blive fjernet i en fremtidig overordnet version. Funktionerne til serviceplanlægning bliver inkluderet i løsningen Unified Resource Scheduling. Denne løsning kan integreres uden problemer i Dynamics 365 og virker sammen med Dynamics 365 for Customer Service. Løsningen Unified Resource Scheduling har funktionsparitet med eksisterende funktioner til serviceplanlægning.

Eksisterende brugere af serviceplanlægning får varsel om en tidsbunden overførsel til de nye funktioner til serviceplanlægning.

Flere oplysninger: Hjælp og undervisning: Bruge optimering af ressourceplanlægning til at planlægge flere reservationskrav på tilbagevendende basis

Dialoger udfases

Du kan bruge en dialogproces til at oprette en interaktiv, trinvis dataindtastningsformular, der kræver brugerinput for at kunne startes og fuldføres. Når du starter dialogprocessen, præsenteres en guidelignende grænseflade. Brugerne kan foretage de relevante valg eller indtaste data, efterhånden som de kommer igennem hver side i guiden.

Dialoger udfases og erstattes af mobile opgaveprocesser (tilgængelige fra og med december 2016-opdateringen) og forretningsprocesforløb. Både opgaveprocesser og forretningsprocesforløb udvikles fortsat for at gøre overgangen nemmere.

Brug af Parature-videnbase som Dynamics 365-løsning til videnstyring udfases

Brug af Parature fra Microsoft-videnbase som Dynamics 365-løsning til videnstyring udfases. Denne funktion er erstattet af vidensstyringsfunktioner i Dynamics 365.

Indstillingen Videnløsning i dialogboksen Indstillinger for videnbasestyring, som indeholder en forbindelse mellem Dynamics 365 og Parature fra Microsoft, vil blive fjernet i en fremtidig overordnet version af Dynamics 365.

Dialogboksen Indstillinger for videnbasestyring

Project Service Finder-appen udfases

Project Service Finder-appen, der kan bruges sammen med Dynamics 365 til Project Service Automation, udfases. Det ældre program understøttes for tilknyttede ældre udgaver af Project Service Automation i overensstemmelse med Microsofts Moderne livscykluspolitik. De funktioner, der er tilgængelige via denne app, vil være tilgængelige i en fremtidig udgave af Dynamics 365 i programmet Dynamics 365 for Project Service Automation.

Objekter for kontrakter, kontraktlinjeelementer og kontraktskabeloner udfases

Objekterne for kontrakter, kontraktlinjer og kontraktskabeloner udfases og vil blive fjernet i en kommende overordnet version af Dynamics 365. Denne funktion er erstattet af berettigelser i Dynamics 365 for Customer Service.

Standard-SLA'er i Dynamics 365 for Customer Service udfases

Standardserviceaftaler (feltet SLA-type er angivet til Standard) udfases og vil blive fjernet i en kommende overordnet version af Dynamics 365. Standard-SLA'er erstattes af udvidede SLA'er. Flere oplysninger: TechNet: Udvidede serviceaftaler

Relationsroller udfases

Relationsroller (Indstillinger>Forretningsstyring>Relationsroller) udfases og vil blive fjernet i en kommende overordnet udgave af Dynamics 365. Denne funktion er erstattet af Forbindelsesroller. Flere oplysninger: Hjælp og undervisning: Oprette forbindelser for at få vist relationer mellem poster.

Brevfletning udfases

I Dynamics CRM 2016 (version 8.0) introducerede vi dokumentoprettelse på serversiden ved hjælp af Word- og Excel-skabeloner. Du kan bruge disse skabeloner til at levere standardiserede dokumenter eller tilpasset dataanalyse for din organisation.

Brevfletning fra tidligere versioner udfases. Dette omfatter Word-tilføjelsesprogrammet for brevfletning samt skabeloner til brevfletning (Indstillinger>Skabeloner>Skabeloner til brevfletning).

Flere oplysninger: Hjælp og undervisning: Oprette Word- og Excel-skabeloner ud fra Dynamics 365-data

Meddelelser udfases

Meddelelser (Indstillinger>Administration>Meddelelser) udfases og vil blive fjernet i en kommende overordnet udgave af Dynamics 365.

Forretningsprocesser, der er klar til brug via indstillingen Tilføj forretningsprocesser, der er klar til brug, udfases

Forretningsprocesser, der er klar til brug via indstillingen Tilføj forretningsprocesser, der er klar til brug (Indstillinger>Datastyring>Tilføj forretningsprocesser, der er klar til brug), udfases og vil blive fjernet i en kommende overordnet udgave af Dynamics 365. Du kan finde forretningsprocesser, der er klar til brug, på Microsoft AppSource.

Nogle klient-API'er udfases

Følgende klient-API'er udfases i den nuværende version for at omstrukturere Xrm-klientens API-objektmodel, så den passer bedre til de samme klient-scripts uden at ændre dem ud fra konteksten eller klienten (webklienten eller nye Unified Interface), når de kører. Du skal planlægge at bruge de nye klient-API'er, der beskrives i kolonnen Erstatningsklient-API, i stedet for dem, der udfases. De klient-API'er, der udfases, vil fortsat være tilgængelige og understøttes, indtil de fjernes officielt fra en kommende overordnet udgave af Dynamics 365.

Udfaset klient-API Erstatningsklient-API Kommentarer
Xrm.Page Formularer: ExecutionContext.getFormContext
Kommandoer: Send den som PrimaryControl-parameter
Xrm.Page er den primære formularkontekst. Hvis et script køres på en sekundær kontekst (gitterrække, kort formular, relateret objekt), bliver Xrm.Page til kontekst for den forkerte formular. Ved hjælp af alternative fremgangsmåder til at hente formularkonteksten tillader vi, at det samme script bruges uden ændringer i alle kontekster.
Xrm.Page.context Xrm.Utility.getGlobalContext Giver adgang til den globale kontekst uden at gå gennem formularkonteksten.
Xrm.Page.context.getQueryStringParameters formContext.data.attributes API'en formContext.data.attributes gør hentning af ikke-objektbundne data ensartet på tværs af objektformularer, metadatabaserede dialoger og opgavebaserede processer. Dataene vil være en kombination af brugerdefinerede værdier, der er sendt ved hjælp af forespørgselsstrengen, og det der blev angivet i parametrene i metoden openForm.
Xrm.Page.context.getTimeZoneOffsetMinutes globalContext.userSettings.getTimeZoneOffsetMinutes Flyttet til globalContext.userSettings
Xrm.Page.context.getUserId globalContext.userSettings.userId Flyttet til globalContext.userSettings
Xrm.Page.context.getUserLcid globalContext.userSetings.languageId Flyttet til globalContext.userSettings
Xrm.Page.context.getUserName globalContext.userSettings.userName Flyttet til globalContext.userSettings
Xrm.Page.context.getUserRoles globalContext.userSettings.securityRoles Flyttet til globalContext.userSettings
Xrm.Page.context.getIsAutoSaveEnabled globalContext.organizationSettings.isAutoSaveEnabled Flyttet til globalContext.organizationSettings
Xrm.Page.context.getOrgLcid globalContext.organizationSettings.languageId Flyttet til globalContext.organizationSettings
Xrm.Page.context.getOrgUniqueName globalContext.organizationSettings.uniqueName Flyttet til globalContext.organizationSettings
Xrm.Page.data.entity.getDataXml Ingen ændring i metoden, men brug "typename" i stedet for type for opslagsattributter.
GridRow.getData GridRow.data GridRow er stort set en formularkontekst. Denne ændring forener grænsefladen i GridRow med formContext.
GridRowData.getEntity GridRowData.entity GridRowData er formulardata. Denne ændring forener grænsefladen i GridRowData med formContextData.
Xrm.Mobile.offline Xrm.WebApi.offline De offlinerelaterede metoder er flyttet ind under Xrm.WebApi.offline
parent.Xrm Tidligere: En HTML-webressource kan interagere med objekterne Xrm.Page eller Xrm.Utility i formularen ved hjælp af parent.Xrm.Page eller parent.Xrm.Utility.
Nu: parent.Xrm.* fungerer, hvis HTML-webressourcen indlæses i en formularbeholder. Andre steder, f.eks. indlæsning af en HTML-webressource som en del af SiteMap, virker parent.Xrm.* ikke.
addOnKeyPress Brug et brugerdefineret kontrolelement
removeOnKeyPress Brug et brugerdefineret kontrolelement
showAutoComplete Benyt et brugerdefineret kontrolelement og tilsvarende brugergrænseflade
hideAutoComplete Benyt et brugerdefineret kontrolelement og tilsvarende brugergrænseflade
Xrm.Utility.alertDialog Xrm.Navigation.openAlertDialog Den nye signatur stemmer overens med andre API'er (openForm) og har et nyt sæt parametre for at opnå fleksibilitet.
Xrm.Utility.confirmDialog Xrm.Navigation.openConfirmDialog Den nye signatur stemmer overens med andre API'er (openForm) og har et nyt sæt parametre for at opnå fleksibilitet.
Xrm.Utility.isActivityType Xrm.Utility.getEntityMetadata Metoden isActivityType er synkron, så den var egnet til båndregler. Derimod er erstatningsmetoden, getEntityMetadata, asynkron og kan ikke bruges til båndregler.
Xrm.Utility.openEntityForm Xrm.Navigation.openForm Flytning af navigationshandlinger til Xrm.Navigation
Xrm.Utility.openQuickCreate Xrm.Navigation.openForm Flytning af navigationshandlinger til Xrm.Navigation
Xrm.Utility.openWebResource Xrm.Navigation.openWebResource Flytning af navigationshandlinger til Xrm.Navigation
Bemærk: Denne API returnerer VOID i Unified Interface.

Du kan finde oplysninger om nye klient-API'er i Klientscripts i Customer Engagement ved hjælp af JavaScript

Egenskaben EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled udfases

Alle objekter, der understøttes i Unified Interface, er nu aktiveret for den interaktive oplevelse i den nye app Kundeservice-hub. Dette indebærer, at egenskaben EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled, som angiver, om et objekt kan aktiveres for en interaktiv oplevelse, ikke længere er relevant. Den tilsvarende indstilling for denne egenskab i værktøjet Tilpasning, Aktivér til interaktiv oplevelse, er fjernet i den aktuelle version, og egenskaben EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled bliver fjernet fra den kommende version af Dynamics 365-SDK til Customer Engagement.

Silverlight (XAP)-webressourcen er udfaset

Webressourcen Silverlight (XAP) udfases i webklienten og understøttes ikke på den nye Unified Interface, der blev introduceret i Dynamics 365 (online), version 9.0. I stedet for Silverlight-webressourcer skal du benytte brugerdefinerede kontrolelementer, der er oprettet ved hjælp af HTML-webressourcerne i HTML5, til at oprette komponenter i brugergrænsefladen for at visualisere og interagere med data.