Startside for organisationsadministration

Dette emne peger på indhold, der kan hjælpe avancerede brugere og administratorer med at konfigurere Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Dette indhold kan hjælpe dem med at konfigurere systemet til at arbejde uden problemer og effektivt i din organisation og virksomhed.

Meget af indholdet, der vises her, gælder for funktioner i modulet Virksomhedsadministration. Der findes dog nogle opgaver, f.eks. oprettelse og brug af en postskabelon, der kan udføres i alle moduler for at hjælpe organisationen med at køre mere effektivt.

Nummerserier

Talserier bruges til generering af læselige, entydige identifikatorer for masterdataposter og transaktionsposter, der kræver identifikatorer. En masterdatapost eller transaktionspost, der kræver et id, kaldes en reference. Før du kan oprette nye poster for en reference, skal du konfigurere en nummerserie og knytte den til referencen.

Organisationer

En organisation er en grupper personer, der arbejder sammen for at udføre en forretningsproces eller nå et mål. Organisationshierarkier repræsenterer relationerne mellem de organisationer, som dit firma består af.

Før du opretter organisationer og organisationshierarkier i Finance and Operations, skal du sørge for at planlægge, hvordan din virksomhed udformes. Organisationsmodellen har en væsentlig indvirkning på implementeringen af Finance and Operations og på forretningsprocesserne.

Adressekartoteker

Det globale adressekartotek er et centraliseret lager til masterdata, der skal gemmes for alle interne og eksterne personer og organisationer, som virksomheden arbejder sammen med. De data, der er knyttet til partposter, omfatter navn, adresse og kontaktoplysninger for parten.

Når du opretter det globale adressekartotek, kan du oprette yderligere adressekartoteker, du ønsker, som et separat adressekartotek for hvert firma i organisationen eller for hvert forretningsområde.

Arbejdsgang

Arbejdsgang er et system, der installeres sammen med Finance and Operations, som du kan bruge til oprette individuelle arbejdsgange eller forretningsprocesser. Når du oprette en arbejdsgang, angiver du, hvordan et dokument "flyder" eller bevæger sig gennem systemet, ved at vise, hvem der skal udføre en opgave, træffe en beslutning eller godkende et dokument.

Elektroniske signaturer

En elektronisk signatur bekræfter identiteten på en person, som skal starte eller godkende en computerproces. I nogle brancher er en elektronisk signatur lige så juridisk bindende som en håndskrevet signatur. Elektroniske signaturer er et lovmæssigt krav i adskillige regulerede brancher som f.eks. lægemiddelsektoren, fødevareindustrien samt luftfart og forsvar.

I Finance and Operations kan du bruge elektroniske signaturer til kritiske forretningsprocesser. Nogle processer har indbyggede funktioner til elektronisk signatur. Du kan også oprette tilpassede signaturkrav for enhver databasetabel og ethvert felt.

Sagsstyring

Ved at planlægge, spore og analysere sager kan du lettere finde frem til effektive løsninger, der også kan bruges til andre tilsvarende sager. Hvis medarbejdere i kundeservice eller personaleafdelingen f.eks. opretter sager, kan de finde videnartikler med oplysninger om, hvordan de kan arbejde med en sag eller løse den mere effektivt.

Postskabeloner

Med postskabeloner kan du hurtigere oprette poster. Du kan oprette en postskabelon, så feltværdier, som bruges ofte, ikke behøver at angives eksplicit for hver ny post.

Generel virksomhedsadministration