Selvstudium: Kom i gang med at oprette i Power BI-tjenesten

Dette selvstudium er en introduktion til nogle af funktionerne i Power BI-tjenesten. I selvstudiet lærer du, hvordan du opretter forbindelse til data, opretter en rapport og et dashboard samt stiller spørgsmål til dine data. Du kan udføre mange flere opgaver i Power BI-tjenesten, og dette selvstudium er kun ment som en appetitvækker. Hvis du vil have en forståelse af, hvordan Power BI-tjenesten passer sammen med de andre Power BI-tilbud, anbefaler vi, at du læser artiklen Hvad er Power BI.

Er du en rapportlæser frem for en forfatter? Navigation i Power BI-tjenesten er et godt sted at starte for dig.

Skærmbillede af dashboard med økonomieksempel.

I dette selvstudium kan du udføre følgende trin:

 • Log på din Power BI-onlinekonto, eller opret en konto, hvis du endnu ikke har en.
 • Åbn Power BI-tjenesten.
 • Hent nogle data, og åbn dem i rapportvisning.
 • Brug disse data til at oprette visualiseringer, og gem dem som en rapport.
 • Opret et dashboard ved at fastgøre felter fra rapporten.
 • Føj andre visualiseringer til dit dashboard ved hjælp af værktøjet Spørgsmål og svar i naturligt sprog.
 • Tilpas størrelsen på, flyt rundt på og rediger detaljerne for felterne på dashboardet.
 • Fjern ressourcer ved at slette datasættet, rapporten og dashboardet.

Tilmeld dig Power BI-tjenesten

Du skal have en Power BI Pro eller Premium PPU-licens (Per User) for at oprette indhold i Power BI. Hvis du ikke har en Power BI-konto, og du planlægger at oprette indhold, skal du tilmelde dig en gratis Power BI Premium Per User 60-dages prøveversion, før du begynder. Gennemfør guiden for at få en gratis licens, åbn Power BI-tjenesten (app.powerbi.com), vælg ikonet Mig, og vælg enten Køb Pro nu eller Prøv betalte funktioner gratis.

Skærmbillede af valg af Køb eller Prøv.

Trin 1: Hent data

Når du vil oprette en rapport Power BI, starter du ofte i Power BI Desktop. Med Power BI Desktop bliver du endnu mere effektiv. Du kan omdanne, forme og modellere data, før du begynder at designe rapporter. Denne gang går vi dog i gang med at oprette en rapport fra bunden i Power BI-tjenesten.

I dette selvstudium henter vi data fra en enkel Microsoft Excel-fil. Vil du følge med? Download filen Økonomieksempel.

 1. Du skal først åbne Power BI-tjenesten i din browser (app.powerbi.com).

  Har du ikke en konto? Helt ide, du kan tilmelde dig og få en Power BI Premium pr. bruger i en 60-dages prøveversion

 2. Vælg Mit arbejdsområde i navigationsruden.

 3. I Mit arbejdsområde skal du vælge Nyt > Upload en fil.

  Siden Hent data åbnes.

 4. I afsnittet Opret nyt indhold skal du vælge Filer > Lokal fil og derefter vælge den placering, hvor du gemte Excel filen.

  Skærmbillede af Opret nyt indhold > Filer.

 5. Gå til filen på din computer, og vælg Åbn.

 6. Til dette selvstudium vælger vi Importér for at tilføje Excel-filen som et datasæt. Derefter kan vi bruge datasættet til at oprette rapporter og dashboards. Hvis du vælger Upload, uploades hele Excel-projektmappen til Power BI, hvor du kan åbne og redigere den i Excel Online.

  Skærmbillede af valg af import.

 7. Når dit datasæt er klar, skal du vælge Flere indstillinger (...) ud for dit Økonomieksempel-datasæt og derefter vælge Opret rapport for at åbne rapporteditoren.

  Skærmbillede af Alt indhold > Opret en rapport.

  Rapportlærredet er tomt. Til højre kan du se ruderne Visualiseringer, Filtre og Felter.

  Skærmbillede af tomt rapportlærred.

  Tip

  Vælg knappen til global navigation i øverste venstre hjørne for at skjule navigationsruden. På den måde får du mere plads på dit lærred.

  Knappen til global navigation.

 8. Du er i øjeblikket i visningen Redigering. Bemærk indstillingen Læsevisning på menulinjen.

  Skærmbillede af indstillingen Læsevisning.

  Når du er Redigeringsvisning, kan du redigere rapporter, fordi du er ejer og forfatter af rapporten. Når du deler din rapport med kolleger, kan de ofte kun interagere med rapporten i Læsevisning. De er forbrugere af rapporter i dit Mit arbejdsområde.

Trin 2: Opret et diagram i en rapport

Nu hvor du har forbindelse til data, kan du begynde at udforske. Når du har fundet noget interessant, kan du gemme det på rapportlærredet. Du kan derefter fastgøre det til et dashboard, så du kan overvåge det, og se, hvordan det ændrer sig over tid. Men det første ting først

 1. Vi begynder med at oprette en visualisering i ruden Felter i højre side i rapporteditoren. Vælg feltet Samlet salg og derefter feltet Dato.

  Skærmbillede af listen Felter.

  Power BI analyserer dataene og opretter en søjlediagramsvisualisering.

  Bemærk

  Hvis du valgte feltet Dato først i stedet for Samlet salg, får du vist en tabel. Bare rolig. Vi ændrer visualiseringen i næste trin.

  Der vises Sigma-symboler ud for nogle felter, da Power BI registrerede, at de indeholder numeriske værdier.

  Felter med Sigma-symboler.

 2. Lad os skifte til en anden måde at vise disse data på. Kurvediagrammer er gode visualiseringer til visning af værdier over tid. Vælg ikonet for kurvediagrammet i ruden Visualiseringer.

  Skærmbillede af Rapporteditor med kurvediagram valgt.

 3. Dette diagram ser interessant ud, så lad os fastgøre det til et dashboard. Peg på visualiseringen, og vælg ikonet med knappenålen, der vises enten over eller under den.

  Skærmbillede af fastgørelsesikonet.

 4. Da denne rapport er ny, bliver du bedt om at gemme den, før du kan fastgøre en visualisering på et dashboard. Giv din rapport et navn (f.eks. Rapport med økonomieksempel), og klik derefter på Gem.

  Nu ser du rapporten i Læsevisning.

 5. Vælg fastgørelsesikonet igen.

 6. Vælg Nyt dashboard, og navngiv det Dashboard med økonomieksempel.

  Et skærmbillede af navnet på dashboardet.

  En meddelelse om fuldførelse (i nærheden af øverste højre hjørne) giver dig besked om, at visualiseringen blev føjet til dit dashboard som et felt.

  Skærmbillede af dialogboksen Fastgjort til dashboard.

  Nu, hvor du har fastgjort denne visualisering, gemmes den på dashboardet. Dataene forbliver opdaterede, så du kan spore den seneste værdi på et øjeblik. Hvis du ændrer visualiseringen i rapporten, ændres feltet på dashboardet ikke.

 7. Vælg Gå til dashboard for at se det nye dashboard med det kurvediagram, du har fastgjort til det som et felt.

  Skærmbillede af dashboard med fastgjort visualisering.

 8. Vælg det nye felt på dashboardet. Power BI vender tilbage til rapporten i Læsevisning.

 9. Hvis du vil skifte tilbage til Redigeringsvisning, skal du vælge Flere indstillinger (...) i den øverste menulinje > Rediger.

  Skærmbillede af valg af Rediger for at redigere rapporten.

  Når du er tilbage i Redigeringsvisning, kan du fortsætte med at udforske og fastgøre felter.

Trin 3: Udforsk med Spørgsmål og svar

Hvis du vil foretage en hurtig udforskning af dine data, kan du prøve at stille et spørgsmål i spørgsmålsfeltet Spørgsmål og svar. Med Spørgsmål og svar kan du oprette forespørgsler på et naturligt sprog om dine data. I et dashboard er feltet Spørgsmål og svar placeret øverst (Stil et spørgsmål om dine data) under menulinjen. I en rapport er det placeret i den øverste navigationsrude (Stil et spørgsmål).

 1. Hvis du vil vende tilbage til dashboardet, skal du vælge Mit arbejdsområde på den sorte overskriftslinje i Power BI.

  Skærmbillede af Gå tilbage til Mit arbejdsområde.

 2. Vælg dit dashboard i Mit arbejdsområde.

  Skærmbillede af valg af dit dashboard.

 3. Vælg Stil et spørgsmål om dine data. Der vises automatisk en række forslag i Spørgsmål og svar.

  Skærmbillede af lærredet Spørgsmål og svar.

 4. Nogle af forslagene returnerer én enkelt værdi. Du kan f.eks. vælge hvad er det gennemsnitlige vareforbrug.

  Spørgsmål og svar søger efter svar og præsenterer dem i form af et kort.

 5. Vælg Fastgør visualisering, og fastgør visualiseringen til dashboardet Økonomieksempel.

  Skærmbillede af visualiseringen, der fastgøres.

 6. Gå tilbage til Spørgsmål og svar, og vælg Vis alle forslag.

 7. Vælg samlet overskud efter land.

  Skærmbillede af samlet overskud efter land.

 8. Fastgør kortet på dashboardet Økonomieksempel.

 9. Vælg det kort på dashboardet, du lige har fastgjort. Vil du se, hvordan det åbner Spørgsmål og svar igen?

 10. Placer markøren efter efter land i feltet Spørgsmål og svar, og skriv som søjle. Power BI opretter straks et liggende søjlediagram med resultaterne.

  Skærmbillede af en søjlediagramsvisualisering.

 11. Fastgør også søjlediagrammet til dashboardet Økonomieksempel.

 12. Vælg Afslut spørgsmål og svar for at vende tilbage til dit dashboard, hvor du kan se det nye felt, du har oprettet.

  Skærmbillede af dashboard med visualiseringer i Spørgsmål og svar fastgjort.

  Du kan se, at selvom du har ændret kortet til et søjlediagram i Spørgsmål og svar, forbliver feltet et kort, da det er det, det var, da du fastgjorde det.

Trin 4: Flyt felter

Vi kan flytte rundt på felterne for at udnytte pladsen i dashboardet bedre.

 1. Træk det nederste højre hjørne af kurvediagramfeltet Bruttosalg opad, indtil det får den samme højde som feltet Salg, og slip det så.

  Skærmbillede af tilpasning af feltets størrelse.

  Nu har de to felter den samme højde.

 2. Vælg Flere indstillinger (...) for feltet Gennemsnittet af vareforbrug > Rediger detaljer.

  Skærmbillede af menuen Flere indstillinger for et felt.

 3. I feltet Titel skal du skrive Gennemsnitlig kostpris for solgte varer > Anvend.

  Skærmbillede af dialogboksen Rediger detaljer.

 4. Omarranger de andre visuelle elementer, så de passer sammen.

  Det ser bedre ud.

  Skærmbillede af omarrangeret dashboard.

Fjern ressourcer

Nu, hvor du har gennemført selvstudiet, kan du slette datasættet, rapporten og dashboardet.

 1. Vælg Mit arbejdsområde på den sorte overskriftslinje i Power BI.

 2. Vælg Flere indstillinger (...) ud for datasættet Økonomieksempel > Slet.

  Skærmbillede af sletning af datasættet.

  Du får vist en advarsel om, at alle de rapport- og dashboardfelter, der indeholder data fra datasættet, også vil blive slettet.

 3. Vælg Slet.

Næste trin

opret hurtigt en rapport ved at indsætte data i Power BI tjeneste

Udforsk disse samlinger af Microsoft Learn-indhold til Power BI: