Μοντελοποίηση δεδομένων στο Power BI

Μεσαίου επιπέδου
Επιχειρηματικός αναλυτής
Αναλυτής δεδομένων
Microsoft Power Platform
Power BI

Συνδέστε το Power BI σε πολλές προελεύσεις δεδομένων για να δημιουργήσετε αναφορές. Καθορίστε τη σχέση μεταξύ των προελεύσεων δεδομένων σας.

Στόχοι εκμάθησης

Σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα, θα:

  • Δημιουργία σχέσεων μεταξύ των προελεύσεων δεδομένων σας
  • Δημιουργία νέου πεδίου με υπολογιζόμενες στήλες
  • Βελτιστοποίηση δεδομένων με απόκρυψη πεδίων και ταξινόμηση δεδομένων απεικόνισης
  • Δημιουργία μέτρησης για την εκτέλεση υπολογισμών στα δεδομένα σας
  • Χρήση υπολογιζόμενου πίνακα για τη δημιουργία σχέσης μεταξύ δύο πινάκων
  • Μορφοποίηση δεδομένων που βασίζονται σε χρόνο, ώστε να μπορείτε να κάνετε λεπτομερή έρευνα για περισσότερες λεπτομέρειες

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Απόκτηση πρόσβασης στο Power BI Desktop