Παρουσίαση του Power BI για κινητές συσκευές

Ολοκληρώθηκε

Για να παρακολουθείτε τα δεδομένα σας ενώ βρίσκεστε εν κινήσει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις εφαρμογές για κινητές συσκευές με δυνατότητα αφής του Power BI για συσκευές με iOS, Android ή Windows.

Βίντεο: Παρουσίαση των εφαρμογών Power BI για κινητές συσκευές

Εισέλθετε στον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες λογαριασμού της υπηρεσίας Power BI. Η πρώτη οθόνη εμφανίζει όλο το περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών, των πινάκων εργαλείων και των ομάδων. Ο χώρος εργασίας περιλαμβάνει επίσης δείγματα πινάκων εργαλείων που μπορείτε να εξερευνήσετε για να πάρετε έμπνευση.

Φωτογραφία από τηλέφωνα και tablet που εκτελούν τις εφαρμογές Power BI για κινητές συσκευές.

Πατήστε οποιονδήποτε πίνακα εργαλείων για να τον ανοίξετε. Σε έναν πίνακα εργαλείων, μπορείτε να πατήσετε ένα πλακίδιο πίνακα εργαλείων για να εστιάσετε σε αυτό σε μια μεγαλύτερη προβολή. Σημειώνετε τυχόν πληροφορίες που ανακαλύπτετε πατώντας το κουμπί Σχολιασμός. Η δυνατότητα σχολιασμού σάς επιτρέπει να σχεδιάσετε ένα εστιασμένο πλακίδιο για να επισημάνετε περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα εργαλεία σχολιασμού βρίσκονται κατά μήκος του κάτω μέρους της οθόνης.

Στιγμιότυπο οθόνης από ένα smartphone που εμφανίζει χειρόγραφα σχόλια σε μια απεικόνιση.

Μοιραστείτε το πλακίδιο με τα σχόλια πατώντας τη σύνδεση Κοινή χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι οι εφαρμογές Power BI για κινητές συσκευές;.