Επισκόπηση των ροών με επίγνωση λύσης

Όταν φιλοξενείτε τις ροές σας σε μια λύση, αυτές αποκτούν δυνατότητα φορητότητας, κάτι το οποίο διευκολύνει τη μετακίνηση των ροών και όλων των στοιχείων τους μεταξύ περιβαλλόντων. Μια τυπική περίπτωση χρήσης είναι όταν ένας ανεξάρτητος προμηθευτής λογισμικού (ISV) αναπτύσσει ροές σε ένα περιβάλλον προστατευμένης εκτέλεσης και έπειτα τις μετακινεί σε ένα δοκιμαστικό περιβάλλον. Μετά τη δοκιμή, ο προμηθευτής μετακινεί τις ροές σε ένα περιβάλλον παραγωγής για πελάτες που τις αγοράζουν. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ πιο εύκολη όταν δημιουργείτε τις ροές σας σε λύσεις και έπειτα μετακινείτε τις λύσεις και τα περιεχόμενά τους.

Οι ροές που δημιουργούνται σε μια λύση ονομάζονται ροές με επίγνωση λύσης. Μπορείτε να προσθέσετε πολλές ροές σε μία λύση. Δεν μπορείτε να μετακινήσετε ροές χωρίς επίγνωση λύσης (ροές που δεν δημιουργούνται εντός μιας λύσης) σε μια λύση.

Note

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις έννοιες της λύσης και την εφαρμογή μιας ορθής πρακτικής διαχείρισης του κύκλου ζωής εφαρμογών (ALM) στον οργανισμό σας, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση κύκλου ζωής εφαρμογών (ALM) με το Microsoft Power Platform.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Πρέπει να έχετε τα ακόλουθα στοιχεία για να δημιουργήσετε λύσεις και ροές με επίγνωση λύσης:

 • Dataverse

 • Ένα περιβάλλον με την έκδοση 9.1.0.267 ή νεότερη έκδοση.

  Για να ελέγξετε την έκδοση που διαθέτετε, μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Power Platform, επιλέξτε Περιβάλλοντα και μετά επιλέξτε το περιβάλλον που σας ενδιαφέρει. Η καρτέλα Λεπτομέρειες εμφανίζει όλες τις πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων για το περιβάλλον που επιλέξατε.

Δημιουργία λύσης

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να δημιουργήσετε μια ροή:

 1. Είσοδος στο Power Automate.

 2. Επιλέξτε Λύσεις από τη γραμμή περιήγησης στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

 3. Επιλέξτε Νέα λύση.

  Επιλέξτε μια νέα λύση.

 4. Εισαγάγετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη νέα λύση σας, όπως Εμφανιζόμενο όνομα, Όνομα, Εκδότης και Έκδοση. Είναι επίσης καλή ιδέα να παρέχετε μια περιγραφή της λύσης σας.

  Επιλέξτε νέα λύση.

 5. Επιλέξτε το κουμπί Δημιουργία.

  Η νέα λύση σας ενδέχεται να μοιάζει ως εξής:

  Εμφανίζει τη νέα λύση.

Γνωστοί περιορισμοί

Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί κατά τη χρήση ροών με λύσεις. Για πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους περιορισμούς, δείτε Γνωστοί περιορισμοί στα έγγραφα Power Apps.

Μάθετε περισσότερα