Τι είναι η πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης;

Σημείωση

Πρόσφατα αναθεωρήσαμε τα έγγραφα για την πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης. Τα χωρίσαμε σε περιεχόμενο που αφορά συγκεκριμένα Power BI και σε γενικό περιεχόμενο που ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που υποστηρίζει η πύλη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στο περιεχόμενο για το Power BI. Για να υποβάλετε σχόλια σχετικά με αυτό το άρθρο ή για τη συνολική εμπειρία των εγγράφων πύλης, μεταβείτε με κύλιση στο κάτω μέρος του άρθρου.

Μια πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης λειτουργεί ως γέφυρα, παρέχοντας γρήγορη και ασφαλή μεταφορά δεδομένων μεταξύ δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης (δεδομένα που δεν βρίσκονται στο cloud) και των διαφόρων υπηρεσιών cloud της Microsoft. Αυτές οι υπηρεσίες cloud περιλαμβάνουν τα εξής: Power BI, PowerApps, Power Automate, Υπηρεσίες Ανάλυσης του Azure και Azure Logic Apps. Η χρήση μιας πύλης επιτρέπει στους οργανισμούς να διατηρούν βάσεις δεδομένων και άλλες προελεύσεις δεδομένων στα δίκτυα εσωτερικής εγκατάστασής τους, χρησιμοποιώντας παράλληλα με ασφάλεια αυτά τα δεδομένα εσωτερικής εγκατάστασης σε υπηρεσίες cloud.

Τρόπος λειτουργίας της πύλης

Επισκόπηση πύλης

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της πύλης, ανατρέξτε στην ενότητα Αρχιτεκτονική πύλης δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης.

Τύποι πυλών

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι πυλών, ένας για κάθε διαφορετικό σενάριο:

  • Η Πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να συνδέονται σε πολλές προελεύσεις δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης με όλες τις υποστηριζόμενες υπηρεσίες, με μια ενιαία εγκατάσταση πύλης. Αυτή η πύλη είναι κατάλληλη για σύνθετα σενάρια με πολλούς χρήστες που αποκτούν πρόσβαση σε πολλές προελεύσεις δεδομένων.

  • Η Πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης (προσωπική λειτουργία) επιτρέπει σε έναν χρήστη να συνδεθεί σε προελεύσεις και δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση της με άλλους χρήστες. Μια πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης (προσωπική λειτουργία) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το Power BI. Αυτή η πύλη είναι κατάλληλη για σενάρια όπου είστε το μόνο άτομο που δημιουργεί αναφορές και δεν χρειάζεται να κάνετε κοινή χρήση οποιωνδήποτε προελεύσεων δεδομένων με άλλους χρήστες.

  • Η Πύλη δεδομένων εικονικού δικτύου επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να συνδέονται σε πολλαπλές προελεύσεις δεδομένων που εξασφαλίζονται από Εικονικά δίκτυα. Δεν απαιτείται νέα εγκατάσταση, δεδομένου ότι πρόκειται για μια διαχειριζόμενη υπηρεσία της Microsoft. Αυτή η πύλη είναι κατάλληλη για σύνθετα σενάρια με πολλούς χρήστες που αποκτούν πρόσβαση σε πολλές προελεύσεις δεδομένων.

Χρήση μιας πύλης

Υπάρχουν τέσσερα βασικά βήματα για τη χρήση μιας πύλης.

  1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της πύλης σε έναν τοπικό υπολογιστή.
  2. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της πύλης με βάση το τείχος προστασίας σας και άλλες απαιτήσεις δικτύου.
  3. Προσθέστε διαχειριστές πύλης που μπορούν επίσης να χειρίζονται και να διαχειρίζονται άλλες απαιτήσεις δικτύου.
  4. Χρησιμοποιήστε την πύλη για να ανανεώσετε μια προέλευση δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης.
  5. Επιλύστε τυχόν προβλήματα της πύλης σε περίπτωση σφαλμάτων.

Επόμενα βήματα

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις; Δοκιμάστε την Κοινότητα Power BI