Ajasti lisamine vormidele täiustatud teenusetaseme lepingutega seotud aja jälgimiseks

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Ajasti aitab kasutajatel mõõta aega, mis on vajalik tavaliselt teenusetaseme lepinguga seostatud juhtimismõõdiku täitmiseks. Kui teie organisatsioon kasutab täiustatud teenusetaseme lepinguid, peate kasutama nende teenusetaseme lepingutega seotud aja jälgimise jaoks taimeri lisamiseks kiirvaate vorme.

Ajasti juhtelement kuvab algselt nulli suunas liikuva ajasti, millel on näha juhtimismõõdiku lõpetamiseni jäänud aeg.

Märkus

 • Ajasti juhtelementi saab kasutada ka teenusetaseme lepingutest sõltumatult.
 • Ajasti juhtelement on mõeldud jooksva aja visuaalseks kuvamiseks või järelejäänud või möödunud aja kuvamiseks SLA KPI eksemplari väljal Nurjumise aeg. See ei arvuta ega jälgi aega, mille puhul kehtib pausi tingimus.

Ajasti juhtelement võib näidata mis tahes järgmist väärtust, olenevalt kasutaja tegevustest ja sellest, mida te süsteemiadministraatori või kohandajana ajasti juhtelemendi seadistamisel määrasite.

 • Kui kasutaja täidab ülesande järelejäänud aja jooksul, kuvatakse juhtelemendil sõna Õnnestunud.

 • Kui kasutaja ei täida ülesannet järelejäänud aja jooksul, kuvatakse juhtelemendil sõna Aegunud.

 • Ajasti nullilugemise ajal muutub värvus kollaseks, kui järelejäänud aeg mittevastavusele läheneb. Kui järelejäänud aeg otsa saab, kuvatakse ajastil sõna Aegunud. Seejärel muutub ajasti värvus punaseks ja ajasti hakkab aega juurde lugema, näidates ettenähtud ülesande täitmise tähtajast möödunud aega.

 • Kui mõni tingimus peatab teenusetaseme lepingu juhtimismõõdiku, kuvatakse juhtelemendil sõna Tühistatud.

 • Kui mõni tingimus tühistab teenusetaseme lepingu juhtimismõõdiku, kuvatakse juhtelemendil sõna Tühistatud. See on valikuline käitumine.

 • Kui kummalgi kohustuslikul väljal dialoogiboksis Ajasti juhtelement pole kirjel väärtust, kuvab juhtelement sõna Määramata.

Täiustatud teenusetaseme lepingutega seotud aja jälgimise jaoks ajasti lisamiseks toimige järgmiselt.

 1. Veenduge, et teenusetaseme lepingu puhul oleks olem lubatud.

 2. Looge olemi jaoks, millele soovite teenusetaseme lepingu luua, teenusetaseme lepingu juhtimismõõdiku väljad.

 3. Looge iga loodud teenusetaseme lepingu juhtimismõõdiku eksemplari välja kohta kiirvaatevorm.

 4. Looge teenusetaseme leping.

 5. Lisage loodud kiirvaatevormid peamise olemi vormile.

Teenusetaseme lepingu jaoks olemi lubamine

Täiustatud teenusetaseme lepingu ajasti lisamiseks olemi vormile peab see olem teenusetaseme lepingu puhul lubatud. Lisateavet vaadake teemast Olemite lubamine teenusetaseme lepingute puhul.

Teenusetaseme lepingu juhtimismõõdiku väljade loomine

 1. Veenduge, et teil oleks Microsoft Dynamics 365-is süsteemiadministraatori turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

  Turberolli kontrollimine

 2. Minge jaotisse Sätted > Kohandused.

 3. Valige Süsteemi kohandamine.

 4. Laiendage jaotises Komponendid esmalt kausta Olemid ja seejärel soovitud olemit.

 5. Klõpsake valikut Väljad.

 6. Klõpsake tööriistaribal Toimingud valikut Uus ja sisestage Kuvatav nimi, et luua Nimi.

 7. Valige ripploendist Andmetüüp suvand Otsing.

 8. Valige ripploendist Sihtkirje tüüp suvand Teenusetaseme lepingu juhtimismõõdiku eksemplar.

  Kui loote otsinguvälja olemivormil, luuakse seos automaatselt. Otsinguväli luuakse seoseväljana.

 9. Väljaredaktori sulgemiseks klõpsake käsku Salvesta ja sule.

 10. Avaldage oma kohandus.

  • Kohanduste avaldamiseks ainult ühe olemi puhul klõpsake jaotises Komponendid valikut Olemid. Seejärel klõpsake tööriistaribal Toimingud käsku Avalda.

  • Kõigi olemite või komponentide kõigi kohanduste avaldamiseks klõpsake tööriistaribalt Toimingud käsku Avalda kõik kohandused.

Kiirvaatevormide loomine teenusetaseme lepingu juhtimismõõdiku eksemplari olemi kohta

Kiirvaatevormid aitavad kuvada peamise olemi vormil seotud olemi andmeid. Täiustatud teenusetaseme lepingute puhul talletatakse kõik teenusetaseme lepinguga seotud olekud ja ajad teenusetaseme lepingu juhtimismõõdiku eksemplari olemis. Nende andmete kuvamiseks peamises olemis, nagu müügivihje või müügivõimaluse vorm, peate looma iga peamise olemi jaoks loodud teenusetaseme lepingu juhtimismõõdiku välja kohta kiirvaate vormi. Lisage kiirvaate vormile ajasti, et see näitaks teenusetaseme lepingu jaoks nullini loendust.

Kiirvaate vormi loomine

 1. Minge jaotisse Sätted > Kohandused.

 2. Valige Kohandamised ja seejärel Süsteemi kohandamine.

 3. Laiendage lahenduseuurijas teenusetaseme lepingu juhtimismõõdiku eksemplari olemit ja valige suvand Vormid.

 4. Valige tööriistaribal suvandid Uus > Kiirvaate vorm.

 5. Klõpsake rühmas Vorm valikuid Vormi atribuudid ja seejärel määrake vormi nimi.

 6. Topeltklõpsake jaotist, tippige jaotise jaoks selgitav nimi ja klõpsake nuppu OK.

 7. Valige jaotis ja klõpsake vahekaardil Sisestamine valikut Ajasti.

 8. Määrake ajasti nimi ja silt ning tõrkeaja andmeallikas.

  Järgnevalt on toodud näide olemi Teenindusjuhtum jaoks määratud ajasti atribuutidest.

  Ajasti juhtelemendi atribuudid täiustatud teenusetaseme lepingu korral

  Märkus

  Tavaliselt seadistatakse täiustatud teenusetaseme lepingute puhul ajasti juhtelement ainult teenusetaseme lepingu juhtimismõõdiku eksemplari olekuvälja väärtusi kasutades.

 9. Kui olete lõpetanud, klõpsake OK.

 10. Avaldage kohandamised.

SLA loomine

Saate luua teenusetaseme lepingu olemile, mida soovite jälgida. Näiteks võite luua jälje, mis mõõdab aega, mis kulub müügiesindajal müügivihjega tegelemiseks, näiteks müügivihje sobivaks või ebasobivaks kinnitamisel. Selleks looge teenusetaseme leping müügivihje olemi jaoks. Lisateavet teenusetaseme lepingu loomise kohta vaadake teemast Teenusetaseme lepingute määratlemine

Kiirvaatevormi lisamine peamise olemi vormile ajasti kuvamiseks

Saate peamise olemi vormides lisada varem loodud kiirvaatevorme kiirvaate juhtelementidena.

 1. Veenduge, et teil oleks süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

  Turberolli kontrollimine

 2. Minge jaotisse Sätted > Kohandused.

 3. Klõpsake valikut Süsteemi kohandamine.

 4. Laiendage lahenduseuurija vasakpoolsel navigeerimispaanil valikut Olemid, seejärel olemit, millele soovite lisada kiirvaate vormi, ja siis klõpsake valikut Vormid.

 5. Dynamics 365-is kasutatava ajasti lisamiseks avage vorm tüübiga Põhiline.

  -VÕI-

  Ajasti lisamiseks interaktiivse kogemuse vormile, et kasutajad saaksid seda kasutada interaktiivses teeninduskeskuses, avage vorm tüübiga Põhiline – interaktiivne kogemus.

 6. Lisage jaotis kiirvaate juhtelemendi lisamiseks. Klõpsake vahekaardil Sisestamine rühmas Jaotis valikut Jaotis ja seejärel valikut Üks veerg. Topeltklõpsake jaotist, et määrata jaotise atribuudid. Lisateave: Jaotise atribuudid.

  Märkus

  Teenusetaseme lepingu ajastit ei saa lisada vormi Peamine – interaktiivne kogemus viitepaneeli jaotisele.

 7. Valige sektsioon, mille äsja lisasite, ja klõpsake vahekaardi Sisestamine rühmas Juhtelement valikut Kiirvaate vorm .

 8. Määrake kiirvaate juhtelemendi nimi ja silt.

 9. Valige ripploendist Otsinguväli äsja loodud otsinguväli, et osutada teenusetaseme lepingu juhtimismõõdiku eksemplari olemile.

 10. Ripploendi Seotud olem sätteks määratakse automaatselt Teenusetaseme lepingu juhtimismõõdiku eksemplar.

 11. Valige ripploendist Kiirvaate vorm teenusetaseme lepingu juhtimismõõdiku eksemplari olemis loodud kiirvaate vorm.

 12. Klõpsake OK, et sulgeda dialoogiboks Kiirvaate juhtelemendi atribuudid.

  Peate vormi Põhiline salvestama ja avaldama, enne kui kiirvaate juhtelemendi muudatused nähtavaks muutuvad.

Vt ka

Ajasti juhtelemendi lisamine teenindusjuhtumi vormile aja jälgimiseks SLA suhtes