Dynamics 365 portaali autentimise konfigureerimine

Portaalirakenduses seostatakse autenditud portaalikasutaja Dynamics 365-kontakti või süsteemikasutajaga. Portaalide vaikekonfiguratsioon on kontaktipõhine. Sisselogimiseks peab kontaktil olema konfigureeritud sobiv veebiautentimise teave. Portaali kasutajatele peavad olema määratud veebirollid, et neile autentimata kasutajatest ulatuslikumaid õigusi anda. Veebirolli õiguste konfigureerimiseks konfigureerige selle veebilehe ligipääs ja veebisaidi juurdepääsu juhtimise reeglid.

Uusim portaali autentimisvalik võimaldab portaali kasutajatel sisse logida enda valitud kohaliku kontakti liikmesuse pakkuja põhise konto või välise kontoga, mis põhineb ASP.NET-i identiteedil.

  • Kohalik autentimine: kohalik autentimine on levinud vormipõhine autentimine, mis kasutab autentimiseks Dynamics 365-i organisatsiooni kontaktikirjeid. Kohandatud autentimise pakkumiseks saavad veebiarendajad ASP.Net-i identiteedi API abil luua kohandatud sisselogimislehti ja tööriistu.
  • Väline autentimine: välist autentimist pakub ASP.NET-i identiteedi API. Sel juhul haldab konto mandaate ja paroole kolmanda osapoole identiteedipakkuja. See sisaldab OpenID-põhiseid pakkujaid nagu Yahoo! ja Google, ning OAuth 2.0-põhiseid pakkujaid, nagu Twitter, Facebook ja Microsoft. Kasutajad registreeruvad portaalis, valides portaalis registreerumiseks välise identiteedi. Kui kasutaja on registreerunud, on välisel identiteedil juurdepääs samadele funktsioonidele mis kohalikul kontol.

Nii kohaliku kui ka välise konto registreerimisel saab kasutada kutsekoode ja ka meilikinnituse töövoogu. Lisaks võivad portaali administraatorid portaalisaidi sätete kaudu lubada või keelata mis tahes autentimisvõimaluste kombinatsiooni.

Konto registreerimine

Portaali administraatoritel on mitu võimalust kontode registreerimise juhtimiseks. Avatud registreerimine on kõige vähem piirav registreerimiskonfiguratsioon, mille korral portaal võimaldab kasutajakonto registreerida ainult kasutaja identiteedi abil. Teised konfiguratsioonid võivad kasutajatelt portaalis registreerimiseks nõuda kutsekoodi või toimivat meiliaadressi. Olenemata registreerimise konfiguratsioonist osalevad nii kohalikud kui ka välised kontod võrdselt registreerimise töövoos. See tähendab, et kasutajatel on võimalus valida, millist tüüpi kontot nad soovivad registreerida.

Avatud registreerimine

Registreerimise ajal on kasutajal võimalus luua kohalik konto (kasutajanime ja parooliga) või valida identiteedipakkujate loendist väline identiteet. Kui valitakse väline identiteet, peab kasutaja sisse logima valitud identiteedipakkuja alt tõestamaks, et väline konto kuulub talle. Mõlemal juhul registreeritakse ja autenditakse kasutaja portaalis kohe. Registreerumisel luuakse Dynamics 365 ettevõttesse uus kontaktikirje.

Kui avatud registreerimine on lubatud, ei pea kasutajatel registreerumisprotsessi läbimiseks olema kutsekoodi.

Vt ka

Portaalile autentimise identiteedi määramine
Dynamics 365 portaalis olemi vormide ja kohandatud loogika määratlemine
Kontakti konfigureerimine portaalis kasutamiseks
Kontaktide kutsumine portaalidesse