Loendikasti juhtelement Power Appsis

Loend, kus kasutaja saab valida ühe või mitu üksust.

Kirjeldus

Juhtelement Loendikast näitab kõiki saadaolevaid valikuid (erinevalt juhtelementist Drop down (Rippmenüü)) ja kasutaja saab valida korraga rohkem kui ühe üksuse (erinevalt juhtelementist Radio (Raadionupp)).

Põhiomadused

Vaikimisi – juhtelemendi algväärtus, enne kui kasutaja seda muudab.

Items (Üksused) – andmeallikas, mis juhtelemendis kuvatakse (näiteks galerii, loend või diagramm).

Selected (Valitud) – valitud üksust esindav kirje. Korraga on võimalik ainult üks vaikimisi valitud üksus. Kui vajate mitut valitud üksust, siis kasutage juhtelementi Combo Box (Otsinguga rippmenüü).

Kui lisate galerii, loendi või diagrammi, kuvatakse atribuutide loendis juhtelement Items (Vaikimisi), et saaksite hõlpsalt määrata andmed, mida uus juhtelement peaks näitama. Näiteks võite seada Salesforce's galerii atribuudi Items (Üksused) tabelisse Account (Ettevõte) ehk tabel nimega Inventory (Inventar), mis on loodud loodud Excelis ja mis on üles laaditud pilve, või SharePoint loend nimega ConferenceSpeakers (Konverentsikõnelejad).

Lisaatribuudid

AccessibleLabel (Juurdepääsusilt) – ekraanilugerite silt.

BorderColor (Äärise värv) – juhtelemendi äärise värv.

BorderStyle (Äärise stiil) – kas juhtelemendi ääris on Solid (Tavaline), Dashed (Katkendlik joon), Dotted (Punktiirjoon) või None (Puudub).

BorderThickness (Äärise paksus) – juhtelemendi äärise paksus.

Värv – juhtelemendi teksti värv.

DisplayMode (Kuva režiim) - kas juhtelement võimaldab kasutajal sisestada (Edit (Redigeeri)), kuvada ainult andmeid (View (Kuva)) või olla keelatud (Disabled (Keelatud)).

DisabledBorderColor (Keelatud äärise värv) – juhtelemendi äärise värv, kui selle juhtelemendi atribuudi DisplayMode (Kuva režiim) väärtuseks on määratud Disabled (Keelatud).

Keelatud värv – juhtelemendi teksti värv, kui selle atribuudi Kuva režiim väärtuseks on määratud Disabled (Keelatud).

Keelatud täitevärv – juhtelemendi taustavärv, kui selle atribuudi Kuva režiim väärtuseks on määratud Disabled (Keelatud).

Fill (Taust) – juhtelemendi taustavärv.

FocusedBorderColor (Fokuseeritud äärise värv) – juhtelemendi äärise värv, kui juhtelement on fokuseeritud.

FocusedBorderThickness (Fokuseeritud äärise paksus) – juhtelemendi äärise paksus, kui juhtelement on fokuseeritud.

Font – fontide perekonna nimi, milles tekst kuvatakse.

Fondi paksus – juhtelemendi teksti paksus: Bold (Paks), Semibold (Poolpaks), Normal (Tavaline) või Lighter (Õhem).

Height (Kõrgus) – Juhtelemendi ülemiste ja alumiste servade vaheline kaugus.

HoverBorderColor (Hõljumise äärise värv) – juhtelemendi äärise värv, kui kasutaja hoiab vastaval juhtelemendil hiirekursorit.

Hõljumisevärv – juhtelemendi teksti värv, kui kasutaja hoiab sellel hiirekursorit.

Hõljumise taustavärv – juhtelemendi taustavärv, kui kasutaja hoiab sellel hiirekursorit.

Kursiiv – kas juhtelemendi tekst on kursiivis.

ItemPaddingLeft (Üksuse vahe vasakul) – vahemaa loendikasti teksti ja vasaku serva vahel.

LineHeight (Teksti kõrgus) – vahemaa näiteks teksti või loendi üksuste vahel.

OnChange (Muutmisel) – kuidas rakendus vastab, kui kasutaja muudab juhtelemendi väärtust (näiteks liugurit muutes).

OnSelect (Valimisel) – rakenduse vastus, kui kasutaja klõpsab või koputab juhtelemendil.

Alumine vahe – vahemaa juhtelemendi teksti ja juhtelemendi alumise serva vahel.

Vasak vahe – vahemaa juhtelemendi teksti ja juhtelemendi vasaku serva vahel.

Parem vahe – vahemaa juhtelemendi teksti ja juhtelemendi parema serva vahel.

Ülemine vahe – vahemaa juhtelemendi teksti ja juhtelemendi ülemise serva vahel.

PressedBorderColor (Äärise värv vajutamisel) – juhtelemendi äärise värv, kui kasutaja klõpsab või koputab seda.

Vajutamisvärv – juhtelemendi teksti värv, kui kasutaja klõpsab või vajutab sellel.

Taustavärv vajutamisel – juhtelemendi taustavärv, kui kasutaja klõpsab või vajutab sellel.

Reset (Lähtesta) – kas juhtelement taastab algväärtuse.

Selected (Valitud) – valitud üksust esindav kirje. Korraga on võimalik ainult üks vaikimisi valitud üksus. Kui vajate mitut valitud üksust, siis kasutage juhtelementi Combo Box (Otsinguga rippmenüü).

SelectedItems(Valitud üksused) - kirjutuskaitstud. Tähistab mitme üksusega loendikasti valitud üksuste andmetabelit.

SelectedItemsText(Valitud üksuste tekst) - kirjutuskaitstud. Tähistab mitme üksusega loendikasti valitud üksuste teksti andmetabelit.

SelectedText (kasutuselt kõrvaldatud) (Valitud tekst) – sõne väärtus, mis tähistab valitud üksust.

SelectionColor (Valiku värv) – valitud üksuse või loendis olevate üksuste valitud ala teksti värv või pliiatsiga juhtelemendi valikutööriista värv.

SelectionFill (Valiku taustavärv) – valitud üksuse või loendis olevate üksuste või pliiatsi juhtseadme valitud ala taustvärv.

SelectMultiple (Vali mitu) – kas kasutaja saab loendikastis valida rohkem kui ühe üksuse.

Suurus – juhtelemendis kuvatava teksti fondi suurus.

Läbikriipsutus – kas juhtelemendis kuvatavat teksti läbib kriips.

TabIndex – klaviatuuri navigeerimise järjekord võrreldes teiste juhtelementidega.

Tooltip (Tööriistavihje) – selgitav tekst, mis kuvatakse, kui kasutaja liigub kursoriga üle juhtelemendi.

Underline – kas juhtelemendis kuvatav tekst on allajoonitud.

Visible (Nähtav) – kas juhtelement on nähtav või peidetud.

Width (Laius) – vahemaa juhtelemendi vasaku ja parema serva vahel.

X – vahemaa juhtelemendi vasaku serva ja vanemkonteineri vasaku serva vahel (ekraan, kui vanemkonteinerit pole).

Y – vahemaa juhtelemendi ülemise serva ja vanemkonteineri ülemise serva vahel (ekraan, kui vanemkonteinerit pole).

Distinct( DataSource, ColumnName )

Näide

 1. Lisage juhtelement List box (Loendikast), nimetage see CategoryList (Kategooria loend) ja määrake selle atribuut Items (Üksused) järgmisele valemile.
  ["Vaip", "Laminaat", "Plaat"]

  Kuidas lisada, nimetada ja konfigureerida juhtelementi?

  Põrandakatete kategooriad loendikastis

 2. Lisage kolm juhtelementi Drop down (Rippmenüü), teisaldage need jaotises CategoryList (Kategooria loend) ja nimetage need vastavalt CarpetList (Vaibaloend), HardwoodList (Laminaadiloend) ja TileList (Plaadiloend).

 3. Seadke iga juhtelemendi Drop down (Rippmenüü) atribuudi Items (Üksused) väärtuseks üks järgmistest.

  • Vaibaloend: ["Caserta Stone Beige","Ageless Beauty Clay", "Lush II Tundra"]

  • Laminaadiloend: ["Golden Teak","Natural Hickory", "Victoria Mahogany"]

  • Plaadiloend: ["Honey Onyx Marble","Indian Autumn Slate", "Panaria Vitality Ceramic"]

   Põrandakatete nimed ripploendites

 4. Seadke iga juhtelemendi Drop down (Rippmenüü) atribuudi Visible (Nähtav) väärtuseks üks järgmistest.

  • Vaibaloend: IF ("Carpet" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)

  • Laminaadiloend: IF ("Hardwood" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)

  • Plaadiloend: If("Tile" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)

   Kas soovite lisateavet funktsiooni If (Kui) või muud funktsioonid kohta?

 5. Vajutage klahvi F5 ja valige üks või mitu üksust loendist CategoryList (Kategoorialoend).

  Vastav juhtelement Drop down (Rippmenüü) või juhtelemendid kuvatakse vastavalt teie valiku(te)le.

  Põrandakatete nimed ripploendites

 6. (valikuline) Vajutage vaike-tööruumi naasmiseks paoklahvi (ESC).

Hõlbustusfunktsioonide suunised

Värvi kontrastsus

Järgmiste vahel peab olema piisav värvikontrastsus.

 • SelectionColor (Valiku värv) ja SelectionFill (Valiku taustavärv)
 • SelectionFill (Valiku taustavärv) ja Fill (Taustavärv)
 • HoverFill (Hõljumise taustavärv) ja Fill (Taustavärv)
 • PressedFill (Vajutamise taustavärv) ja Fill (Taustavärv)

See on lisaks jaotisele standardsed värvikontrastsuse nõuded.

Ekraanilugeja tugi

Klaviatuuri tugi

 • TabIndex väärtus peab olema null või suurem, et klaviatuuri kasutajad saaksid sellele liikuda.

 • Fookuse indikaatorid peavad olema selgelt nähtavad. Selle saavutamiseks kasutage FocusedBorderColor (Fookustatud äärise värv) ja FocusedBorderThickness (Fookustatud äärise paksus).

  Märkus

  Tabeldusklahv (TAB) viib juhtelementi List box (Loendikast) või sellest välja. Nooleklahvidega saab liikuda juhtelemendi List box (Loendikast) sisus.